Hội nghị trực tuyến triển khai quán triệt Chỉ thị số 23-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa XII

Cập nhật: 13-06-2018 | 13:00:11

(BDO) Sáng 13-6, Tỉnh ủy Bình Dương đã tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn tỉnh triển khai quán triệt Chỉ thị số 23-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa XII “Về tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả học tập, nghiên cứu, vận dụng và phát triển chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh trong tình hình mới”. Đồng chí Phạm Văn Cành, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh và đồng chí Trần Thanh Liêm, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị. Tham dự hội nghị tại điểm cầu của tỉnh có các đồng chí ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, ủy viên Ban Thường vụ các Đảng bộ trực thuộc tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành, cơ quan, địa phương, đơn vị.


Toàn cảnh hội nghị trực tuyến triển khai quán triệt Chỉ thị số 23-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa XII tại điểm cầu của tỉnh

Chỉ thị số 23-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa XII được ban hành ngày 9-2-2018. Tỉnh ủy đã ban hành Kế hoạch số 53 ngày 31-5-2018 để triển khai thực hiện với mục đích, nhằm tạo ra sự chuyển biến mạnh mẽ, thực sự hiệu quả, thiết thực trong việc học tập, nghiên cứu vận dụng và phát triển chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới. Nâng cao bản lĩnh chính trị, năng lực tư duy lý luận, năng lực tổng kết và chỉ đạo thực tiễn để giải quyết hiệu quả những vấn đề thực tiễn đặt ra, thường xuyên bồi dưỡng lý tưởng cách mạng, tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả học tập, nghiên cứu, vận dụng và phát triển chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh trong tình hình mới cho đội ngũ cán bộ, đảng viên, nhất là thế hệ trẻ, góp phần xây dựng, chỉnh đốn đảng, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng, xây dựng đội ngũ cán bộ đảng viên, tổ chức đảng ngày càng trong sạch và vững mạnh, ngăn chặn đẩy lùi suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, những biểu hiện tự diễn biến, tự chuyển hóa trong nội bộ. Bên cạnh đó, Kế hoạch số 53 cũng đề ra 7 nhiệm vụ trọng tâm để tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả học tập, nghiên cứu, vận dụng và phát triển chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh trong tình hình mới trên địa bàn tỉnh. Hội nghị cũng đã triển khai quán triệt Hướng dẫn số 02-HD/TW ngày 8-2-2018 của Ban Bí thư về “Tổng kết thực tiễn, nghiên cứu lý luận”, Chỉ thị Số 20-CT/TW ngày 18-1-2018 của Ban Bí thư “về tiếp tục tăng cường, nâng cao chất lượng nghiên cứu, biên soạn, tuyên truyền, giáo dục lịch sử”, Kế hoạch số 53 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Chương trình số 77-CTr/TU ngày 11-5-2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 25-10-2017 của Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII” “về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập”.

Phát biểu quán triệt tại hội nghị, đồng chí Phạm Văn Cành, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh cho rằng, đây là những nội dung rất quan trọng, có tác động trực tiếp đến các cấp, các ngành và từng cán bộ, đảng viên trong công tác lý luận chính trị cũng như việc đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý nhằm nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập. Đồng chí Phạm Văn Cành yêu cầu sau hội nghị, các cấp ủy Đảng sớm tổ chức nghiên cứu, triển khai , quán triệt và xây dựng chương trình hành động thực hiện chỉ thị, hướng dẫn của Trung ương và kế hoạch của Tỉnh ủy một cách nghiêm túc, phù hợp với đặc điểm tình hình, nhiệm vụ chính trị của từng địa phương, đơn vị…

CAO SƠN

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên free html hit counter