Huyện Dầu Tiếng: Đẩy mạnh đầu tư, nâng cấp đô thị

Cập nhật: 23-10-2020 | 07:51:39

Vốn là huyện thuần nông, song những năm qua Dầu Tiếng đã chú trọng thực hiện quy hoạch, đầu tư cơ sở hạ tầng ngày càng khang trang, diện mạo đô thị có nhiều đổi thay. Trong những năm tiếp theo, huyện sẽ nỗ lực đẩy mạnh công tác nâng cấp, thúc đẩy phát triển đô thị.

 Huyện Dầu Tiếng đã và đang nỗ lực đẩy mạnh công tác nâng cấp, thúc đẩy phát triển đô thị

 Chú trọng thực hiện quy hoạch

Trong 5 năm qua, công tác quản lý quy hoạch tại các đô thị được huyện Dầu Tiếng chú trọng, thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả, đã góp phần chỉnh trang, nâng cấp đô thị. Ngoài ra, công tác lập lại trật tự đô thị trên địa bàn huyện và tại các đô thị được thực hiện đồng bộ, nhân dân đồng thuận hưởng ứng tích cực. Huyện cũng đã lập quy chế quản lý quy hoạch kiến trúc đô thị thị trấn Dầu Tiếng.

Bên cạnh đó đã triển khai lập nhiệm vụ các đồ án quy hoạch chi tiết, tỷ lệ 1/500 Khu trung tâm thương mại - dịch vụ - khu dân cư thị trấn Dầu Tiếng; quy hoạch chi tiết, tỷ lệ 1/500 Khu trung tâm thương mại - dịch vụ - dân cư phía Bắc thị trấn Dầu Tiếng; quy hoạch chi tiết, tỷ lệ 1/500 Khu đô thị phía Đông thị trấn Dầu Tiếng. Ông Trần Quang Tuyên, Phó Chủ tịch UBND huyện Dầu Tiếng, cho biết: “Sau khi các đồ án được phê duyệt sẽ phục vụ đầu tư xây dựng các dự án trên địa bàn thị trấn Dầu Tiếng, sẽ thay đổi diện mạo đô thị, tạo động lực thúc đẩy kinh tế địa phương phát triển. Đến nay các đồ án trên đang gửi Sở Xây dựng góp ý”.

Thực hiện nâng cấp đô thị, huyện đã điều chỉnh đồ án Quy hoạch chung đô thị Bến Súc, có quy mô 1.003,2ha thành quy hoạch chung đô thị mới Thanh Tuyền, có quy mô 6.222,43ha (diện tích tự nhiên của toàn xã). Đồng thời triển khai lập Đề án công nhận đô thị Thanh Tuyền đạt tiêu chuẩn đô thị loại V. Qua đánh giá, so sánh đối chiếu 5 tiêu chí với 59 tiêu chuẩn được quy định tại Nghị quyết 1210/2016/ UBTVQH13 ngày 25-5-2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về nâng cấp phân loại đô thị, xã Thanh Tuyền đã đạt các tiêu chí của đô thị loại V với số điểm đạt được 79,76 điểm (thang điểm từ 75 - 100 điểm).

Đầu tư phát triển đô thị

Đến nay, công tác đầu tư nâng cấp cơ sở hạ tầng của huyện đang được triển khai thực hiện theo kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016- 2020, từng bước hoàn thiện hệ thống hạ tầng giao thông tại các đô thị. Tổng nhu cầu kinh phí phục vụ đầu tư phát triển đô thị theo Kế hoạch số 05/KH-UBND ngày 19-1-2017 khoảng 804 tỷ đồng, gồm 32 công trình. Đến nay huyện đã hoàn thành 11 công trình, với tổng kinh phí gần 164 tỷ đồng; đang thực hiện 6 công trình, với tổng kinh phí 267,9 tỷ đồng.

ĐÁNH GIÁ CÁC TIÊU CHÍ PHÂN LOẠI 4 ĐÔ THỊ

Đối với thị trấn Dầu Tiếng có 2 tiêu chí (6 chỉ tiêu) chưa đạt tiêu chuẩn đô thị loại IV. Cụ thể, tiêu chí số 2 (quy mô dân số); tiêu chí 3 (mật độ dân số); tiêu chí 5 (trình độ phát triển cơ sở hạ tầng và kiến trúc, cảnh quan đô thị). Xã Minh Hòa có 3 tiêu chí (15 chỉ tiêu) chưa đạt tiêu chuẩn đô thị loại V. Cụ thể, tiêu chí 3 (mật độ dân số); tiêu chí 4 (tỷ lệ lao động phi nông nghiệp), tiêu chí 5 (trình độ phát triển cơ sở hạ tầng và kiến trúc, cảnh quan đô thị). Xã Long Hòa có 2 tiêu chí (15 chỉ tiêu) chưa đạt tiêu chuẩn đô thị loại V. Cụ thể, tiêu chí 3 (mật độ dân số); tiêu chí 4 (tỷ lệ lao động phi nông nghiệp); tiêu chí 5 (trình độ phát triển cơ sở hạ tầng và kiến trúc, cảnh quan đô thị). Xã Thanh Tuyền có 1 tiêu chí (12 chỉ tiêu) chưa đạt tiêu chuẩn đô thị loại V.

Ông Trần Quang Tuyên cho biết: “Những năm qua huyện Dầu Tiếng đã tập trung đầu tư xây dựng, nâng cấp các đô thị theo hướng văn minh, hiện đại. Triển khai xây dựng các dự án theo quy hoạch được phê duyệt. Tập trung đầu tư xây dựng các dự án trọng điểm, mang tính đột phá tạo động lực phục vụ cho mục tiêu phát triển. Một số công trình có thể kể đến như nâng cấp mở rộng đường trước Huyện ủy - UBND huyện đến đường Cách mạng Tháng Tám, mở rộng ngã tư Minh Hòa, nâng cấp hạ tầng kỹ thuật đô thị Long Hòa, nâng cấp hạ tầng kỹ thuật đô thị Bến Súc... Từ đó hệ thống hạ tầng giao thông ngày càng hoàn thiện, trong đó có 100% tuyến đường do huyện quản lý và gần 32% chiều dài các tuyến đường do xã quản lý được nhựa hóa, bê tông hóa. Hàng năm các xã, thị trấn tiếp tục triển khai thực hiện phong trào làm đường giao thông nông thôn theo hướng vận động tổ chức và nhân dân đóng góp thực hiện theo phương châm Nhà nước nhân dân cùng làm”.

Ông Trần Quang Tuyên cho biết thêm: “Việc nâng loại đô thị và hình thành các đơn vị hành chính hiện nay được quy định rất chặt chẽ. Một số tiêu chuẩn, tiêu chí có thay đổi dẫn đến việc nâng cấp một số đô thị theo lộ trình, kế hoạch phát triển đô thị khó thực hiện. Do đó, trong thời gian tiếp theo huyện thực hiện điều chỉnh và tiếp tục triển khai thực hiện Kế hoạch số 05/KH-UBND ngày 19-1-2017 của UBND huyện để có kế hoạch thực hiện cụ thể, bảo đảm các tiêu chí theo quy định về phân loại đô thị. Đưa vào kế hoạch đầu tư công giai đoạn 2021-2025 các công trình nâng cấp đô thị chưa thực hiện trong giai đoạn 2016-2020. UBND huyện đã kiến nghị UBND tỉnh cho chủ trương thực hiện lập quy hoạch chung vùng huyện và điều chỉnh các quy hoạch chung đô thị đã được phê duyệt theo hướng lập quy hoạch trên toàn bộ diện tích tự nhiên của từng đô thị kết hợp với phê duyệt quy chế quản lý quy hoạch kiến trúc đô thị. Sau khi các quy hoạch chung được phê duyệt sẽ điều chỉnh kế hoạch phát triển đô thị, triển khai thực hiện các dự án cho phù hợp theo quy hoạch”.

Trong giai đoạn 2021-2025, huyện thực hiện mời gọi đầu tư các khu vực. Đề xuất phát triển đô thị, trong đó đề xuất chấp thuận chủ trương lập hồ sơ đề xuất khu vực phát triển đô thị trên địa bàn huyện Dầu Tiếng gồm 6 khu vực như: Khu Trung tâm Thương mại - Dịch vụ - dân cư thị trấn Dầu Tiếng, quy mô 28,14ha; Khu Trung tâm Thương mại - Dịch vụ - Dân cư phía Bắc thị trấn Dầu Tiếng, quy mô 67,64ha. Khu Đô thị ven sông Sài Gòn phía Tây Nam thị trấn Dầu Tiếng, quy mô 45ha... Bên cạnh đó, sớm quy hoạch và triển khai thực hiện các cụm, khu công nghiệp ở các đô thị để thu hút người dân đến sinh sống, làm việc, làm cơ sở nâng cao tỷ lệ lao động phi nông nghiệp và tỷ lệ tăng dân số cơ học ở các đô thị, đẩy nhanh quá trình hình thành và phát triển đô thị.

 Ông Trần Quang Tuyên, Phó Chủ tịch UBND huyện Dâug Tiếng cho biết, những năm qua, nhằm xây dựng con người đô thị, nếp sống văn hóa và văn minh đô thị, huyện đã thực hiện tốt công tác triển khai các văn bản pháp luật cho cán bộ văn hóa thông tin xã, thị trấn, lãnh đạo các ấp, khu phố, nhóm phòng chống bạo lực gia đình, tổ hòa giải các ấp, câu lạc bộ gia đình phát triển bền vững... Bên cạnh đó, huyện đã thực hiện tốt phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa, xây dựng nếp sống văn minh đô thị. Các hộ gia đình thực hiện tốt công tác đăng ký gia đình văn hóa, khu trọ văn hóa. Việc tổ chức lễ hội hàng năm trên địa bàn diễn ra lành mạnh, an toàn, tiết kiệm, không có tình trạng mê tín. Việc tuyên truyền vận động nhân dân xây dựng con người đô thị, nếp sống văn minh đô thị được thực hiện đồng bộ từ huyện đến cơ sở đã đạt được kết quả bước đầu khá khả quan.

 PHƯƠNG LÊ

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên free html hit counter