Hội nghị cán bộ toàn quốc quán triệt, triển khai Kết luận của Bộ Chính trị về đổi mới công tác cán bộ

Cập nhật: 21-08-2012 | 00:00:00

Hôm qua (20-8), Hội nghị cán bộ toàn quốc quán triệt, triển khai Kết luận của Bộ Chính trị về đổi mới công tác cán bộ (CTCB) đã khai mạc tại thành phố Hồ Chí Minh. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tới dự và phát biểu chỉ đạo hội nghị.

Phát biểu khai mạc hội nghị, đồng chí Tô Huy Rứa, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương, nêu rõ: Hội nghị cán bộ toàn quốc quán triệt, triển khai Kết luận của Bộ Chính trị về đổi mới CTCB cũng là hội nghị bàn thảo những công việc cần làm ngay về công tác xây dựng Đảng, góp phần sớm đưa Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) của Đảng vào cuộc sống.

Đồng chí Tô Huy Rứa đã quán triệt những chủ trương, định hướng về đổi mới CTCB theo tinh thần Kết luận số 24 của Bộ Chính trị và Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 (khóa XI) của Đảng; khái quát những kết quả đã đạt được, chỉ rõ những tồn tại, yếu kém trong công tác quy hoạch và luân chuyển cán bộ; phân tích rõ nguyên nhân và 6 nhóm giải pháp quan trọng nhằm đẩy mạnh công tác quy hoạch, luân chuyển cán bộ song song với việc đổi mới đồng bộ các khâu khác trong CTCB, trong đó có nhiều giải pháp nhằm tập trung đổi mới và nâng cao chất lượng công tác đánh giá cán bộ.

Sau gần 10 năm triển khai thực hiện Chiến lược cán bộ thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và các Nghị quyết (42, 11) của Bộ Chính trị (khóa IX) về công tác quy hoạch, luân chuyển cán bộ, nhiều cấp ủy, tổ chức Đảng và cán bộ, đảng viên đã nhận thức sâu sắc hơn về công tác quy hoạch, luân chuyển cán bộ. Công tác quy hoạch cán bộ ở các ban, bộ, ngành, địa phương đã dần đi vào nền nếp, đạt được một số kết quả quan trọng, góp phần thúc đẩy việc thực hiện đồng bộ hơn, chất lượng hơn các khâu khác trong CTCB. Trên 95% cấp ủy viên, gần 100% ủy viên Ban Thường vụ cấp ủy nhiệm kỳ 2010-2015 và cán bộ lãnh đạo chủ chốt HĐND, UBND cấp tỉnh, huyện nhiệm kỳ 2011-2016 và hầu hết cán bộ được bổ nhiệm các chức danh thuộc Bộ Chính trị, Ban Bí thư quản lý đều ở trong quy hoạch. Việc luân chuyển cán bộ đã góp phần đào tạo, rèn luyện, thử thách cán bộ qua thực tiễn và tăng cường cán bộ cho những nơi có khó khăn, khắc phục một bước xu hướng cục bộ, khép kín, trì trệ của đội ngũ cán bộ. Kết quả luân chuyển cán bộ từ Trung ương về địa phương trong hai nhiệm kỳ Đại hội IX và X, đã đào tạo được nhiều cán bộ, nhiều đồng chí được bầu vào Ban Chấp hành Trung ương, được tín nhiệm giữ các chức vụ lãnh đạo chủ chốt ở các bộ, ngành, cơ quan Trung ương; trên 95% cán bộ chủ chốt HĐND, UBND và trên 98% Ủy viên Ban Thường vụ các Tỉnh ủy, Thành ủy đã qua luân chuyển. Kết quả luân chuyển một số chức danh cán bộ không là người địa phương ở cấp tỉnh và cấp huyện nói chung đạt kết quả tốt.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng hoan nghênh Ban Tổ chức Trung ương, các cấp, ngành, địa phương, từ sau Đại hội XI đến nay đã triển khai rất khẩn trương, khoa học, bài bản một khối lượng công việc lớn và đạt được nhiều kết quả trong việc kiện toàn tổ chức, cán bộ; triển khai thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp, kiện toàn tổ chức nhân sự sau bầu cử. Ngành Tổ chức của Đảng đã tham gia tích cực, quan trọng vào quá trình soạn thảo, ban hành, triển khai Nghị quyết Trung ương 4.

Tuy nhiên, theo đánh giá nêu trong báo cáo, thì công tác quy hoạch cán bộ còn nhiều mặt hạn chế, tồn tại, cần phải bổ sung, điều chỉnh để ngày càng làm tốt hơn công tác quan trọng này. Quy hoạch là định hướng, phát hiện nguồn, là đào tạo, bồi dưỡng, luân chuyển để chuẩn bị nguồn cán bộ cho nhiều nhiệm kỳ sau, cần phân biệt với việc làm nhân sự cho từng nhiệm kỳ. Luân chuyển cán bộ là biện pháp đào tạo, bồi dưỡng, rèn luyện cán bộ một cách bài bản, toàn diện đối với cán bộ lãnh đạo và quản lý, đặc biệt là cán bộ cấp Trung ương, cấp chiến lược. Thực tế cho thấy, qua luân chuyển, nhiều cán bộ lãnh đạo, quản lý đã có bước trưởng thành, được rèn luyện tốt hơn.

Theo chương trình, hội nghị lần này thảo luận, góp ý kiến vào nhiều vấn đề quan trọng, nhiều vấn đề mới, chưa đủ kinh nghiệm như: tiêu chí đánh giá cán bộ; lấy phiếu tín nhiệm; quy định chức trách của người đứng đầu... Trong quá trình thảo luận những vấn đề này, Tổng Bí thư đề nghị các đại biểu cần quán triệt những quan điểm chung, tư tưởng chỉ đạo về công tác cán bộ để thấy rõ tính toàn diện, tính biện chứng, khó khăn, phức tạp, nhưng hết sức quan trọng của CTCB.

Tổng Bí thư nhấn mạnh: CTCB được tiến hành theo nguyên tắc tập trung dân chủ vì CTCB là công tác con người, đánh giá, sử dụng, đãi ngộ, khen thưởng, kỷ luật..., là vấn đề liên quan đến tâm lý, đạo đức, danh dự, tình cảm của con người, rất phức tạp. Cho nên càng phải bảo đảm tính dân chủ, lắng nghe rộng rãi, đồng thời phát huy trách nhiệm cá nhân, nhất là cá nhân người đứng đầu. Đề cao vai trò của cá nhân người đứng đầu nhưng phải đặt trong quan hệ với tập thể, bảo đảm dân chủ, tránh độc đoán.

Tổng Bí thư khẳng định: Đảng thống nhất lãnh đạo CTCB, trực tiếp quản lý đội ngũ cán bộ, đồng thời phát huy vai trò của các tổ chức trong hệ thống chính trị; trong quá trình thực hiện phải có sự phân cấp, phân công, có sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan Đảng với các cơ quan khác trong hệ thống chính trị, phát huy vai trò của các cơ quan Nhà nước, các đoàn thể chính trị xã hội...; lại phải có giám sát, kiểm tra CTCB và quản lý cán bộ. Quản lý cán bộ bao gồm cả bảo vệ cán bộ, bảo vệ phẩm chất chính trị, bảo vệ quan điểm, đạo đức, lối sống, bảo vệ chính trị nội bộ, chống tự diễn biến, tự chuyển hóa...

Tổng Bí thư mong muốn hội nghị đạt kết quả tốt đẹp; đội ngũ những người làm CTCB của Đảng sẽ tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm, cái tâm trong sáng và tầm cao trí tuệ, để công tác tổ chức xây dựng Đảng tiếp tục đạt nhiều kết quả to lớn hơn nữa trong thời gian tới.

Trong 2 ngày làm việc (20 và 21-8), hội nghị sẽ tập trung thảo luận, đóng góp ý kiến vào các vấn đề: Xây dựng tiêu chuẩn chức danh cán bộ và tiêu chí đánh giá cán bộ theo tiêu chuẩn chức danh, theo hiệu quả công việc và sự tín nhiệm của cán bộ, đảng viên, nhân dân; quy định góp ý, lấy phiếu tín nhiệm hàng năm đối với các chức danh lãnh đạo trong cơ quan Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể; quy định thẩm quyền, trách nhiệm của người đứng đầu trong đánh giá, quy hoạch, luân chuyển và bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử; bổ sung, sửa đổi quy định phân cấp quản lý cán bộ và quy chế bổ nhiệm, giới thiệu ứng cử; bổ sung, sửa đổi hướng dẫn về công tác quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý...

(Theo Đảng Cộng sản Việt Nam)

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Bài 1: “Đi trong muôn ánh sao vàng…”

Bài 1: “Đi trong muôn ánh sao vàng…”

“Ta đi trong muôn ánh sao vàng, rừng cờ tung bay. Rộn ràng bao mê say những bước chân dồn về đây. Sài Gòn ơi! Vững tin đã bao năm rồi một ngày vui giải phóng…”.

Xem thêm

Cầu truyền hình “Hồ Chí Minh - Sáng ngời ý chí Việt Nam”

Cầu truyền hình “Hồ Chí Minh - Sáng ngời ý chí Việt Nam”

Tối 18-5, Ban Tuyên giáo Trung ương phối hợp cùng Đài Truyền hình Việt Nam tổ chức cầu truyền hình trực tiếp “Hồ Chí Minh - Sáng ngời ý chí Việt Nam” kỷ niệm 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh

Xem thêm

Quay lên trên free html hit counter