Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ 2 - khóa XI (mở rộng): Phát triển kinh tế - xã hội ổn định, phòng chống dịch bệnh hiệu quả

Cập nhật: 05-12-2020 | 08:10:19

Ngày 4-12, Tỉnh ủy Bình Dương đã tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ 2, khóa XI. Đồng chí Trần Văn Nam, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh chủ trì hội nghị.


Đồng chí Trần Văn Nam, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh phát biểu chỉ đạo tại hội nghị. Ảnh: QUỐC CHIẾN

 Bảo đảm thực hiện mục tiêu kép

Tại hội nghị, các đại biểu đã nghe đồng chí Mai Hùng Dũng, Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh báo cáo tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2020 và phương hướng nhiệm vụ năm 2021. Theo đánh giá của UBND tỉnh, trong năm 2020, tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp ở trong nước và thế giới đã tác động đến hầu hết các ngành, lĩnh vực. Trong bối cảnh gặp nhiều khó khăn và thách thức, UBND tỉnh đã tập trung triển khai quyết liệt các văn bản, chỉ đạo của Trung ương về thực hiện mục tiêu kép vừa phòng, chống dịch bệnh, vừa thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội; nhanh chóng thiết lập trạng thái “bình thường mới”, kiểm soát dịch bệnh là ưu tiên hàng đầu nhằm bảo vệ sức khỏe nhân dân, ổn định xã hội và giảm thiểu thiệt hại đối với nền kinh tế, tạo điều kiện duy trì và sớm phục hồi sản xuất kinh doanh. Theo đó, tình hình phát triển kinh tế - xã hội năm 2020 của tỉnh đạt được những thành tựu quan trọng, cơ bản hoàn thành mục tiêu tổng quát và một số chỉ tiêu, nhiệm vụ đề ra, góp phần hoàn thành kế hoạch 5 năm 2016-2020, tạo tiền đề thực hiện tốt các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021-2025 của tỉnh.

Báo cáo cũng thẳng thắn nhìn nhận một số chỉ tiêu về kinh tế - xã hội chưa đạt kế hoạch đề ra. Chỉ số sản xuất công nghiệp, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ, kim ngạch xuất khẩu, kim ngạch nhập khẩu tiếp tục tăng trưởng nhưng thấp hơn so với năm 2019. Doanh nghiệp (DN) gặp khó khăn về nguyên liệu, thị trường tiêu thụ, lượng đơn hàng giảm phải thu hẹp quy mô sản xuất. Bên cạnh đó, một số DN lại thiếu lao động phổ thông và chuyên gia, quản lý nước ngoài. Công tác chuẩn bị đầu tư, tiến độ thực hiện các dự án chậm, giải ngân vốn đầu tư công đạt thấp; công tác giải phóng mặt bằng ở một số công trình gặp khó khăn, vướng mắc. Tình hình tai nạn giao thông diễn biến phức tạp làm số người chết tăng cao, còn ùn tắc giao thông tại một số giao lộ vào giờ cao điểm, ngập nước đô thị và nông thôn vẫn chưa được cải thiện...

Trong năm 2021, năm bản lề của giai đoạn 2020- 2025, UBND tỉnh xác định mục tiêu tổng quát đó là: Tập trung thực hiện mục tiêu vừa phát triển kinh tế - xã hội ổn định, vừa phòng, chống dịch bệnh hiệu quả; phục hồi tăng trưởng và tiếp tục đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng tăng tỷ trọng ngành dịch vụ, ổn định tỷ trọng công nghiệp; chú trọng nâng cao chất lượng tăng trưởng. Triển khai thực hiện các mục tiêu, chương trình hành động đột phá và các nhiệm vụ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI. Tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, hỗ trợ DN vượt qua khó khăn; đẩy nhanh tiến độ thi công và giải ngân vốn đầu tư công, thực hiện các công trình trọng điểm, phát triển đô thị - dịch vụ và xây dựng thành phố thông minh. Bảo đảm an sinh xã hội, không ngừng nâng cao đời sống nhân dân, phát triển văn hóa, con người; chú trọng phát triển nguồn nhân lực gắn với khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số trở thành nền tảng cho tăng trưởng kinh tế. Tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, sắp xếp tổ chức, bộ máy, tinh giản biên chế và cải cách thủ tục hành chính; phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. Bảo đảm quốc phòng, an ninh, giữ vững trật tự an toàn xã hội, nâng cao hiệu quả hoạt động đối ngoại và hội nhập quốc tế.

Chuẩn bị chu đáo cho nhân dân đón tết

Tại hội nghị, đồng chí Võ Văn Minh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đã trình bày báo cáo tình hình công tác xây dựng Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể năm 2020 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2021. Theo đó, công tác xây dựng Đảng đã đạt được nhiều kết quả nổi bật. Tình hình tư tưởng cán bộ đảng viên ổn định, nhân dân phấn khởi và đánh giá cao việc tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ cơ sở, cấp trên cơ sở và Đại hội XI Đảng bộ tỉnh. Trong năm 2020, toàn Đảng bộ tỉnh đã kết nạp 1.287 đảng viên mới, trong đó đã phát triển 104 đảng viên trong các DN ngoài khu vực Nhà nước, nâng tổng số đảng viên toàn tỉnh lên 49.327 đảng viên. Đến nay, tỉnh cơ bản hoàn thành các mục tiêu chính của đề án, như hợp nhất, sáp nhập, giải thể, giảm đầu mối ở cấp tỉnh và cấp huyện; hoàn thành việc bố trí, sắp xếp chức danh cán bộ, công chức và người hoạt động không chuyên trách cấp xã, khu phố, ấp phù hợp với các quy định hiện hành; thực hiện thí điểm 55 mô hình kiêm nhiệm ở cấp tỉnh và cấp huyện; tinh giản 10% biên chế so với chỉ tiêu được giao năm 2015, góp phần từng bước tinh gọn, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của bộ máy.

Trong năm 2021, Tỉnh ủy sẽ đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước nhằm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI; lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng và tổ chức thực hiện các chương trình, kế hoạch thực hiện Nghị quyết đại hội Đảng bộ các cấp; đẩy mạnh thực hiện thường xuyên, sâu rộng, có hiệu quả việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng...


Các đại biểu dự hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ 2, khóa XI.
Ảnh: QUỐC CHIẾN

Tại hội nghị, một số sở, ban, ngành như: Sở Văn hóa - Thể thao - Du lịch, Sở Tài Chính, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy... cũng làm rõ thêm kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, xây dựng Đảng trong năm 2020, cũng như các giải pháp thực hiện nhiệm vụ của năm 2021, nhất là tháo gỡ khó khăn trong đầu tư công, công tác kiểm tra - giám sát trong Đảng, triển khai nghị quyết đại hội...

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Trần Văn Nam, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, cho biết: Nhìn lại một năm đầy khó khăn, nhưng kết quả đạt được là rất đáng phấn khởi. Mặc dù còn có những chỉ tiêu chưa đạt so với kế hoạch đề ra, nhưng tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh vẫn giữ được sự ổn định và duy trì phát triển khá tốt. Tăng trưởng kinh tế tuy có chậm lại so với cùng kỳ, nhưng đạt mức tăng trưởng khá cao với 6,91%. Những kết quả đạt được trong năm 2020 đã góp phần quan trọng hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ của nhiệm kỳ 2015 - 2020; đồng thời đặt nền móng vững chắc cho nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đây là kết quả của sự cố gắng, nỗ lực rất lớn của các cấp, các ngành và các tầng lớp nhân dân; là sự kết tinh của tinh thần đoàn kết, ý chí vượt khó vươn lên của toàn Đảng bộ tỉnh.

Đồng chí Trần Văn Nam đề nghị, trong năm 2021, các cấp, các ngành trong toàn tỉnh tập trung hoàn thành công tác lập Quy hoạch tỉnh Bình Dương giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 và các quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội trong giai đoạn 2020 - 2025, đặc biệt là quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất. Tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đẩy nhanh hơn nữa tiến độ thực hiện công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng và thi công các công trình, dự án trên địa bàn tỉnh, nhất là các công trình, dự án trọng điểm...

Trước mắt, từ nay đến cuối năm 2020, các ngành, các cấp trong tỉnh cần phải tập trung chăm lo tốt các chế độ, chính sách cho các đối tượng chính sách, người có công, người nghèo và thực hiện hỗ trợ đối với các đối tượng khó khăn, công nhân lao động, chuẩn bị chu đáo nhân dân cho đón Tết Nguyên đán Tân Sửu. Song song đó, tập trung chuẩn bị và thực hiện tốt công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2021, bảo đảm hoàn thành tốt chỉ tiêu được giao...

Năm 2020, tổng sản phẩm trong tỉnh (GRDP) tăng 6,91% (kế hoạch tăng 8,6 - 8,8%). GRDP bình quân đầu người đạt 151 triệu đồng (kế hoạch 154,2 triệu đồng). Cơ cấu kinh tế: Công nghiệp - dịch vụ - nông nghiệp - thuế sản phẩm trừ trợ cấp sản phẩm với tỷ trọng tương ứng là 66,94% - 21,98% - 3,15% - 7,93% (kế hoạch 66,6% - 23,1% - 2,5% - 7,8%).

 THU THẢO

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Bài 1: “Đi trong muôn ánh sao vàng…”

Bài 1: “Đi trong muôn ánh sao vàng…”

“Ta đi trong muôn ánh sao vàng, rừng cờ tung bay. Rộn ràng bao mê say những bước chân dồn về đây. Sài Gòn ơi! Vững tin đã bao năm rồi một ngày vui giải phóng…”.

Xem thêm

Cầu truyền hình “Hồ Chí Minh - Sáng ngời ý chí Việt Nam”

Cầu truyền hình “Hồ Chí Minh - Sáng ngời ý chí Việt Nam”

Tối 18-5, Ban Tuyên giáo Trung ương phối hợp cùng Đài Truyền hình Việt Nam tổ chức cầu truyền hình trực tiếp “Hồ Chí Minh - Sáng ngời ý chí Việt Nam” kỷ niệm 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh

Xem thêm

Quay lên trên free html hit counter