Đưa nghị quyết vào cuộc sống

Cập nhật: 23-10-2020 | 09:40:28

Ban Thường vụ Huyện ủy Bắc Tân Uyên đã ban hành kế hoạch tổ chức triển khai, quán triệt Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020-2025. Đây là đợt sinh hoạt chính trị quan trọng trong cán bộ, đảng viên và toàn thể nhân dân trên địa bàn huyện, được triển khai thực hiện nghiêm túc, bảo đảm tiến độ, mục đích, yêu cầu đề ra.

Nhận thức rõ ý nghĩa và tầm quan trọng của việc đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống, ngay sau Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện thành công tốt đẹp, Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Huyện ủy Bắc Tân Uyên đã tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo ban hành các văn bản, hướng dẫn công tác học tập, quán triệt, tuyên truyền và tổ chức triển khai thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Đảng. Công tác học tập, quán triệt các nghị quyết của Đảng trong Đảng bộ huyện đã được các cấp ủy, tổ chức Đảng trong toàn Đảng bộ quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức triển khai đạt nhiều kết quả.

Phương thức học tập, quán triệt nghị quyết từng bước được đổi mới; đã chú trọng học tập chuyên đề trong cấp ủy Đảng, chi bộ. Chất lượng đội ngũ báo cáo viên của Huyện ủy được nâng lên, phương pháp, cách thức truyền đạt nghị quyết được đổi mới theo hướng sát với thực tiễn và chức năng, nhiệm vụ của mỗi cơ quan, đơn vị. Tài liệu học tập, quán triệt được trang bị tương đối đầy đủ. Đa số các cấp ủy Đảng đã tiến hành thảo luận xây dựng và ban hành các chương trình hành động thực hiện nghị quyết của Đảng bộ huyện.

Hội nghị trực tuyến học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020- 2025 tại điểm cầu Huyện ủy Bắc Tân Uyên

Mở đầu cho việc đưa nghị quyết của Đảng bộ huyện đi vào cuộc sống, vừa qua, Ban Thường vụ Huyện ủy Bắc Tân Uyên đã tổ chức hội nghị trực tuyến học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020-2025. Ông Thái Thanh Bình, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện, khẳng định đây là đợt sinh hoạt chính trị quan trọng trong cán bộ, đảng viên và toàn thể nhân dân trên địa bàn huyện. Do đó, cấp ủy các cơ sở Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội huyện cần thực hiện nghiêm túc, bảo đảm tiến độ, mục đích, yêu cầu kế hoạch này

Mục đích của đợt sinh hoạt là quán triệt sâu sắc trong cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên và tuyên truyền rộng rãi đến các tầng lớp nhân dân trong huyện những nội dung cơ bản, những mục tiêu, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh; xây dựng hệ thống chính trị trong nghị quyết. Qua đó, tạo sự thống nhất cao trong toàn Đảng bộ, sự đồng thuận của các tầng lớp nhân dân. Yêu cầu đặt ra là các cấp ủy Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội của huyện tổ chức hội nghị triển khai, quán triệt nghị quyết theo hướng cần có hình thức, nội dung phù hợp với từng đối tượng; làm rõ những thành tựu, hạn chế 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XI; những mục tiêu và giải pháp cần tập trung nhằm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XII; đồng thời bảo đảm phù hợp với tình hình phòng, chống dịch bệnh Covid-19 theo chỉ đạo của huyện.

Qua học tập quán triệt nghị quyết, các cấp ủy Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội huyện cần cụ thể hóa thành chương trình, kế hoạch tổ chức thực hiện nghị quyết gắn với tình hình thực tế địa phương, đơn vị; phát động phong trào thi đua sôi nổi, sâu rộng trong toàn thể cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân.

Việc triển khai quán triệt Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện Bắc Tân Uyên lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020-2025 gồm 5 nội dung lớn. Đó là báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XI nhiệm kỳ 2015-2020; mục tiêu, phương hướng nhiệm vụ, giải pháp nhiệm kỳ 2020-2025; đồng thời triển khai 4 chương trình đột phá nhằm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2020- 2025. Đó là chương trình “Huy động và phát huy các nguồn lực để tiếp tục đầu tư phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế xã hội đồng bộ gắn xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh giai đoạn 2020-2025”; chương trình “Đẩy nhanh tốc độ tăng trưởng công nghiệp và khuyến khích phát triển các loại hình thương mại - dịch vụ để thúc đẩy kinh tế - xã hội của huyện phát triển nhanh và bền vững giai đoạn 2020-2025”; chương trình “Phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao huyện Bắc Tân Uyên 2020-2025” và chương trình “Phát triển và nâng cao trình độ lý luận chính trị, chuyên môn nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ huyện Bắc Tân Uyên giai đoạn 2020-2025”.

Sau hội nghị triển khai của Ban Thường vụ Huyện ủy, các đoàn thể cũng triển khai nghị quyết cho hội viên. Điển hình Hội LHPN huyện Bắc Tân Uyên đã triển khai, quán triệt Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020-2025 cho gần 100 cán bộ hội phụ nữ là ủy viên Ban Thường vụ, ủy viên Ban Chấp hành huyện hội; chủ tịch, phó chủ tịch hội LHPN xã, thị trấn; chi hội trưởng, chi hội phó; tổ trưởng, tổ phó các chi, tổ hội trên địa bàn huyện.

Bà Phan Thị Ngọc Lợi, Chủ tịch Hội LHPN huyện Bắc Tân Uyên, cho biết qua triển khai, học tập nghị quyết đã tuyên truyền rộng rãi trong hội viên phụ nữ, giúp cán bộ, hội viên phụ nữ nắm bắt được những nội dung cơ bản, những mục tiêu, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh; xây dựng hệ thống chính trị của huyện trong thời gian tới. Qua đó, tạo sự thống nhất cao trong toàn Đảng bộ, sự đồng thuận của các tầng lớp hội viên phụ nữ trong tham gia thực hiện các chỉ tiêu nhiệm vụ nghị quyết và các chương trình mà Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020-2025 đề ra.

THU THẢO

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên free html hit counter