Đẩy nhanh tiến độ thực hiện công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng các công trình, dự án trên địa bàn tỉnh

Cập nhật: 07-11-2019 | 08:11:07

 UBND tỉnh vừa ban hành chỉ thị về việc đẩy nhanh tiến độ thực hiện công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng các công trình, dự án trên địa bàn tỉnh Bình Dương.

Theo đó, Sở Tài nguyên và Môi trường tham mưu UBND tỉnh ban hành quy chế phối hợp giữa Trung tâm Phát triển quỹ đất cấp tỉnh, Trung tâm Phát triển quỹ đất cấp huyện với các cơ quan, đơn vị có liên quan trong công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, hoàn thành trong tháng 11- 2019; phối hợp Sở Tài chính rà soát các mức chi cho công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng bảo đảm nguồn kinh phí cho các Trung tâm Phát triển quỹ đất hoạt động có hiệu quả, hoàn thành trong tháng 11- 2019. Sở kịp thời nắm bắt tình hình, chủ động giải quyết hoặc phối hợp với các sở, ngành có liên quan giải quyết kịp thời các khó khăn, vướng mắc trong công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng trên địa bàn tỉnh; rút ngắn thời gian thẩm định mảnh trích đo địa chính...

UBND cấp huyện tập trung củng cố, kiện toàn, sắp xếp đội ngũ công chức, viên chức, người lao động của Trung tâm Phát triển quỹ đất; chú trọng công tác đào tạo, bồi dưỡng nâng cao năng lực chuyên môn, nghiệp vụ, đạo đức công vụ, công tác dân vận - động viên, tăng thu nhập và ổn định tư tưởng cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trực tiếp làm công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng nhằm đáp ứng tốt hơn yêu cầu nhiệm vụ được giao...

Các chủ đầu tư nâng cao trách nhiệm trong công tác đấu thầu, chỉ định thầu lựa chọn tư vấn thiết kế phải chọn được những đơn vị tư vấn có năng lực, kinh nghiệm để bảo đảm hạn chế thấp nhất việc điều chỉnh, bổ sung thiết kế trong quá trình thực hiện dự án làm ảnh hưởng đến tiến độ công tác bồi thường...

Cơ quan Báo, Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Dương xây dựng các chương trình, chuyên đề, chuyên mục về bồi thường, giải phóng mặt bằng; phổ biến đường lối, chính sách, pháp luật về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư; tăng cường thời lượng phát sóng, tuyên truyền các quy định của pháp luật về chính sách bồi thường, hỗ trợ và tái định cư; bám sát địa bàn để nắm đủ, đúng thông tin phản ánh và định hướng dư luận rõ ràng, đúng tình hình, phục vụ nhiệm vụ chính trị của địa phương...

Định kỳ 6 tháng, các sở, ban, ngành, địa phương tổng hợp kết quả triển khai thực hiện các nhiệm vụ được giao gửi về Sở Tài nguyên và Môi trường tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh.

HOÀNG ANH

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên free html hit counter