Đẩy mạnh công tác thu gom, xử lý chất thải rắn sinh hoạt

Cập nhật: 26-03-2020 | 08:09:55

 Trong những năm gần đây, cùng với sự phát triển kinh tế chung của tỉnh, huyện Phú Giáo đã có tốc độ tăng trưởng kinh tế khá nhanh. Quá trình phát triển đô thị trên địa bàn huyện ngày càng diễn ra hết sức mạnh mẽ. Song song đó, công tác bảo vệ môi trường ngày càng được huyện quan tâm, trú trọng, đặc biệt trong việc thu gom, xử lý chất thải rắn sinh hoạt (CTRSH).

 Chú trọng thu gom, vận chuyển

Hiện nay, chất thải sinh hoạt của huyện Phú Giáo phát sinh từ 5 nguồn gồm hộ gia đình, khu thương mại, khu vực hành chính, khu công cộng, các hoạt động khác như nạo vét cống rãnh, quét đường... Các địa phương có khối lượng CTRSH phát sinh nhiều nhất là thị trấn Phước Vĩnh, xã An Bình, Phước Hòa, Vĩnh Hòa từ 13 - 15 tấn/ ngày/xã và ít nhất là xã An Long khoảng 3 tấn/ngày. Ông Võ Văn Hiền, Phó trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Phú Giáo, cho biết: “Từ năm 2015 đến nay, công tác thu gom, vận chuyển CTRSH trên địa bàn huyện được các cấp chính quyền từ huyện đến các xã đặc biệt quan tâm thực hiện. Bên cạnh đó, các trang thiết bị chứa rác thải sinh hoạt, phương tiện thu gom, vận chuyển được đầu tư tương đối đồng bộ, đáp ứng tương đối tốt nhu cầu tập kết rác của người dân. Tần suất thu gom đang dần được cải thiện. Hiện nay, toàn bộ khối lượng CTRSH thu gom, vận chuyển trên địa bàn huyện được xử lý tại khu xử lý CTR Chánh Phú Hòa, TX.Bến Cát”.

 Công tác thu gom, xử lý chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn huyện Phú Giáo ngày càng được quan tâm, chú trọng

Trong vòng 5 năm, lượng CTRSH được thu gom xử lý tăng hơn 2,5 lần, tỷ lệ đạt 80%, chủ yếu tập trung tại khu vực thị trấn và các khu dân cư tập trung ven các tuyến đường giao thông. Riêng tại các ấp vùng sâu chưa có tuyến thu gom rác tập trung, người dân xử lý rác thải bằng cách chôn hoặc đốt trong khu đất gia đình. Tỷ lệ thu gom CTRSH trên địa bàn huyện Phú Giáo ngày càng gia tăng, tuy nhiên tỷ lệ vẫn còn khiêm tốn so với các huyện, thị trong tỉnh.

Còn nhiều hạn chế

Mặc dù công tác tác thu gom, vận chuyển CTRSH trong những năm qua được huyện Phú Giáo quan tâm, đẩy mạnh. Tuy nhiên, do những đặc thù về phân bố dân cư trên địa bàn huyện nên công tác này vẫn còn những tồn tại, hạn chế. Cụ thể, tần suất và thời gian thu gom chưa bảo đảm thường xuyên và ổn định (2 - 7 ngày/lần) do địa bàn phân tán, lượng rác ít dẫn đến rác thải tồn đọng lâu, gây mất vệ sinh, ảnh hưởng đến ý thức hợp tác của người dân. Ngoài ra, vẫn còn một số nơi CTRSH chưa được thu gom vận chuyển về khu xử lý của tỉnh, do đó tồn tại các điểm tập kết tự phát, người dân tự xử lý bằng chôn lấp, đốt hoặc bỏ không đúng nơi quy định. Đặc biệt tại các khu dân cư, hộ gia đình trên các tuyến đường phụ, đường nhánh, những vùng xa, vùng dân cư ít, địa bàn riêng lẻ, khu vực giao thông khó khăn xe thu gom không vào được.

Ông Võ Văn Hiền cho biết trên địa bàn huyện hiện nay vẫn còn tồn tại các bãi rác tự phát gây ảnh hưởng mỹ quan và môi trường cũng như sức khỏe người dân. Tình trạng không bảo đảm chất lượng vệ sinh và mỹ quan tại các điểm thu gom dọc tuyến như rác rơi vãi, tập kết xung quanh không được dọn dẹp. Sau khi lấy rác thì thùng rác không được để đúng vị trí, đổ ngã hoặc người dân tự di dời sang vị trí khác, có tình trạng mất thùng rác, biển hiệu tại các điểm thu gom dọc tuyến bị hư hỏng, thùng rác bị xuống cấp, mất nắp… Mặt khác, ý thức một số bộ phận người dân chưa tốt. Điểm thu gom quá xa nên có tình trạng nhiều điểm thu gom dọc tuyến, rác thải sinh hoạt vứt xung quanh mà không bỏ vào thùng, người dân tự treo rác thải trước nhà mà không mang lại điểm tập kết... Bên cạnh đó, UBND các xã khó khăn trong thiết lập điểm thu gom chung dọc tuyến do phản đối của người dân không muốn điểm tập kết rác thải trước nhà. Đây là những vấn đề gây khó khăn, hạn chế trong công tác thu gom vận chuyển CTRSH của huyện.

Tăng cường công tác tuyên truyền

Việc nâng cao ý thức, tạo thói quen cho người dân trong việc thu gom rác là yếu tố quan trọng góp phần tăng tỷ lệ thu gom, bảo đảm vệ sinh và thuận lợi cho công tác thu gom. Do đó cần thực hiện thường xuyên công tác tuyên truyền, vận động, hướng dẫn quản lý CTRSH trên địa bàn huyện cho người dân và các chủ nguồn thải.

Ông Võ Văn Hiền cho biết: “Trong giai đoạn 2020-2025, đối với công tác thu gom và xử lý rác thải, UBND các xã, thị trấn cần xây dựng các đội vệ sinh tự quản nhằm tuyên truyền vận động, hướng dẫn cách thức xử lý rác thải tại hộ gia đình cho bà con nông dân, tránh vứt rác bừa bãi ra sông suối. Thông qua các lớp tập huấn và hướng dẫn bà con nông dân về vấn đề xử lý rác thải tại hộ gia đình. Triển khai các hợp đồng cam kết với người dân về thu gom và xử lý rác thải, vệ sinh môi trường. Bên cạnh đó, tiến hành quy hoạch, xây dựng các bãi chôn lấp rác hợp vệ sinh cho các khu dân cư tập trung tại xã. Đối với nơi họp chợ đông người, tổ thu gom phân công hoạt động hàng ngày và vận chuyển về nơi xử lý tập trung.

Đối với công tác xử lý chất thải sinh hoạt tại các khu dân cư nông thôn dọc các sông suối, khu dân cư tập trung, chính quyền sẽ vận động người dân xây dựng các bể tự hoại gia đình, tránh tình trạng thải trực tiếp chất thải của người và gia súc xuống kênh mương, sông suối. Ngoài ra, huyện sẽ nghiên cứu triển khai các công nghệ phù hợp để thu gom và tái sử dụng các chất thải chăn nuôi, khuyến khích sử dụng khí sinh học làm chất đốt để nâng cao điều kiện vệ sinh môi trường nông thôn. Đồng thời nghiên cứu đề xuất các mô hình nhà vệ sinh phù hợp với điều kiện vùng nông thôn xã Tân Long nói riêng và huyện Phú Giáo nói chung.

Ngoài ra, UBND huyện hỗ trợ kinh phí cho công tác thu gom vận chuyển ở những vùng dân cư thưa, riêng lẻ, đối tượng hoặc khu vực có kinh tế khó khăn, khu vực có tỷ lệ thu gom hiện nay còn thấp để bước đầu tạo thói quen bỏ rác đúng nơi quy định, nâng cao ý thức trong giai đoạn trước mắt. Đầu tư trang thiết bị, phương tiện thu gom, vận chuyển đồng bộ, đúng yêu cầu kỹ thuật, đủ số lượng bảo đảm hoạt động hiệu quả, hợp vệ sinh, bảo đảm mỹ quan, góp phần nâng cao ý thức người dân. Đẩy mạnh xã hội hóa công tác thu gom, vận chuyển CTRSH nhằm tận dụng nguồn lực xã hội, giao trách nhiệm cụ thể, hạn chế đầu tư, tăng cường giám sát quản lý. Đồng thời, tăng cường công tác phối hợp giữa các cấp, các phòng ban, phát huy vai trò giám sát của các ấp, tổ chức đoàn thể để thực hiện tốt công tác quản lý CTRSH trên địa bàn huyện.

 Chú trọng chất lượng thanh, kiểm tra về tài nguyên và môi trường

Theo lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường (TN&MT), để hoàn thành tốt công tác thanh tra, kiểm tra năm 2020, Sở TN&MT sẽ thường xuyên đôn đốc, kiểm tra định kỳ, đột xuất bảo đảm tổ chức thực hiện đồng bộ, nhất quán và có hiệu quả chương trình, kế hoạch công tác thanh, kiểm tra năm 2020. Bên cạnh đó, Sở TN&MT định kỳ sơ kết, tổng kết đánh giá từng chuyên đề và triển khai thực hiện kế hoạch để kịp thời rút kinh nghiệm, xác định rõ phương hướng, nhiệm vụ tiếp theo; đồng thời, nâng cao trình độ nghiệp vụ của cán bộ, công chức thuộc sở và hiệu quả công tác này.

Ngoài ra, Sở TN&MT Bình Dương tiếp tục phát huy vai trò tập thể gắn với đề cao trách nhiệm của người đứng đầu các phòng, đơn vị thuộc sở trong chỉ đạo, tổ chức thực hiện các nhiệm vụ theo chức năng, quyền hạn được giao; đồng thời, Sở TN&MT tiếp tục tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra để chủ động ngăn ngừa những sai phạm, xử lý kiên quyết các vi phạm pháp luật trong lĩnh vực TN&MT; kiểm tra, rà soát giải quyết các vụ việc khiếu nại, tố cáo phức tạp, tồn đọng; duy trì việc tham gia tiếp dân và tổ chức tiếp dân định kỳ theo quy định.

 PHƯƠNG LÊ

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên free html hit counter