Huyện ủy Phú Giáo: Thực hiện chặt chẽ các bước chuẩn bị nhân sự cấp ủy khóa mới

Cập nhật: 22-05-2020 | 09:30:54

Công tác chuẩn bị nhân sự cấp ủy khóa mới cho Đại hội Đảng bộcác cấp đã được Ban Thường vụ Huyện ủy Phú Giáo lãnh đạo thực hiện chặt chẽ, bài bản. Quán triệt sâu sắc các hướng dẫn chặt chẽ của Trung ương, của Tỉnh ủy về công tác cán bộ, công tác nhân sự cấp ủy khóa mới tại Đảng bộ Phú Giáo được thực hiện đúng quy trình. Nhân sự cấp ủy nhiệm kỳ 2020-2025 được Ban Thường vụ Huyện ủy chuẩn bị bảo đảm về số lượng, cơ cấu hợp lý, đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Chất lượng nhân sự cấp ủy trong nhiệm kỳ mới được nâng lên sẽ bảo đảm cho địa phương thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị. Trong ảnh: Một góc đô thị Phước Vĩnh nhìn từ trên cao

Thực hiện chặt chẽ

Công tác nhân sự cấp ủy khóa mới là một trong những nội dung quan trọng tại các kỳ đại hội và được cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân quan tâm. Xác định được tầm quan trọng của công tác này, trong quá trình chuẩn bị cho Đại hội Đảng bộcác cấp, công tác nhân sự được Ban Thường vụ Huyện ủy PhúGiáo thực hiện nghiêm theo tinh thần chỉ đạo của Trung ương và Tỉnh ủy. Nhân sự cấp ủy nhiệm kỳ 2020-2025 được Ban Thường vụ Huyện ủy chuẩn bị bảo đảm về số lượng, cơ cấu hợp lý, đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ của địa phương trong thời gian tới.

Ông Võ Thanh Hoàng, Trưởng ban Tổ chức Huyện ủy Phú Giáo, cho biết Ban Thường vụ Huyện ủy đã quán triệt công tác nhân sự cấp ủy phải được tiến hành đúng nguyên tắc, quy trình, bài bản, công tâm, khách quan; phát huy dân chủ, trí tuệ của tập thể cấp ủy và cán bộ, đảng viên; chống tư tưởng cá nhân, cục bộ, thiếu tính xây dựng hoặc nể nang, né tránh, ngại va chạm. Nghiêm cấm các biểu hiện vận động, bè phái, chia rẽ mất đoàn kết, thực hiện không đúng quy định về những điều đảng viên không được làm trong chuẩn bị nhân sự và bầu cử cấp ủy. Việc lựa chọn, giới thiệu nhân sự cấp ủy khóa mới phải quán triệt sâu sắc Nghị quyết số 26-NQ/ TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng và tiêu chuẩn cán bộ nêu tại Quy định số 89-QĐ/TW, Quy định số 90-QĐ/ TW của Bộ Chính trị khóa XII; Quy định số 04-QĐ/TU ngày 29-12- 2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy “vềtiêu chuẩn chức danh, tiêu chí đánh giá cán bộ lãnh đạo quản lý trên địa bàn tỉnh Bình Dương” vàquy định vềtiêu chuẩn chức danh do Ban Thường vụ Huyện ủy quy định. Kiên quyết sàng lọc, không để lọt vào cấp ủy khóa mới những người bản lĩnh chính trị không vững vàng; phẩm chất, năng lực, uy tín giảm sút; thiếu gương mẫu, mất đoàn kết, cục bộ, bè phái, cơ hội, thấy đúng không dám bảo vệ, thấy sai không dám đấu tranh; có biểu hiện suy thoái vềtư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; chạy chức, chạy quyền, tham nhũng, tiêu cực, “lợi ích nhóm”; vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ, quy chế, quy định hiện hành của Đảng, Nhànước, tiêu chuẩn chính trị vànhững điều đảng viên không được làm; quan liêu, cửa quyền, thiếu gắn bó mật thiết với nhân dân; bản thân hoặc vợ (chồng), con vi phạm các quy định của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhànước làm ảnh hưởng tới uy tín cơ quan, đơn vị, bản thân cán bộ; kết quả thực hiện nhiệm vụ không cao.

Tiếp tục tiếp thu những nội dung mới

Thời gian qua, công tác cán bộ của huyện PhúGiáo được thực hiện bài bản, theo đúng quy trình, bảo đảm tính kế thừa vàhướng phát triển trong tương lai. Việc bố trí cán bộ của huyện được thực hiện tuân thủ nghiêm ngặt các quy trình theo quy định của Trung ương, của tỉnh. Trên tinh thần hướng dẫn chung, công tác chuẩn bị nhân sự cấp ủy các cấp của huyện được thực hiện bảo đảm theo nguồn quy hoạch, bảo đảm theo các yêu cầu quy định.

Trong nhiệm kỳnày, khi xây dựng đềán nhân sự, Ban Thường vụ Huyện ủy PhúGiáo xây dựng theo hướng “mở” theo hướng dẫn. Như vậy bảo đảm cho việc lựa chọn được những cán bộ tiêu biểu nhất, thực sự làhạt nhân của các cơ quan, đơn vị, địa phương tham gia cấp ủy, chất lượng cấp ủy sẽ được nâng lên. Trao đổi thêm vềnhững nội dung mới trong quá trình chuẩn bị công tác nhân sự cấp ủy khóa mới, ông Võ Thanh Hoàng cho hay, cán bộ, đảng viên huyện PhúGiáo khi theo dõi thông tin, thời sự rất quan tâm đến những bài phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn PhúTrọng vềcông tác cán bộ thời gian gần đây. Những bài phát biểu này đã giúp cho cán bộ, đảng viên huyện có cái nhìn tổng thể, bao quát vềcông tác cán bộ trong cả nước. Trên cơ sở các bài phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, cùng với các hướng dẫn của Trung ương, tỉnh thì Huyện ủy đã tiếp tục nhìn nhận sâu sắc hơn vềcông tác cán bộ trong tình hình hiện nay. Quán triệt sâu sắc các hướng dẫn chặt chẽ của Trung ương, của Tỉnh ủy vềcông tác cán bộ, quá trình chuẩn bị công tác nhân sự cấp ủy khóa mới chính vì vậy được thực hiện thuận tiện hơn, nhất làtrong quá trình thực hiện công tác tham mưu cũng như định hướng cách làm cho phù hợp. Thực hiện theo các định hướng chung mang tầm bao quát, chiến lược theo những lời phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn PhúTrọng, nắm chắc, triển khai chặt chẽ các quy định hướng dẫn vềcông tác cán bộ của Trung ương, Tỉnh ủy, Huyện ủy PhúGiáo tin tưởng rằng sẽ lựa chọn được các cán bộ đủ tâm vàtầm, thực sự giỏi giang để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Cũng theo ông Võ Thanh Hoàng, cho đến thời điểm hiện nay, mặc dù thời gian qua, huyện vừa thực hiện nhiệm vụ thường xuyên vừa thực hiện nhiệm vụ phòng, chống dịch bệnh Covid-19 nhưng huyện PhúGiáo vẫn bảo đảm vềmặt tiến độ tổ chức Đại hội Đảng các cấp theo kế hoạch của Tỉnh ủy vàHuyện ủy. Đến thời điểm hiện nay, Đảng bộ huyện PhúGiáo đã tổ chức xong đại hội chi bộ trực thuộc cơ sở. Đại hội các chi, Đảng bộ trực thuộc Huyện ủy sẽ thực hiện xong trước ngày 10-6.

Đến nay, Cơ quan Thường trực Tiểu ban nội dung văn kiện vànhân sự đại hội đã tiến hành thẩm định xong các nội dung vềvăn kiện, nhân sự của các cơ sở Đảng trực thuộc. Song song đó, Huyện ủy PhúGiáo cũng đang tích cực chuẩn bị văn kiện, nhân sự vàcơ sở vật chất cho việc tổ chức Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ V, nhiệm kỳ2020-2025 dự kiến sẽ diễn ra vào cuối tháng 7. Huyện ủy đã hoàn thành xong quy trình nhân sự trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy; xây dựng văn kiện, lấy ý kiến đóng góp vào dự thảo văn kiện. Ban Thường vụ Huyện ủy cũng đã có chỉ đạo rõ việc bảo đảm công tác phòng, chống dịch bệnh trong quá trình tổ chức đại hội. Theo đó, mỗi chi, Đảng bộ phải bảo đảm nghiêm ngặt nội dung kiểm tra y tế trong quá trình diễn ra đại hội.

Ông Trần Bình Sơn, nguyên Bí thư Huyện ủy Phú Giáo: Cái tâm của cán bộ trước hết là lo cho dân
Ông Trần Bình Sơn cho biết, ông rất tâm đắc với những lời phát biểu về công tác cán bộ của đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng trong thời gian qua. Các bài phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước mang tính khái quát cao và mang tầm chiến lược về công tác cán bộ. Theo ông Sơn, công tác cán bộ, nhất là cán bộ tham gia cấp ủy các cấp trong thời gian tới cần chú ý đến bảo đảm cả đức và tài. Cùng với đó, cán bộ phải có cả tâm và tầm. Cái tâm ở đây là trong việc chăm lo đời sống nhân dân, trách nhiệm với địa phương và với công việc chứ không phải chăm chăm làm giàu cho bản thân. Muốn vậy, công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ cần phải được thực hiện bài bản, lâu dài, hiệu quả; cần kịp thời phát hiện những nhân tố mới có đủ điều kiện để bồi dưỡng, đồng thời kiên quyết xử lý những cán bộ suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức lối sống và “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ…

CAO SƠN

 

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên free html hit counter