Hiệu quả trong công tác giáo dục quốc phòng - an ninh: Kinh nghiệm từ TX.Bến Cát

Cập nhật: 21-10-2020 | 08:51:08

Bằng nhiều giải pháp đồng bộ, sáng tạo, phù hợp với thực tế, TX.Bến Cát đã thực hiện có hiệu quả công tác giáo dục quốc phòng - an ninh (GDQP-AN). Qua đó, đã làm chuyển biến quan trọng cả về nhận thức, trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, đảng viên, học sinh, chức sắc, chức việc, chủ nhà trọ và các tầng lớp nhân dân đối với nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn.

Chương trình “1 ngày làm chiến sĩ” là một hình thức giáo dục quốc phòng - an ninh hiệu quả dành cho học sinh

Những năm qua, TX.Bến Cát đã được Hội đồng GDQP-AN Quân khu 7, Hội đồng GDQP-AN tỉnh đánh giá hoàn thành tốt nhiệm vụ GDQP-AN. Nổi bật là công tác bồi dưỡng, GDQP-AN cho cán bộ, đảng viên, chức sắc tôn giáo và công nhân trên địa bàn. Cụ thể, cấp ủy, chính quyền các cấp TX.Bến Cát đã quán triệt sâu sắc các chỉ thị của Đảng và nghị định của Chính phủ về công tác GDQP-AN, nhất là Chỉ thị 12-CT/TW của Bộ Chính trị, Nghị định 13/2014/NĐ-CP của Chính phủ, các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh. Theo đó, Hội đồng GDQP-AN TX.Bến Cát đã xây dựng Kế hoạch công tác GDQP-AN giai đoạn 2016- 2020 và kế hoạch công tác GDQP-AN hàng năm; tổ chức khảo sát và xây dựng kế hoạch bồi dưỡng kiến thức QP-AN cho các đối tượng.

Để việc triển khai thực hiện được nghiêm túc, thống nhất, bảo đảm chất lượng, Hội đồng GDQP-AN thị xã đã đề nghị cấp trên tổ chức tập huấn cho đội ngũ cán bộ, giáo viên, báo cáo viên, tuyên truyền viên, nhằm thống nhất về nội dung, chương trình, phương pháp bồi dưỡng, GDQP-AN cho các đối tượng.

TX.Bến Cát có 8 xã, phường, 44 thôn, ấp; có 9 khu, cụm công nghiệp với trên 3.493 cán bộ, đảng viên. Do đó, thị xã yêu cầu cán bộ, đảng viên phải gương mẫu hoàn thành nhiệm vụ bồi dưỡng kiến thức QP-AN theo quy định; cấp trên phải làm gương cho cấp dưới, đảng viên phải làm gương cho quần chúng. Những cán bộ được bố trí trong kế hoạch bồi dưỡng kiến thức QP-AN hàng năm phải chủ động sắp xếp công việc chuyên môn để tham gia học tập nghiêm túc, nếu có sự thay đổi phải báo cáo kịp thời và có giải trình cụ thể trước cấp ủy và cơ quan, đơn vị.

Để sớm hoàn thành nhiệm vụ bồi dưỡng kiến thức QP-AN cho cán bộ, đảng viên trong nhiệm kỳ, thị xã chủ trương vừa thực hiện bồi dưỡng theo phân cấp, vừa vận dụng linh hoạt các hình thức bồi dưỡng khác phù hợp với điều kiện của địa phương, cơ sở và đối tượng. Trong đó, tập trung trước hết vào bồi dưỡng cho đội ngũ cán bộ chủ chốt các cấp, làm cơ sở để tiến hành bồi dưỡng, giáo dục cho các đối tượng khác. Theo đó, thị xã sắp xếp cho cán bộ thuộc đối tượng 2, 3 bồi dưỡng tại Trường Quân sự Quân khu 7 theo đúng chỉ tiêu; đối tượng 4, chức sắc, chức việc, chủ doanh nghiệp, Hội đồng GDQP-AN thị xã phối hợp tổ chức bồi dưỡng tại Trung tâm Bồi dưỡng chính trị của thị xã. Số còn lại là cán bộ, đảng viên ở cơ sở, cấp xã phối hợp với Trung tâm Bồi dưỡng chính trị thị xã tập trung bồi dưỡng theo cụm thi đua của lực lượng vũ trang thị xã.

Đáng chú ý là các địa phương, cơ sở đã kết hợp bồi dưỡng kiến thức QP-AN cho cán bộ, đảng viên với việc học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Cách làm này đã giúp cho cán bộ, đảng viên, nhân dân vừa nắm vững chủ trương, quan điểm QP-AN của Đảng, tình hình KT-XH, QP-AN của địa phương, cơ sở, vừa là điều kiện để liên hệ giữa lý luận với thực tiễn, đẩy mạnh tự phê bình và phê bình, tạo sự đoàn kết, thống nhất trong cấp ủy, chính quyền.

Các lớp học đều được tổ chức chặt chẽ, nghiêm túc, bảo đảm đúng nội dung, chương trình, thời gian quy định, kiểm tra đánh giá kết quả một cách khách quan, trung thực. Kết quả các lớp bồi dưỡng có 100% học viên đạt yêu cầu trở lên, trong đó có trên 75% khá, giỏi. Hàng năm, số cán bộ, đảng viên được bồi dưỡng kiến thức QP-AN so với kế hoạch đều đạt và vượt chỉ tiêu, góp phần đưa tỷ lệ cán bộ đã qua bồi dưỡng của thị xã đạt gần 95%.

Thông qua bồi dưỡng kiến thức QP-AN, đội ngũ cán bộ, đảng viên của TX.Bến Cát không chỉ được củng cố, tăng cường về bản lĩnh chính trị, lập trường giai cấp, đề cao ý thức cảnh giác cách mạng, mà còn góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện các nhiệm vụ, nhất là kết hợp phát triển KT-XH với tăng cường QP-AN, xây dựng khu vực phòng thủ thị xã vững chắc. Qua đó, đa số cán bộ, đảng viên đều nhận thức sâu sắc hơn về vị trí, vai trò quan trọng của công tác GDQP-AN đối với nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Để nâng cao hiệu quả GDQP-AN cho các tầng lớp nhân dân, Thị ủy Bến Cát cũng chỉ đạo đẩy mạnh công tác tuyên truyền. Ngoài các kênh thông tin đại chúng, công tác GDQP-AN toàn dân còn được tiến hành thông qua đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên ở từng địa phương, cơ sở và những người có uy tín trong các dân tộc, tôn giáo; thường xuyên tổ chức nói chuyện thời sự, kể chuyện truyền thống và giao lưu với cán bộ lão thành cách mạng, các cựu chiến binh... ở từng khu phố, ấp; lồng ghép với các phong trào: Xây dựng nông thôn mới, xây dựng cơ sở chính trị xã, phường vững mạnh, xây dựng đời sống văn hóa... và hoạt động của các ban, ngành, đoàn thể, các đợt sinh hoạt chính trị, lễ hội ở các địa phương, cơ sở... r

THU THẢO - BÙI TRỤ

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên free html hit counter