Đồng thuận, tạo đột phá mới

Cập nhật: 23-10-2020 | 09:40:28

“Huy động và phát huy các nguồn lực để tiếp tục đầu tư phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội (KT-XH) đồng bộ gắn xây dựng nông thôn mới (NTM), đô thị văn minh giai đoạn 2020-2025” là một trong 4 chương trình đột phá để thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện Bắc Tân Uyên lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020-2025. Sự thống nhất, đồng thuận trong toàn Đảng, toàn quân, toàn dân trên địa bàn huyện sẽ là yếu tố quyết định sự thành công của chương trình đột phá này.

Khởi công dự án xây dựng đường từ Tân Thành đến cầu Tam Lập, thuộc tuyến đường tạo lực Bắc Tân Uyên - Phú Giáo - Bàu Bàng. Ảnh: QUỐC CHIẾN

Sức sống mới

Sau hơn 6 năm thành lập, huyện Bắc Tân Uyên đã có sự thay đổi khá ngoạn mục. Điều dễ nhận thấy là hệ thống cơ sở hạ tầng trên địa bàn huyện được đầu tư, phát triển ngày càng đồng bộ, phục vụ tốt hơn nhu cầu sinh hoạt và sản xuất của nhân dân, từng bước thúc đẩy phát triển KT-XH của huyện. Bắc Tân Uyên cũng đã hình thành các đô thị mới là thị trấn Tân Thành và đô thị Tân Bình. Diện mạo nông thôn ngày càng văn minh, xanh - sạch - đẹp. Tất cả các xã đều duy trì đạt chuẩn NTM và đang nỗ lực thực hiện bộ tiêu chí nâng cao. Huyện cũng đã trình Trung ương hồ sơ công nhận huyện đạt chuẩn NTM. Đời sống vật chất và tinh thần của người dân ngày càng được nâng cao.

Ông Nguyễn Văn Hoàng, một người cao tuổi, chứng kiến sự thay da đổi thịt của vùng đất này, chia sẻ: “Bắc Tân Uyên thay đổi rất nhanh. Cứ nghĩ vùng đất thuần nông bao đời vẫn vậy nhưng hôm nay, tôi thật sự vui mừng với những thành quả phát triển của địa phương. Tôi nghĩ thời gian tới, Bắc Tân Uyên sẽ còn phát triển mạnh mẽ hơn nữa”.

Tự hào trước những kết quả đã đạt được, ông Thái Thanh Bình, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Bắc Tân Uyên, cho biết để đạt được những kết quả đó, ngay từ đầu nhiệm kỳ 2015-2020, Huyện ủy Bắc Tân Uyên đã xây dựng và triển khai thực hiện Chương trình hành động số 18-CTr/HU về xây dựng kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại, tạo nền tảng để sớm đưa huyện trở thành đô thị xanh của Bình Dương và Chương trình hành động số 21-CTr/HU về tập trung xây dựng NTM trên địa bàn huyện. Trong đó, huyện luôn xác định công tác đầu tư phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng là một nhiệm vụ chính trị quan trọng hàng đầu để thúc đẩy kinh tế phát triển nhanh và bền vững.

Trong giai đoạn 2016-2020, huyện đã tập trung các giải pháp huy động và phát huy các nguồn lực để đầu tư phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội. Cụ thể là đầu tư ngân sách Nhà nước 2.545 tỷ đồng để triển khai 292 dự án; huy động nguồn lực từ nhân dân được gần 40 tỷ đồng để đầu tư xây dựng các công trình giao thông nông thôn. Ngoài ra, nhiều thành phần kinh tế đã tham gia tích cực trong việc đầu tư hạ tầng khu công nghiệp, hạ tầng xã hội như chợ, khu dân cư - nhà ở, dịch vụ y tế, giáo dục, văn hóa… với tổng kinh phí hơn 1.000 tỷ đồng.

Để sử dụng hiệu quả các nguồn vốn, huyện đã lập quy hoạch tổng thể phát triển KT-XH, quy hoạch xây dựng vùng, quy hoạch phát triển các đô thị Tân Thành, Tân Bình và các quy hoạch ngành, lĩnh vực để làm cơ sở định hướng cho việc đầu tư, phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng KT-XH trên địa bàn theo đúng định hướng.

Ông Thái Thanh Bình chia sẻ: “Để thực hiện đạt hiệu quả cao các chương trình, kế hoạch đã đề ra thì điều kiện tiên quyết là sự thống nhất trong chỉ đạo và điều hành, trách nhiệm và quyết tâm chính trị cao của các cấp ủy Đảng, chính quyền, Mặt trận và các đoàn thể trong toàn Đảng bộ; đồng thời phải luôn giữ gìn sự đoàn kết thống nhất để phát huy tối đa trí tuệ tập thể trong quá trình điều hành phát triển KT-XH của địa phương. Với điều kiện ngân sách của huyện còn hạn chế, cần phải tích cực vận động, kêu gọi sự đồng thuận, đóng góp của các tầng lớp nhân dân và cộng đồng các doanh nghiệp trong việc cùng chung tay góp sức với chính quyền đầu tư phát triển hạ tầng nhằm vừa phục vụ ngày càng tốt hơn cho nhân dân, vừa góp phần thực hiện ngày càng có hiệu quả xây dựng NTM, đô thị văn minh...”.

Xác định các nhiệm vụ trọng tâm

Với quan điểm phát triển kết cấu hạ tầng tiếp tục là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu để thúc đẩy KT-XH huyện phát triển nhanh và bền vững, gắn với xây dựng NTM và đô thị văn minh, trong giai đoạn 2020-2025, Huyện ủy Bắc Tân Uyên tiếp tục đề ra nhiều nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm phát triển hạ tầng. Cụ thể, “Huy động và phát huy các nguồn lực để tiếp tục đầu tư phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng KT-XH đồng bộ gắn xây dựng NTM, đô thị văn minh giai đoạn 2020-2025” chính là một trong 4 chương trình đột phá để thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020-2025.

Theo đó, huyện sẽ tăng cường phổ biến, quán triệt Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020-2025 và các chương trình hành động của Huyện ủy trong toàn bộ hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân, nhằm tạo sự thống nhất, đồng thuận trong toàn Đảng, toàn quân, toàn dân. Tiếp tục đầu tư phát triển theo đúng các định hướng quy hoạch của tỉnh, quy hoạch xây dựng vùng huyện, quy hoạch tổng thể phát triển KT-XH huyện đến năm 2025 và các quy hoạch ngành, lĩnh vực của huyện. Trong đó, huyện tập trung đầu tư chỉnh trang đô thị, gắn với việc thực hiện có hiệu quả Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM, đặc biệt là Bộ tiêu chí NTM nâng cao để góp phần bảo đảm việc phát triển KT-XH bền vững.

Một trong những yếu tố mà Huyện ủy Bắc Tân Uyên chú trọng là nâng cao vai trò và trách nhiệm của người đứng đầu các cấp ủy Đảng, chính quyền, các chủ đầu tư trong quá trình triển khai thực hiện các dự án đầu tư công. Tập trung thực hiện tốt công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng để triển khai các dự án trên địa bàn, đặc biệt là các dự án, công trình trọng điểm. Với nguồn ngân sách hạn chế, huyện sẽ tiếp tục ưu tiên đầu tư có hiệu quả các công trình hạ tầng trọng yếu từ nguồn vốn ngân sách Nhà nước; song song đó kêu gọi các tầng lớp nhân dân và cộng đồng doanh nghiệp cùng chung tay đầu tư hệ thống cơ sở hạ tầng trên tinh thần Nhà nước và nhân dân cùng làm, kết hợp tranh thủ các nguồn lực từ sự hỗ trợ của Trung ương, tỉnh và các nguồn vốn khác để phát triển kết cấu hạ tầng gắn với thực hiện hiệu quả Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM, xây dựng đô thị văn minh.

Đồng thời, huyện chú trọng đào tạo, bồi dưỡng nâng cao kiến thức, trình độ cho đội ngũ cán bộ công chức từ huyện đến cơ sở trong lĩnh vực phát triển kết cấu hạ tầng; định kỳ tổ chức sơ kết, tổng kết đánh giá rút kinh nghiệm trong việc triển khai các chương trình hành động, qua đó nhân rộng những mô hình, cách làm có hiệu quả và kịp thời khen thưởng, biểu dương các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong quá trình thực hiện chương trình.

Với nhiều giải pháp đồng bộ, Đảng bộ và nhân dân huyện Bắc Tân Uyên đang hướng đến một sự đổi thay hoàn toàn mới, phát triển nhanh và bền vững hơn.

Với quan điểm phát triển kết cấu hạ tầng tiếp tục là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu để thúc đẩy KT-XH huyện phát triển nhanh và bền vững, gắn với xây dựng NTM và đô thị văn minh, trong giai đoạn 2020- 2025, Huyện ủy Bắc Tân Uyên tiếp tục đề ra nhiều nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm phát triển hạ tầng.

THU THẢO

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên free html hit counter