Đọng mãi bản anh hùng ca Điện Biên Phủ

Cập nhật: 07-05-2011 | 00:00:00

Ngày này (7-5) cách đây 57 năm, quân và dân ta đã kết thúc vẻ vang cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược. Thật là tự hào bởi, Chiến thắng Điện Biên Phủ đã làm “chấn động địa cầu”, đánh sập ý chí xâm lược của Pháp đưa đến việc ký Hiệp định Giơnevơ về chấm dứt chiến tranh, lập lại hòa bình ở Đông Dương ngày 20-7-1954, bảo vệ và phát triển thành quả của Cách mạng Tháng Tám, mở ra giai đoạn cách mạng mới, tiến hành cách mạng XHCN ở miền Bắc, đấu tranh giải phóng miền Nam, thống nhất Tổ quốc.

Chiến thắng Điện Biên Phủ là chiến thắng của lòng yêu nước, của tinh thần quyết chiến, quyết thắng và trí tuệ Việt Nam được kết tinh và biểu hiện tập trung trong đường lối lãnh đạo đúng đắn, sáng tạo, tài thao lược của Đảng và Bác Hồ, của khoa học và nghệ thuật quân sự Việt Nam trong thời đại Hồ Chí Minh; là một trong những đỉnh cao chói lọi trong lịch sử hàng ngàn năm dựng nước và giữ nước của dân tộc ta; đã thức tỉnh các dân tộc bị áp bức trên thế giới đứng lên đấu tranh giành độc lập tự do. Đúng như Chủ tịch Hồ Chí Minh đã khẳng định: “Điện Biên Phủ như là một cái mốc chói lọi bằng vàng của lịch sử. Nó ghi rõ nơi chủ nghĩa thực dân lăn xuống dốc và tan rã, đồng thời phong trào giải phóng dân tộc khắp thế giới đang lên cao đến thắng lợi hoàn toàn; đó là thắng lợi vĩ đại của nhân dân ta mà cũng là thắng lợi chung của các dân tộc bị áp bức trên toàn thế giới”. Và tinh thần Điện Biên Phủ cùng những bài học kinh nghiệm quý báu từ chiến thắng này thực sự là nguồn sức mạnh để toàn Đảng, toàn quân, toàn dân ta đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác; mở đường cho Đại thắng Mùa xuân năm 1975, kết thúc thắng lợi cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, giải phóng miền Nam, thống nhất Tổ quốc.

Sau ngày đất nước thống nhất đến nay, dưới sự lãnh đạo của Đảng, tiếp nối trang sử hào hùng, Đảng và nhân dân ta đã khắc phục hậu quả chiến tranh, giành được nhiều thành tựu đáng khích lệ. Thế và lực của Việt Nam hôm nay đang ngày càng cao trên trường quốc tế. Tuy nhiên, trong tình hình mới, đòi hỏi chúng ta phải có nhiều nỗ lực hơn nữa để tiếp tục đưa đất nước tiến lên vì mục tiêu “Dân giàu, nước mạnh, xã hội dân chủ, công bằng, văn minh”. Hơn bao giờ hết, Đảng và nhân dân ta cần kiên trì xây dựng đường lối cách mạng độc lập tự chủ, đúng đắn, sáng tạo, phát huy cao độ truyền thống yêu nước, kế thừa và phát huy đường lối chiến lược kháng chiến toàn dân, toàn diện, trường kỳ, tự lực cánh sinh; vận dụng sáng tạo phương thức động viên toàn dân, khơi dậy và phát huy sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc...

Nối tiếp bản anh hùng ca Điện Biên Phủ, Đảng bộ, quân và dân tỉnh Bình Dương soi rọi lại mình để nỗ lực, năng động, sáng tạo vượt qua những thách thức ở phía trước. Tự hào với những thành tựu đã đạt được cùng những bài học kinh nghiệm từ thực tiễn, chúng ta tin tưởng rằng, phát huy truyền thống đoàn kết, chúng ta nhất định sẽ vượt qua khó khăn, khai thác tốt hơn nữa mọi nguồn lực, phấn đấu hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ mà Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ IX đề ra.

MAI HUY

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên free html hit counter