Học tập, làm theo Bác: Đi vào chiều sâu

Cập nhật: 25-06-2019 | 09:13:34

Với phương châm “trên trước, dưới sau”, “trong trước ngoài sau”, “nói đi đôi với làm”, việc thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị ở huyện Bàu Bàng ngày càng đi vào chiều sâu. Qua đó, nâng cao nhận thức từ trong cấp ủy, chính quyền, đến các ban, ngành, MTTQ và các đoàn thể từ huyện đến cơ sở; từ người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, lãnh đạo quản lý các cơ quan, đơn vị đến từng đảng viên, cán bộ công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân.


“Gần dân, sát dân” để lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của nhân dân.
Trong ảnh: Lãnh đạo huyện Bàu Bàng tham quan và làm việc với Công ty Shin Ji Vina để tìm hiểu những thuận lợi cũng như khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp để có giải pháp hỗ trợ kịp thời

Những con số và hiệu quả

Nhắc đến Bàu Bàng không thể không nhắc đến mô hình “Gần dân, sát dân”. Khởi nguồn từ Đảng bộ xã Cây Trường II, mô hình “Gần dân, sát dân” đã được huyện Bàu Bàng duy trì, nhân rộng ở tất cả các xã trên địa bàn, sau đó được nhân rộng ra toàn tỉnh. Qua 3 năm triển khai thực hiện mô hình “Gần dân, sát dân”, toàn huyện có trên 4.767 lượt cán bộ lãnh đạo huyện, xã, thị trấn tham gia đi cơ sở, gặp gỡ 2.980 hộ dân, qua gặp gỡ các đồng chí đã ghi nhận được 3.228 ý kiến. Trong đó, có 2.552 ý kiến đồng thuận với các chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và quy định của địa phương ban hành; có 623 ý kiến, kiến nghị được trả lời thỏa đáng tại chỗ cho người dân nắm bắt; tiếp thu 53 ý kiến, kiến nghị chuyển cơ quan chức năng, các ngành, các cấp xem xét trả lời bằng văn bản theo quy định, kịp thời (cấp xã 16 ý kiến, cấp huyện 35 ý kiến, cấp tỉnh 2 ý kiến). Qua theo dõi giải quyết ý kiến của các cấp, hầu hết các ý kiến được tiếp thu chỉ đạo thực hiện nghiêm túc; trả lời bằng văn bản đúng quy định, chính sách, pháp luật Nhà nước, cơ bản người dân hài lòng không có ý kiến, kiến nghị gì thêm.

Trong 3 năm qua, việc triển khai thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị trên địa bàn huyện Bàu Bàng đã gặt hái được những kết quả khả quan đáng ghi nhận và cần tiếp tục phát huy trong thời gian tới. Cụ thể, việc tổ chức quán triệt, học tập và triển khai thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị và các chuyên đề hàng năm được các cấp ủy quan tâm, chỉ đạo thực hiện nghiêm túc, đúng thời gian quy định và kế hoạch đề ra; tỷ lệ đảng viên tham gia học tập đạt tỷ lệ cao 98 - 99%; công tác tuyên truyền được các cấp ủy cơ sở và các đoàn thể từ huyện đến cơ sở triển khai tích cực, đồng bộ, với nhiều hình thức phong phú, đa dạng, phù hợp với các nhóm đối tượng khác nhau.

Ông Bạch Văn Nhân, Trưởng ban Tuyên giáo Huyện ủy, cho biết các ý kiến, kiến nghị, phản ánh của người dân trong thời gian qua chủ yếu là về vấn đề: Quy hoạch đất đai, xây dựng, giao thông nông thôn, an toàn giao thông, an ninh trật tự, tệ nạn xã hội, chế độ chính sách, vốn vay giải quyết việc làm, xóa đói giảm nghèo, vệ sinh an toàn thực phẩm, ô nhiễm môi trường, dịch bệnh; giá cả thị trường... Mô hình được nhân dân đồng tình đánh giá rất cao, góp phần mở rộng dân chủ và phát huy quyền làm chủ của nhân dân.

Và, “Gần dân, sát dân” được cụ thể hóa thành nhiều đối tượng, đó là nông dân, doanh nghiệp… Qua đó, tạo cầu nối, điều kiện thuận lợi để nhân dân trực tiếp bày tỏ tâm tư nguyện vọng và đề xuất các ý kiến trực tiếp với lãnh đạo huyện, xã. Đảng ủy, chính quyền cũng kịp thời nắm bắt tình hình tư tưởng, dư luận trong nhân dân, đồng thời tuyên truyền trực tiếp cho người dân nắm bắt kịp thời, chính xác các chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các văn bản, quy định của địa phương để người dân thực hiện, góp phần giữ vững ổn định tình hình tư tưởng chính trị trên địa bàn…

Lan tỏa rộng

Trong 3 năm qua, việc triển khai thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị trên địa bàn huyện Bàu Bàng đã gặt hái được ghi nhận và cần tiếp tục phát huy trong thời gian tới. Cụ thể, việc tổ chức quán triệt, học tập và triển khai thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị và các chuyên đề hàng năm được các cấp ủy quan tâm, chỉ đạo thực hiện nghiêm túc, đúng thời gian quy định và kế hoạch đề ra; tỷlệ đảng viên tham gia học tập đạt tỷlệ cao 98 - 99%; công tác tuyên truyền được các cấp ủy cơ sở và các đoàn thể từ huyện đến cơ sở triển khai tích cực, đồng bộ, với nhiều hình thức phong phú, đa dạng, phù hợp với các nhóm đối tượng khác nhau.

Việc đưa nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào nội dung sinh hoạt chi bộ, sinh hoạt cơ quan hàng tháng được duy trì thường xuyên, nghiêm túc, có hiệu quả, góp phần bồi đắp lýtưởng cách mạng và phòng chống các tiêu cực, đặc biệt là phòng, chống suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, những biểu hiện tự diễn biến, tự chuyển hóa trong nội bộ từng đơn vị. Việc triển khai thực hiện các mô hình “Làm theo Bác” do Ban Thường vụ Huyện ủy phát động thực hiện trên địa bàn huyện đạt hiệu quả thiết thực, gần gũi đời sống nhân dân, tạo được sự lan tỏa sâu rộng trong các tầng lớp nhân dân, được nhân dân đồng tình ủng hộ cao, góp phần thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội của huyện hàng năm đều đạt và vượt các chỉ tiêu huyện đề ra và cấp trên giao…

Ông Bạch Văn Nhân đánh giá: “Việc học tập và làm theo Bác trên địa bàn huyện Bàu Bàng đã trở thành việc làm thường xuyên, tự giác trong mọi hoạt động của các địa phương, cơ quan, đơn vị. Nhiều cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân đã gương mẫu trong thực hiện việc học tập và làm theo Bác, từ đó góp phần xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2015-2020 đã đề ra”.\

ÔNG NGUYỄN HỮU CHÍ, BÍ THƯ HUYỆN ỦY BÀU BÀNG: Mỗi cán bộ, đảng viên phải có một hành động, việc làm cụ thể, thiết thực

Ban Thường vụ Huyện ủy Bàu Bàng xác định: Việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là một việc làm hết sức cần thiết, thường xuyên và lâu dài. Không dừng lại ở việc học tập theo Bác mà phải hành động “làm theo Bác”, học đi đôi với thực hành. Trước hết, mỗi cán bộ, đảng viên phải có một hành động, việc làm cụ thể, thiết thực gắn liền với chức trách nhiệm vụ được giao để đem lại hiệu quả thiết thực cho bản thân, gia đình và xã hội; đồng thời để tạo bước đột phá trong việc triển khai thực hiện có hiệu quả Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị trên địa bàn huyện, Ban Thường vụ Huyện ủy đã mạnh dạn chỉ đạo nhân rộng thực hiện 6 mô hình trên địa bàn toàn huyện để “làm theo Bác” trong thời gian qua.

Qua đánh giá kết quả cho thấy từng mô hình có nét nổi bật, hiệu quả sắc nét riêng. Mô hình “Chào cờ đầu tuần” thể hiện được sự trang nghiêm, trung thành với Tổ quốc, với lý tưởng cách mạng, với Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại; mô hình “Gần dân, sát dân” đã nói lên tâm tư, tình đoàn kết, gắn bó máu thịt với nhân dân huyện nhà, tôn trọng nhân dân, phát huy quyền làm chủ của nhân dân và vì nhân dân phục vụ; mô hình “Đảng viên gắn bó với hộ gia đình quần chúng nhân dân nơi cư trú” tiếp tục khẳng định tinh thần đoàn kết, vừa tình làng nghĩa xóm, vừa đảng viên với nhân dân, đồng thời phát huy vai trò, trách nhiệm gương mẫu của người đảng viên đối với nhân dân và tích cực tham gia đấu tranh với những quan điểm, thông tin sai trái của các thế lực thù địch trên lĩnh vực tư tưởng - văn hóa trong giai đoạn hiện nay của mỗi đảng viên.

Còn mô hình “Thực hành tiết kiệm” thể hiện sự quan tâm, giúp đỡ, đùm bọc lẫn nhau trong cuộc sống hàng ngày của tổ chức đối với cá nhân thành viên, của thành viên đối với thành viên trong tổ chức, tổ chức đối với các đối tượng kém may mắn trong xã hội góp phần ổn định cuộc sống, làm tốt chính sách an sinh xã hội trên địa bàn huyện.

Hai mô hình “Ánh sáng nông thôn mới” và “Vận động nhân dân đóng góp kinh phí làm đường giao thông nông thôn bằng bê tông xi măng” đã kêu gọi toàn dân chung tay cùng Đảng, Nhà nước, chính quyền địa phương chung tay xây dựng, nâng cao các tiêu chí nông thôn mới trên địa bàn huyện, góp phần đưa huyện phát triển đi lên đúng hướng theo quan điểm của Đảng và Bác Hồ hằng mong, đó là giữ vững độc lập, xây dựng nước nhà đàng hoàng hơn, to đẹp hơn, xã hội dân chủ, công bằng, văn minh.

THU THẢO

 

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên free html hit counter