Đoàn kết, quyết tâm thực hiện tốt nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019

Cập nhật: 17-07-2019 | 15:03:05

(BDO) Sáng 17-7, Tỉnh ủy đã tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ 29, khóa X (mở rộng) nhằm đánh giá tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh 6 tháng đầu năm; phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019; tình hình xây dựng Đảng, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ công tác trọng tâm 6 tháng cuối năm 2019. Đồng chí Trần Văn Nam, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh chủ trì hội nghị.


Đồng chí Trần Văn Nam, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh phát biểu chỉ đạo tại hội nghị. Ảnh: XUÂN THI


Đồng chí Nguyễn Hoàng Thao, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy báo cáo về công tác xây dựng Đảng, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể trong 6 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019.
nh: XUÂN THI

Báo cáo tình hình phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh 6 tháng đầu năm; phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm do đồng chí Mai Hùng Dũng, Ủy viên Thường vụ, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh trình bày tại hội nghị, cho biết: 6 tháng đầu năm tình hình kinh tế xã hội của tỉnh có nhiều chuyển biến tích cực, hầu hết các chỉ tiêu chủ yếu đều tăng trưởng ổn định so với cùng kỳ. Cụ thể, chỉ số sản xuất công nghiệp tiếp tục tăng trưởng khá, ước tăng 8,08% so với cùng kỳ năm 2018; lĩnh vực thương mại, dịch vụ có mức tăng trưởng khá. Tổng mức bán lẻ và doanh thu dịch vụ 6 tháng đầu năm ước đạt 111.415 tỷ đồng, tăng 15,8% so với cùng kỳ. Thị trường xuất khẩu ngày càng được mở rộng và duy trì thặng dư thương mại. Theo đó, kim ngạch xuất khẩu ước đạt 12,8 tỷ đô la Mỹ, tăng 13,5% so với cùng kỳ, thặng dư thương mại 3,4 tỷ đô la Mỹ. Hoạt động thu hút đầu tư trong nước tăng cao so với cùng kỳ với trên 31.000 tỷ đồng vốn đăng ký kinh doanh; đầu tư nước ngoài (đến 30-6-2019) đạt 1.450 triệu đô la Mỹ, tăng 70% so với cùng kỳ, đạt kế hoạch năm. Thu ngân sách ước thực hiện 28.600 tỷ đồng, đạt 52% dự toán HĐND tỉnh, tăng 16% so với cùng kỳ. Các hoạt động văn hóa, thể dục, thể thao, công tác an sinh, phúc lợi xã hội được quan tâm thực hiện, tạo sự phấn khởi trong nhân dân. Quốc phòng - an ninh được giữ vững. Giải quyết kịp thời, hiệu quả các vấn đề phức tạp mới nảy sinh về an ninh trật tự, không để bị động, bất ngờ.


Đồng chí Trần Văn Nam (bìa trái), Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh và đồng chí Nguyễn Hoàng Thao (bìa phải), Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy trao các quyết định của Ban Bí thư về công tác cán bộ.
nh: XUÂN THI


Các đại biểu trao đổi trong giờ giải lao.
nh: QUỐC CHIẾN

Trong 6 tháng cuối năm, UBND tỉnh đã đề ra 10 nhiệm vụ trọng tâm, trong đó nhấn mạnh: các ngành, các cấp tập trung triển khai thực hiện nhiệm vụ do Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Tỉnh ủy, HĐND tỉnh giao; tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh; xây dựng các chính sách hỗ trợ doanh nghiệp; thực hiện đối thoại, gặp gỡ doanh nghiệp, hiệp hội ngành hàng để giải quyết khó khăn, vướng mắc; hỗ trợ doanh nghiệp xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa phục vụ sản xuất kinh doanh; thực hiện đầy đủ, kịp thời các chính sách an sinh xã hội, rà soát chính sách người có công; tăng cường quản lý nhân hộ khẩu, thực hiện các biện pháp phòng, chống các loại tội phạm, cháy nổ và cứu nạn, cứu hộ, giảm tai nạn giao thông, nâng cao hiệu quả các hoạt động đối ngoại…


Toàn cảnh Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ 29, khóa X.
nh: XUÂN THI

Về công tác xây dựng Đảng, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể trong 6 tháng đầu năm, báo cáo do đồng chí Nguyễn Hoàng Thao, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy trình bày tại hội nghị nêu rõ: Công tác xây dựng Đảng được các cấp ủy quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo và có nhiều chuyển biến tích cực trên các mặt theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng chỉnh đốn Đảng gắn với đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Công tác sắp xếp tổ chức bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả gắn với tinh giản biên chế đạt được kết quả bước đầu. Bộ máy chính quyền các cấp tiếp tục được kiện toàn, củng cố, bảo đảm sự chỉ đạo, điều hành quản lý trên các lĩnh vực. Công tác dân vận, MTTQ và các đoàn thể tiếp tục có sự nỗ lực trong triển khai các hoạt động nhằm kịp thời động viên, cổ vũ các tầng lớp nhân dân tích cực tham gia thực hiện các phong trào thi đua yêu nước, góp phần vào kết quả chung trên các lĩnh vực của tỉnh.

Trong 6 tháng cuối năm, các cấp ủy, cơ quan, tổ chức Đảng sẽ tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức quán triệt và triển khai thực hiện Chỉ thị 35- CT/TW, ngày 30-5-2019 của Bộ Chính trị về đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020-2025, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng theo Kế hoạch của Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Tiếp tục tổ chức thực hiện có hiệu quả các Nghị quyết về công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, trọng tâm là Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII) gắn với Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị, Nghị quyết Trung ương 6,7 khóa XII. Trên cơ sở kết quả khảo sát, đánh giá tình hình, chỉ rõ nguyên nhân của những hạn chế, khó khăn để kịp thời có giải pháp khắc phục và tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện có hiệu quả Đề án 711 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về “Sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức cơ quan, đơn vị tỉnh Bình Dương”…

Hội nghị đã dành nhiều thời gian thảo luận làm rõ thêm những nguyên nhân đạt được, những tồn tại, hạn chế cần khắc phục trong thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh trong 6 tháng đầu năm và đóng góp ý kiến về phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019. Trong đó trọng tâm là tình hình phát triển công nghiệp; việc sắp xếp tinh gọn bộ máy, chuẩn bị các điều kiện, cơ sở vật chất cho năm học mới, phòng chống dịch bệnh; xây dựng cơ sở hạ tầng của ngành y tế…

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Trần Văn Nam, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh nhấn mạnh: trong 6 tháng đầu năm, tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh tiếp tục phát triển ổn định, bền vững. Một số chỉ tiêu tăng trưởng ấn tượng như: chỉ số GRDP, thu hút đầu tư nước ngoài đạt kế hoạch và đúng định hướng; thặng dư thương mại được duy trì; công tác giảm nghèo theo tiêu chí của tỉnh, xây dựng nông thôn mới đạt nhiều kết quả tích cực… Đồng chí Trần Văn Nam cũng chỉ ra một số tồn tại, hạn chế trong thực thi nhiệm vụ ở một số sở, ngành, đồng thời nhấn mạnh một số nhiệm vụ cần quan tâm thực hiện trong 6 tháng cuối năm 2019. Đó là: tiếp tục làm tốt công tác quy hoạch và thực hiện quy hoạch sử dụng đất trên địa bàn tỉnh; tập trung công tác đầu tư công, đặc biệt quan tâm đến lĩnh vực văn hóa - xã hội, trọng tâm là ngành y tế và giáo dục; tiếp tục thực hiện có hiệu quả Đề án 711 của tỉnh; chuẩn bị tổ chức Diễn đàn Hợp tác kinh tế châu Á - Horasis 2019 để quảng bá hình ảnh và môi trường đầu tư của tỉnh. Song song đó, các cơ quan, địa phương, đơn vị cần hết sức lưu ý, chủ động triển khai Chỉ thị 35- CT/TW, ngày 30-5-2019 của Bộ Chính trị về đại hội đảng các cấp nhiệm kỳ 2020-2025 tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. “Công việc 6 tháng cuối năm còn rất nhiều, tôi mong muốn các đồng chí tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, nhất trí, quyết liệt, trách nhiệm thực hiện hoàn thành tốt nhiệm vụ trong 6 tháng cuối năm…”, đồng chí Trần Văn Nam nhấn mạnh.

Tại hội nghị này, đồng chí Nguyễn Minh Thủy, Ủy viên Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy đã công bố các quyết định của Ban Bí thư Trung ương Đảng về công tác cán bộ của tỉnh. Theo đó, Ban Bí thư Trung ương Đảng đã quyết định chỉ định đồng chí Trịnh Ngọc Quyên, Giám đốc Công an tỉnh tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bình Dương nhiệm kỳ 2015-2020; quyết định chỉ định tham gia làm Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Bình Dương nhiệm kỳ 2015-2020 đối với các đồng chí: Nguyễn Hoàng Minh, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh; Ao Tấn Tài, Chính ủy Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh; Trần Thanh Hoàng, Chánh án Tòa án Nhân dân tỉnh; Bùi Minh Trí, Trưởng Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh.  

TRÍ DŨNG

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên free html hit counter