Để xứng đáng là người chủ tương lai của nước nhà

Cập nhật: 28-09-2012 | 00:00:00

Sinh thời, Bác Hồ rất quan tâm đến công tác dạy dỗ  thanh niên, nhân Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh  Bình Dương lần thứ IX đang diễn ra, chúng tôi xin nhắc  lời dạy của Người cách nay hơn nửa thế kỷ, nhưng vẫn  còn nguyên giá trị, rất thiết thực với tuổi trẻ.

Nhớ lại, năm 1946, Bác Hồ viết thư gửi thanh  niên - Bác nhấn mạnh: Thanh niên là người chủ  tương lai của nước nhà. Thật vậy, nước nhà thịnh  hay suy, yếu hay mạnh một phần lớn là do các cháu  thanh niên. Thanh niên muốn làm người chủ tương  lai cho xứng đáng thì ngay hiện tại phải ra sức rèn  luyện tinh thần và lực lượng của mình, phải ra sức  học tập, làm việc chăm chỉ để chuẩn bị hành trang  bước vào làm chủ tương lai ấy. Muốn vậy, mỗi thanh  niên, nhất là mỗi cán bộ trẻ phải kiên quyết làm bằng  được những điều sau: Thanh niên là người chủ tương  lai của nước nhà, là cánh tay đắc lực của Đảng thì  trước sự khó khăn, gian khổ, hy sinh mình phải làm  trước người ta, còn sự sung sướng, hưởng thụ, thanh  nhàn thì mình nhường người ta hưởng trước. Các việc  đáng làm, thì có khó mấy cũng cố chịu khó, quyết  làm cho bằng được; ham làm những việc có ích cho  đất nước, có lợi cho nhân dân. Không ham địa vị và  công danh phú quý. Đem lòng chí công vô tư mà đối  với người, đối với việc. Quyết tâm làm gương về mọi  mặt như siêng năng, tiết kiệm, trong sạch, đưa hết  sức mình phụng sự cho Tổ quốc, cho nhân dân. Chớ  kiêu ngạo, tự mãn, tự túc. Nên nói ít mà làm nhiều,  thân ái đoàn kết, chớ đặt ra những chương trình, kế  hoạch mênh mông, đọc nghe sướng tai nhưng không  thực hiện được, tùy theo sức lực của mình mà các  cháu cống hiến, hy sinh cho đất nước. Việc gì cũng  cần phải thiết thực, nói được, làm được. Việc gì cũng  phải từ nhỏ dần dần đến to, từ dễ dần dần đến khó,  từ thấp dần dần đến cao. Một chương trình nhỏ mà  thực hiện được hơn một trăm chương trình lớn mà  làm không được. Đến năm 1960, nhân Đại hội Thanh  niên tích cực, Bác phát biểu: Để thật sự xứng đáng  là người chủ tương lai của đất nước, thanh niên trước  hết phải thấm nhuần đạo đức cách mạng tức là khiêm  tốn, đoàn kết, thực hành chủ nghĩa tập thể, thương  yêu giúp đỡ lẫn nhau, người tiên tiến thì giúp người  kém, người kém phải cố gắng để tiến lên, ra sức cần  kiệm xây dựng nước nhà. Phải nghiêm khắc chống  chủ nghĩa cá nhân như tự tư tự lợi, tự kiêu tự mãn, chỉ  tham việc gì có danh tiếng, xem khinh những công  việc bình thường. Phải chống thói tham ô lãng phí,  cố gắng học tập để nâng cao trình độ chuyên môn, lý  luận gắn với thực tiễn cuộc sống, trau dồi kỹ thuật để  phục vụ cho Tổ quốc, phục vụ nhân dân. 

Thấm nhuần lời Bác dạy, trong công cuộc đổi mới,  hội nhập và xây dựng đất nước hiện nay, phát huy vai trò  xung kích, lớp lớp thanh niên đã và đang chung tay tiến  hành công cuộc đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.  Thông qua các phong trào hành động của tuổi trẻ như  “Thanh niên lập nghiệp”, “Thanh niên tình nguyện”, “5  xung kích phát triển kinh tế - xã hội và bảo vệ Tổ quốc”,  “4 đồng hành với thanh niên lập thân, lập nghiệp” với  những tấm gương dũng cảm quên mình trong chiến  đấu, sáng tạo trong lao động sản xuất, công tác, học  tập luôn tỏa sáng, góp phần tô thắm thêm truyền thống  vẻ vang của Đoàn. 

Cùng với thanh niên cả nước, trong thời gian qua,  tuổi trẻ Bình Dương đã tình nguyện xung kích trên  các mặt trận, tích cực thực hiện các nhiệm vụ chính  trị mà Đảng và Đoàn cấp trên giao cho đạt kết quả  tốt, nổi bật như: Đề án “Đoàn kết tập hợp thanh niên  công nhân”, Đề án “Phổ cập kiến thức tin học”, Đề án  “Thanh niên xung phong tham gia giữ gìn trật tự an  toàn giao thông”…. 

Trong giai đoạn hiện nay, tuổi trẻ Binh Dương sẽ  tiếp tục đẩy mạnh cuộc vận động “Học tập và làm theo  tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, “Tuổi trẻ Việt Nam  học tập và làm theo lời Bác”, phát huy sức trẻ, đi đầu  trong xây dựng lối sống lành mạnh, bồi đắp ước mơ,  hoài bão, niềm tin, văn hóa và ý thức chấp hành pháp  luật cho thanh thiếu nhi, vận động “Tuổi trẻ chung tay  xây dựng nông thôn mới”, “Xây dựng nếp sống văn  minh đô thị”, “Xây dựng hình ảnh cán bộ công chức trẻ  tiêu biểu”… 

Để biến các chương trình, kế hoạch, đề án trên  thành hiện thực, thế hệ trẻ Binh Dương hôm nay  nguyện tiếp bước truyền thống của cha anh ra sức thi  đua học tập, lao động sáng tạo, sẽ cụ thể hóa trong  chỉ đạo những chương trình, phong trào hành động  của Đoàn thành những nội dung hoạt động sát đúng,  phù hợp tâm lý, lứa tuổi, nguyện vọng của đoàn viên  thanh niên tại từng địa phương, đơn vị, góp phần xây  dựng quê hương Bình Dương ngày càng giàu đẹp,  văn minh, phát triển bền vững, xứng đáng là người  chủ tương lai của nước nhà.

Bình Dương

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên free html hit counter