Hai thế trận thật vững chắc

Cập nhật: 22-12-2010 | 00:00:00

Ngày 17-10-1989, Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa VI) quyết định lấy Ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam (22-12) đồng thời là Ngày Hội quốc phòng toàn dân (QPTD). Đây là một sự kiện chính trị quan trọng, đánh dấu quá trình xây dựng và trưởng thành của nền QPTD trong giai đoạn phát triển và hội nhập.

21 năm trôi qua kể từ ngày thành lập, thành tựu mà nước ta đạt được trong chiến lược xây dựng nền QPTD rất quan trọng, đó là giữ vững độc lập chủ quyền, thống nhất toàn vẹn lãnh thổ và định hướng XHCN, nâng cao ý thức trách nhiệm bảo vệ Tổ quốc của toàn xã hội và sức mạnh tổng hợp của nền QPTD, hình thành thế chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong điều kiện mới, thế trận QPTD, thế trận an ninh nhân dân (ANND) được triển khai rộng khắp, thế trận lòng dân được củng cố; lực lượng vũ trang mà nòng cốt là quân đội nhân dân phát huy sức mạnh tổng hợp ngày càng cao... đã góp phần quan trọng vào quá trình đổi mới, nâng cao vị thế và uy tín của Việt Nam trên trường quốc tế.

Trong sự nghiệp đổi mới và hội nhập, cùng với yêu cầu bảo vệ và giữ vững chủ quyền quốc gia, nhiệm vụ xây dựng thế trận QPTD, ANND luôn được đề cao và hết sức coi trọng. Trong đó, quân đội ta đã và đang giữ vững vai trò là lực lượng nòng cốt và tích cực tham gia có hiệu quả vào công cuộc xây dựng nền QPTD với thế trận ANND, làm tròn chức năng tham mưu cho Đảng và Nhà nước trong lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng nền QPTD. Do đó, phải ra sức xây dựng nền tảng chính trị, tiềm lực chính trị tinh thần ngày càng cao, tiềm lực kinh tế, tiềm lực khoa học công nghệ ngày càng mạnh, nâng cao sức khỏe và thể chất của nhân dân, tăng cường giáo dục quốc phòng.

Cùng với cả nước, thực hiện Ngày Hội QPTD, Bình Dương đã xây dựng và củng cố nền QPTD vững mạnh, gắn với thế trận ANND vững chắc. Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đã tham mưu cho Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao hiệu lực quản lý Nhà nước về quốc phòng, như ban hành nhiều chỉ thị, nghị quyết lãnh đạo, chỉ đạo, giao chỉ tiêu thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương. Hệ thống kế hoạch tác chiến phòng thủ, kế hoạch phòng không nhân dân, tìm kiếm cứu nạn được xây dựng nghiêm túc. Công tác tuyển quân hàng năm đều đạt chỉ tiêu và chất lượng ngày càng được nâng cao. Lực lượng vũ trang địa phương xây dựng nề nếp chính quy, vững mạnh toàn diện, sẵn sàng chiến đấu, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao. Lực lượng dân quân tự vệ, dự bị động viên ngày càng được củng cố, tăng cường. Công tác giáo dục kiến thức quốc phòng thực hiện nghiêm túc, hoàn thành đúng, đủ nội dung chương trình huấn luyện cho các đối tượng.

Để thực hiện tốt nhiệm vụ xây dựng và củng cố nền QPTD vững mạnh, trong thời gian tới, chúng ta cần tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy Đảng và hiệu lực quản lý Nhà nước đối với nhiệm vụ quốc phòng - quân sự địa phương; củng cố và nâng cao chất lượng xây dựng nền QPTD, xây dựng khu vực phòng thủ vững chắc, xây dựng cơ sở chính trị vững mạnh toàn diện, kết hợp chặt chẽ giữa phát triển kinh tế - xã hội với củng cố quốc phòng - an ninh, góp phần giữ vững ổn định chính trị trên địa bàn, không để xảy ra bất ngờ trong mọi tình huống.

MAI HUY

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên free html hit counter