Đồng chí Đỗ Thành Tâm, Tỉnh ủy viên, Bí thư Thị ủy Thuận An: Phấn đấu đưa Thuận An trở thành trung tâm công nghiệp - đô thị - dịch vụ

Cập nhật: 16-06-2015 | 08:17:28

Đại hội đại biểu Đảng bộ TX.Thuận An lần thứ XI (nhiệm kỳ 2015-2020) được tiến hành trong 3 ngày từ 15 đến 17-6-2015. Đây là Đảng bộ cấp trên cơ sở trực thuộc Đảng bộ tỉnh đầu tiên tổ chức Đại hội Đảng bộ nhiệm kỳ 2015-2020. Nhân sự kiện này, phóng viên Báo Bình Dương đã phỏng vấn đồng chí Đỗ Thành Tâm, Tỉnh ủy viên, Bí thư Thị ủy Thuận An xung quanh công tác lãnh đạo thực hiện nghị quyết về việc phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, xây dựng Đảng cũng như một số định hướng lớn của thị xã trong nhiệm kỳ 2015-2020.

- Thưa đồng chí, với sự đoàn kết, năng động, vượt qua thách thức, Đảng bộ và nhân dân TX.Thuận An đã thực hiện thắng lợi các mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thị xã lần thứ X (nhiệm kỳ 2010-2015) đề ra. Được biết công nghiệp và dịch vụ là hai lĩnh vực chuyển biến rõ nét nhất. Xin đồng chí cho biết kết quả đạt được của hai lĩnh vực này?

- Với quan điểm và phương châm chỉ đạo là “Tiếp tục phát huy lợi thế vị trí, tiềm năng, đẩy nhanh tốc độ xây dựng đô thị phù hợp với không gian phát triển chung của vùng; giữ vững nhịp độ tăng trưởng kinh tế, trong đó có sự gia tăng đáng kể tỷ trọng ngành dịch vụ trong cơ cấu kinh tế, Đảng bộ TX.Thuận An đã lãnh đạo, chỉ đạo tận dụng thế mạnh, khai thác có hiệu quả các nguồn lực tạo thành sức mạnh tổng hợp, cho nên nhiệm kỳ qua, cơ cấu kinh tế của thị xã chuyển dịch đúng hướng và phù hợp với mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thị xã nhiệm kỳ X đề ra.

Phải nói rằng, công nghiệp và dịch vụ là hai lĩnh vực có nhiều chuyển biến tích cực. Đến thời điểm này, thị xã đã hoàn thành quy hoạch mạng lưới trung tâm thương mại, siêu thị đến năm 2020 và đã thu hút nhiều thành phần kinh tế đầu tư vào lĩnh vực này. Đến nay, toàn thị xã có 24 chợ và 10 siêu thị, trung tâm thương mại, từng bước đáp ứng nhu cầu sản xuất, tiêu dùng cho nhân dân. Bên cạnh đó, một số loại hình dịch vụ chất lượng cao đã phát triển nhanh và đa dạng, như ngân hàng, bưu chính viễn thông, thương mại, vận tải, đáp ứng nhu cầu phát triển sản xuất, kinh doanh và quá trình đô thị hóa. Ngoài ra, các dịch vụ cụm cảng, kho bãi từng bước tăng quy mô đầu tư, mở ra một loại hình dịch vụ mới có giá trị gia tăng và tiềm năng khai thác lớn, góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo đúng định hướng quy hoạch. Thuận An cũng đã tập trung phát triển công nghiệp theo chiều sâu bằng cách khuyến khích các ngành nghề ứng dụng kỹ thuật cao, không gây ô nhiễm môi trường; hiện một số ngành đang phát triển mạnh, như công nghiệp thực phẩm đồ uống, dệt may, da giày, sản phẩm mộc, điện tử…

Lĩnh vực thương mại, dịch vụ của thị xã đã có nhiều chuyển mạnh mẽ trong thời gian qua. Trong ảnh: Trung tâm thương mại AEON Mall đi vào hoạt động cuối năm 2014

- Kết quả đạt được theo đồng chí bắt nguồn từ đâu?

- Những kết quả đạt được trên lĩnh vực công nghiệp, dịch vụ nói riêng cũng như quá trình phát triển kinh tế - xã hội của thị xã nói chung, theo tôi bắt nguồn từ nhiều nguyên nhân, trước tiên là sự quan tâm chỉ đạo sâu sát của Tỉnh ủy, sự giúp đỡ nhiệt tình của các sở, ban, ngành của tỉnh tạo điều kiện thuận lợi và giúp tháo gỡ kịp thời những khó khăn, vướng mắc, những vấn đề phát sinh mới trong quá trình điều hành và thực hiện nghị quyết. Mặt khác, hệ thống chính trị từ thị xã đến xã, phường luôn đoàn kết, vận dụng sáng tạo đường lối đổi mới cũng như những chỉ đạo từ cấp trên vào thực tiễn địa phương. Đồng thời, Đảng bộ thị xã đã kế thừa và phát huy những thành tựu, kinh nghiệm của các nhiệm kỳ trước; tận dụng, khai thác và phát huy có hiệu quả lợi thế, tiềm năng và các nguồn lực của thị xã.

Một trong những nguyên nhân giúp TX.Thuận An có những bước phát triển nhanh trên lĩnh vực kinh tế trong những năm qua, đó là quá trình lãnh đạo, điều hành lãnh đạo thị xã đã tập trung vào những vấn đề trọng tâm, trọng điểm, xác định được những khâu then chốt, những vấn đề có tính đột phá để tập trung giải quyết, mạnh dạn đề xuất các biện pháp để giải quyết một số tình hình có tính đặc thù do quá trình phát triển nhanh của địa phương được cấp trên ủng hộ, cán bộ, nhân dân đồng tình, các nhà doanh nghiệp an tâm phấn khởi và mạnh dạn đầu tư phát triển trên địa bàn.

- Trong lộ trình phát triển của tỉnh, Bình Dương phấn đấu trở thành đô thị loại I trực thuộc Trung ương vào trước năm 2020. Vậy, xin đồng chí cho biết trong nhiệm kỳ mới 2015-2020, TX.Thuận An sẽ làm gì để góp phần cùng tỉnh thực hiện mục tiêu đó?

- Nằm ở vị trí cửa ngõ của tỉnh và là cầu nối giữa TP.Hồ Chí Minh và TP.Bình Dương trong tương lai, những năm qua, bên cạnh sự phát triển nhanh về kinh tế, TX.Thuận An đã có quá trình đô thị hóa mạnh mẽ. Hiện thị xã đã hoàn thành Quy hoạch chung xây dựng TX.Thuận An đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 theo hướng đô thị xanh, bền vững có hệ thống hạ tầng kỹ thuật đồng bộ, hiện đại, thân thiện với môi trường. Năm 2014, thị xã được công nhận là đô thị loại IV và sẽ hoàn thành thủ tục công nhận đô thị loại III vào cuối năm 2015. Bên cạnh đó, Quy hoạch phân khu chức năng đô thị tỷ lệ 1/2000 các phường cũng đã được phê duyệt, đồng thời thị xã đã triển khai Quy chế quản lý quy hoạch và kiến trúc đô thị Thuận An.

Trên cơ sở đó, trong nhiệm kỳ tới, thị xã sẽ tiếp tục triển khai thực hiện Quy chế quản lý kiến trúc đô thị và Quy hoạch phân khu chức năng đô thị tỷ lệ 1/2000 các phường. Song song đó, đẩy mạnh đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật - xã hội, nhất là các công trình trọng điểm. Thị xã cũng sẽ tăng cường quản lý chặt chẽ quá trình phát triển đô thị theo quy hoạch kết hợp chỉnh trang đô thị cũ và phát triển đô thị mới, bảo đảm các chỉ tiêu đúng quy hoạch, kỹ thuật, kiến trúc theo hướng văn minh, hiện đại, tập trung đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án khu dân cư (hiện toàn thị xã có 49 dự án khu dân cư, trong đó có 45 dự án đã triển khai bao gồm 9 dự án cơ bản hoàn thành và 36 dự án đã và đang giải tỏa bồi thường).

Để sớm biến chủ trương đó thành hiện thực, đòi hỏi toàn Đảng bộ, các tầng lớp nhân dân đoàn kết, phát huy truyền thống anh hùng trong kháng chiến chống ngoại xâm, kế thừa những thành quả đạt được trong thời kỳ đổi mới, khai thác và tận dụng thời cơ thuận lợi, vượt qua khó khăn thách thức, phấn đấu đưa TX.Thuận An trở thành trung tâm công nghiệp - đô thị - dịch vụ phát triển theo hướng văn minh, hiện đại; xứng đáng với vị trí đô thị cầu nối giữa TP.Bình Dương với TP.Hồ Chí Minh.

- Xin cảm ơn đồng chí!

10 lần đại hội, 11 đồng chí được bầu làm Bí thư

- Đại hội đại biểu (ĐHĐB) Đảng bộ huyện Thuận An lần thứ I, nhiệm kỳ 1976-1979 diễn ra từ ngày 20-6 đến 24-6-1977. Đồng chí (đ/c) Trần Bình được bầu làm Bí thư Huyện ủy. (Năm 1979, đ/c Nguyễn Văn Bờ được Tỉnh ủy chỉ định làm Bí thư Huyện ủy thay đồng chí Trần Bình).

- ĐHĐB Đảng bộ huyện Thuận An lần thứ II, nhiệm kỳ 1979-1983 diễn ra từ ngày 17 đến ngày 22-8-1979. Đ/c Nguyễn Thanh Hùng được bầu làm Bí thư Huyện ủy. (Năm 1982, đ/c Nguyễn Văn Bờ được Tỉnh ủy chỉ định làm Bí thư Huyện ủy thay đồng chí Nguyễn Thanh Hùng).

- ĐHĐB Đảng bộ huyện Thuận An lần thứ III, nhiệm kỳ 1983-1985 diễn ra từ ngày 31-1 đến 4-2-1983. Đ/c Nguyễn Thanh Bình được bầu làm Bí thư Huyện ủy.

- ĐHĐB Đảng bộ huyện Thuận An lần thứ IV, nhiệm kỳ 1986-1988 diễn ra từ ngày 6-10 đến 8-10-1986. Đ/c Hồ Minh Phương được bầu làm Bí thư Huyện ủy.

- ĐHĐB Đảng bộ huyện Thuận An lần thứ V, nhiệm kỳ 1989-1990 diễn ra từ ngày 16-1 đến 17-1-1989. Đ/c Phan Thanh Nam được bầu làm Bí thư Huyện ủy.

- ĐHĐB Đảng bộ huyện Thuận An lần thứ VI, nhiệm kỳ 1991-1995 diễn ra từ ngày 21-11 đến 22-11-1991. Đ/c Phan Thanh Nam tiếp tục được bầu làm Bí thư Huyện ủy.

- ĐHĐB Đảng bộ huyện Thuận An lần thứ VII, nhiệm kỳ 1996-2000 diễn ra từ 28-3 đến 29-3-1996. Đ/c Trần Thanh Sơn được bầu làm Bí thư Huyện ủy.

- ĐHĐB Đảng bộ huyện Thuận An lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2001-2005 diễn ra từ ngày 7-12 đến 8-12-2000. Đ/c Lê Thanh Cung được bầu làm Bí thư Huyện ủy.

- ĐHĐB Đảng bộ huyện Thuận An lần thứ IX, nhiệm kỳ 2005-2010 diễn ra từ 12 đến 14-10-2005 tiếp tục bầu đồng chí Lê Thanh Cung làm Bí thư Huyện ủy. Tháng 2-2009, đ/c Lê Thanh Cung chuyển về tỉnh, đ/c Trần Thanh Liêm, Giám đốc Sở Giao thông - Vận tải được tỉnh điều động về giữ chức Bí thư Huyện ủy.

- ĐHĐB Đảng bộ huyện Thuận An lần thứ X, nhiệm kỳ 2010-2015 diễn ra từ ngày 16-8 đến 18-8-2010. Đ/c Trần Thanh Liêm được bầu làm Bí thư Huyện ủy (Tháng 1-2011, đ/c Trần Thanh Liêm chuyển về UBND tỉnh. Tháng 2-2011, huyện Thuận An được công nhận thành TX.Thuận An, đ/c Trần Thanh Liêm giữ chức Bí thư Thị ủy. Từ tháng 12-2013 đến nay, đ/c Đỗ Thành Tâm giữ chức Bí thư Thị ủy.

 

TRÍ DŨNG (thực hiện)

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Bài 1: “Đi trong muôn ánh sao vàng…”

Bài 1: “Đi trong muôn ánh sao vàng…”

“Ta đi trong muôn ánh sao vàng, rừng cờ tung bay. Rộn ràng bao mê say những bước chân dồn về đây. Sài Gòn ơi! Vững tin đã bao năm rồi một ngày vui giải phóng…”.

Xem thêm

Cầu truyền hình “Hồ Chí Minh - Sáng ngời ý chí Việt Nam”

Cầu truyền hình “Hồ Chí Minh - Sáng ngời ý chí Việt Nam”

Tối 18-5, Ban Tuyên giáo Trung ương phối hợp cùng Đài Truyền hình Việt Nam tổ chức cầu truyền hình trực tiếp “Hồ Chí Minh - Sáng ngời ý chí Việt Nam” kỷ niệm 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh

Xem thêm

Quay lên trên free html hit counter