Để cuộc bầu cử thực sự là ngày hội của toàn dân

Cập nhật: 24-02-2011 | 00:00:00

Ủy ban Thường vụ Quốc hội vừa công bố cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội (ĐBQH) khóa XIII và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2011-2016 cùng ngày chủ nhật 22-5-2011. Đây là đợt sinh hoạt dân chủ sâu rộng trong mọi tầng lớp nhân dân để bầu ra những người đại biểu ưu tú, đại diện cho nhân dân tại Quốc hội - cơ quan quyền lực Nhà nước cao nhất; bầu ra các đại biểu đại diện cho nhân dân địa phương tại HĐND các cấp - cơ quan quyền lực Nhà nước ở địa phương.

Bầu cử ĐBQH khóa XIII và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2011-2016 là sự kiện chính trị lớn, có ý nghĩa quan trọng được tổ chức trong thời điểm có nhiều thuận lợi khi cả nước đang bước vào giai đoạn đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới theo tinh thần Nghị quyết Đại hội toàn quốc lần thứ XI của Đảng, vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội dân chủ, công bằng, văn minh.

Để thực hiện thắng lợi cuộc bầu cử ĐBQH và bầu cử đại biểu HĐND các cấp, yêu cầu đặt ra đối với các bước của cuộc bầu cử phải được tiến hành thật sự dân chủ, bình đẳng, đúng pháp luật, an toàn, tiết kiệm, thực sự là ngày hội của toàn dân. Theo đó, nhiệm vụ của các cấp ủy Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể nhân dân là cần quán triệt trong toàn Đảng, toàn dân, toàn quân tư tưởng chỉ đạo của Đại hội toàn quốc lần thứ XI của Đảng; đề cao trách nhiệm, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, phối hợp thực hiện có hiệu quả Chỉ thị của Bộ Chính trị và các văn bản liên quan trong công tác bầu cử; tổ chức tuyên truyền, phổ biến sâu rộng về ý nghĩa quan trọng của cuộc bầu cử; về vị trí, vai trò, chức năng, nhiệm vụ của Quốc hội và HĐND trong bộ máy Nhà nước.

Cùng cả nước, Bình Dương đã tiến hành các bước chuẩn bị đầu tiên, đồng thời thi đua nước rút để hoàn thành công tác bầu cử một cách cao nhất. Những ngày đầu tháng 2, các cấp ủy và chính quyền ở Bình Dương đã tập trung triển khai công tác bầu cử ĐBQH khóa XIII và bầu cử đại biểu HĐND các cấp. Song song đó, Tỉnh ủy, UBND tỉnh còn ban hành các văn bản về công tác bầu cử như chỉ thị về việc lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức cuộc bầu cử ĐBQH khóa XIII và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2011-2016. Theo đó, Ủy ban bầu cử ĐBQH khóa XIII và bầu cử đại biểu HĐND tỉnh được thành lập cùng với các tiểu ban nội dung, tuyên truyền...

Theo kế hoạch, thời gian tới, trên cơ sở quy định của pháp luật, các cấp ủy, chính quyền và đoàn thể trong tỉnh cần tích cực, khẩn trương chuẩn bị tốt về mọi mặt, bảo đảm cho cuộc bầu cử được tiến hành dân chủ, đúng tiến độ thời gian theo luật định. Bên cạnh thông tin, tuyên truyền về ý nghĩa, tầm quan trọng của cuộc bầu cử ĐBQH khóa XIII và bầu cử đại biểu HĐND các cấp, một trong những nhiệm vụ mà các cấp ủy Đảng và chính quyền cần chú trọng tổ chức lãnh đạo tốt công tác nhân sự, bảo đảm phát huy dân chủ và sự lãnh đạo tập trung, thống nhất của Đảng trong công tác cán bộ, gắn với kết quả nhân sự của Đại hội Đảng các cấp và quy hoạch cán bộ để lựa chọn và giới thiệu người ra ứng cử bảo đảm về tiêu chuẩn và cơ cấu; tính đại diện cho tinh thần đại đoàn kết dân tộc, có phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống; thường xuyên liên hệ chặt chẽ với nhân dân, lắng nghe và tôn trọng ý kiến nhân dân; không tham nhũng và kiên quyết đấu tranh chống tham nhũng, bảo vệ lợi ích chính đáng của nhân dân.

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh cùng các cơ quan chức năng cần tổ chức thực hiện tốt các hội nghị hiệp thương giới thiệu người ứng cử ĐBQH và HĐND các cấp theo luật định. Tập trung xây dựng các phương án bảo đảm an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội; giải quyết kịp thời, đúng pháp luật các khiếu nại, tố cáo của công dân; ngăn chặn mọi hành vi lợi dụng dân chủ, vi phạm pháp luật về bầu cử. Kiên quyết đấu tranh chống mọi luận điệu xuyên tạc, những âm mưu, hành động phá hoại cuộc bầu cử, lợi dụng bầu cử để gây rối...

Với tinh thần đó, chắc chắn rằng, cuộc bầu cử ĐBQH và đại biểu HĐND các cấp được diễn ra vào ngày 22-5-2011 sẽ thành công với niềm tin mới, thắng lợi mới.

 

MAI HUY

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên free html hit counter