Hiệu quả trong xây dựng chính quyền điện tử

Cập nhật: 05-11-2020 | 08:55:57

Xác định việc xây dựng chính quyền điện tử là một trong những nhiệm vụ trọng tâm thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, những năm qua, Bình Dương luôn quan tâm đầu tư phát triển hạ tầng, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, hình thành các cơ sở dữ liệu, đào tạo nguồn nhân lực công nghệ thông tin... bước đầu đã đạt được kết quả khả quan.


Là một trong những cơ quan Nhà nước đầu tiên ở Bình Dương cung cấp dịch vụ hành chính công trực tuyến ở cấp độ 3, hiện Sở Tài nguyên và Môi trường đang tiếp tục đẩy mạnh thực hiện

Tập trung xây dựng

Bình Dương là địa phương thu hút nhiều vốn đầu tư, nhiều doanh nghiệp (DN) hoạt động tại các khu công nghiệp và có nhiều lao động nhập cư, phát sinh nhiều hồ sơ hành chính của người dân, DN. Yếu tố cốt lõi giúp cho Bình Dương phát triển bền vững là chính quyền phải công khai, minh bạch và giải quyết nhanh chóng các thủ tục hành chính. Để làm được điều này, nhất thiết phải xây dựng chính quyền điện tử.

Trên cơ sở các quan điểm chỉ đạo xuyên suốt của Đảng, Chính phủ về Chính phủ điện tử, đồng thời xác định việc xây dựng chính quyền điện tử là một yêu cầu cấp thiết, tỉnh Bình Dương quyết tâm huy động mọi nguồn lực để xây dựng. Thời gian qua, tỉnh đã ban hành hàng hoạt các văn bản, quy định, tạo hành lang pháp lý thúc đẩy quá trình ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) cũng như xây dựng chính quyền điện tử. Cụ thể, năm 2008, ban hành Quy hoạch phát triển CNTT tỉnh Bình Dương đến năm 2010, tầm nhìn đến năm 2020. Năm 2011, xây dựng “Lộ trình cung cấp dịch vụ công trực tuyến” với mục tiêu đến năm 2015 hoàn thành cung cấp 19 nhóm dịch vụ công trọng điểm, đến năm 2020 hoàn thiện dịch vụ công cấp xã, cung cấp một số dịch vụ công mức 4 và dịch vụ công trực tuyến liên thông. Năm 2013, ban hành Quy chế ứng dụng CNTT trong cơ quan Nhà nước trên địa bàn tỉnh Bình Dương. Năm 2016, ban hành Chương trình hành động số 08-CTr/TU của Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết 36-NQ/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh ứng dụng, phát triển CNTT đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững và hội nhập quốc tế. Năm 2018, ban hành kiến trúc Chính quyền điện tử tỉnh Bình Dương, phiên bản 1.0. Năm 2019, ban hành Kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết số 17/NQ-CP về một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm phát triển Chính phủ điện tử giai đoạn 2019-2020, định hướng đến 2025. Đây là cơ sở để tỉnh Bình Dương triển khai xây dựng chính quyền điện tử.

Bên cạnh đó, tỉnh cũng đã thành lập Ban chỉ đạo xây dựng chính quyền điện tử và thành phố thông minh. Phân chia nhiệm vụ, vai trò trong hoạt động xây dựng chính quyền điện tử cho các sở, ngành, địa phương tự triển khai các hệ thống chuyên ngành. Cùng với việc xây dựng chính quyền điện tử, Bình Dương luôn chú trọng đến yếu tố con người, một chính quyền điện tử được vận hành hiệu quả khi có sự tham gia đồng loạt của tất cả cán bộ, công chức, viên chức và sự đồng hành của người dân, doanh nghiệp. Chính vì vậy, trong những năm qua, Bình Dương đã quan tâm đầu tư đào tạo, phát triển nguồn nhân lực CNTT, ban hành các chính sách, chế độ ưu đãi cho công chức, viên chức làm CNTT, thu hút nhân tài, hình thành nên đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức có chất lượng, đáp ứng nhu cầu xây dựng và vận hành chính quyền điện tử trong tương lai.

Bảo đảm hiệu quả

Là một trong những cơ quan Nhà nước đầu tiên ở Bình Dương cung cấp dịch vụ hành chính công trực tuyến ở cấp độ 3, Sở Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) đã đẩy mạnh cải cách các thủ tục theo cơ chế một cửa, triển khai các nhiệm vụ rõ ràng, minh bạch, chuyên nghiệp hóa để nâng cao chất lượng công tác chỉ đạo điều hành, rút ngắn thời hạn giải quyết các hồ sơ, thủ tục về lĩnh vực TN&MT. Hiện Sở TN&MT đang thực hiện dịch vụ công trực tuyến (DVCTT) mức độ 3 với 8 dịch vụ. Tính từ ngày 1-1 đến ngày 30-8 -2020, tổng số DVCTT mức độ 3 có phát sinh hồ sơ trực tuyến là 3 dịch vụ. Tổng số hồ sơ đã được tiếp nhận, giải quyết trực tuyến qua các DVCTT mức độ 3 là 425 hồ sơ. Tổng số hồ sơ của các DVCTT mức độ 3 vẫn chưa được người dân, doanh nghiệp gửi xử lý trực tiếp (hồ sơ không trực tuyến) là 289 hồ sơ.

Việc thực hiện các thủ tục hành chính công trực tuyến ở mức độ 3 không chỉ tiết kiệm được chi phí đi lại mà còn tiết kiệm rất nhiều thời gian công sức cho các tổ chức, cá nhân. Chỉ cần có máy tính nối mạng internet, thậm chí là những chiếc điện thoại thông minh là có thể theo dõi hồ sơ đang được các cơ quan chức năng giải quyết ra sao? Những trục trặc trong việc giải quyết hồ sơ đều được giao dịch qua mạng thay vì phải đến trực tiếp cơ quan Nhà nước nhiều lần như trước đây. Hơn nữa, khi thực hiện các dịch vụ hành chính công trực tuyến ở mức độ 3 sẽ làm giảm áp lực cho bộ phận một cửa và các cán bộ ở những khâu nghiệp vụ; các hồ sơ nộp trực tuyến đã được lọc qua một lần, các cán bộ chuyên môn chỉ cần kiểm tra và thao tác trực tiếp trên phần mềm. Cá nhân và DN có thể thực hiện các dịch vụ hành chính công tại địa chỉ: http://dichvucong. binhduong.gov.vn.

Để dịch vụ hành chính công trực tuyến ngày càng ổn định và phát triển, Trung tâm Công nghệ thông tin - Lưu trữ TN&MT cho biết thêm, Sở TN&MT rất cần người dân, DN sử dụng và đóng góp ý kiến để hoàn thiện. Các tổ chức, cá nhân nên mạnh dạn sử dụng các dịch vụ hành chính công trực tuyến. Đây là cơ sở để giúp các cơ quan Nhà nước đẩy nhanh việc cải cách thủ tục hành chính và minh bạch hóa nền hành chính công, góp phần vào sự phát triển bền vững của Bình Dương nói riêng và cả nước nói chung.

Hướng dẫn đăng ký, kết nối cổng dịch vụ công quốc gia

I. Hướng dẫn đăng ký tài khoản

+ Bước 1: Truy cập chức năng đăng ký tài khoản trên cổng dịch vụ công quốc gia https://dichvucong.gov.vn/ (vùng 1) hoặc truy cập địa chỉ: http://dangky.dichvucong. gov.vn/

+ Bước 2: Tại màn hình “Chọn phương thức đăng ký” -> Chọn đối tượng đăng ký tài khoản là “Công dân” tại vùng 2-> Chọn “Thuê bao di động” tại vùng 3

+ Bước 3. Tại màn hình “Đăng ký thuê bao di động” nhập các thông tin tại các trường có dấu * đỏ (vùng 4) nhấn “Đăng ký” (vùng 5)

+ Bước 4. Nhập mã OTP được gửi về số điện thoại đăng ký (vùng 6) và nhấn “Xác nhận” (vùng 7) . Nếu chưa nhận được mã OTP hoặc hết thời gian nhập OTP thì chọn mục “Gửi lại OTP” để lấy mã OTP (vùng 8)

+ Bước 5. Nhập và xác nhận lại mật khẩu sau đó chọn “Đăng ký” để hoàn thành đăng ký tài khoản.

Chú ý quy tắc đặt mật khẩu: Mật khẩu phải dài 8 ký tự trở lên, trong đó phải có ít nhất 1 chữ, 1 số và 1 ký tự đặc biệt.

II. Hướng dẫn đăng nhập tài khoản

+ Bước 1: Truy cập vào cổng dịch vụ công quốc gia https://dichvucong.gov.vn/ chọn “Đăng nhập” (vùng 9)

Chọn “Tài khoản cấp bởi cổng DVC quốc gia” (vùng 10)

+ Bước 2: Tại màn hình “Đăng nhập” chọn tab “CMT/CCCD” (vùng 11), nhập các thông tin trên trường (vùng 12), chọn “Đăng nhập” (vùng 13). Sau khi đăng nhập thành công, hệ thống gửi mã OTP về số điện thoại đăng ký nhận OTP.

+ Bước 3. Nhận mã OTP từ điện thoại và nhập mã (vùng 14) và chọn “Xác nhận”

Hoàn thành đăng nhập cổng dịch vụ công quốc gia, lựa chọn dịch vụ cần thực hiện.

 PHƯƠNG LÊ

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên free html hit counter