Đẩy mạnh việc xây dựng mã số an sinh xã hội

Cập nhật: 19-11-2020 | 07:40:29

 Đây là nội dung nêu tại Kết luận 92-KL/TW về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 5 khóa XI một số vấn đề về chính sách xã hội giai đoạn 2012-2020.

Theo đó, Bộ Chính trị yêu cầu các cấp ủy Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu sau:

- Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, thống nhất số hóa cơ sở dữ liệu.

  + Phát triển hệ thống quản lý và các ứng dụng công nghệ thông tin.

  + Có cơ chế quản lý, cập nhật, khai thác, chia sẻ dữ liệu và thông tin.

  + Xây dựng mã số an sinh xã hội.

- Hiện đại hóa hệ thống quản lý đáp ứng yêu cầu ngày càng cao trong xây dựng và tổ chức thực hiện chính sách xã hội.

- Hoàn thiện chính sách xã hội đồng bộ, khắc phục chồng chéo, trùng lắp.

- Nâng cao hiệu quả quản lý và tổ chức thực hiện chính sách xã hội.

- Cải cách tài chính đối với chính sách xã hội trên cơ sở quản trị hiện đại, hiệu lực, hiệu quả, thanh toán điện tử thông qua hệ thống hóa, trên nền tảng cơ sở dữ liệu tập trung… 

L.T.PHƯƠNG

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên free html hit counter