I. CHÍNH PHỦ

Cập nhật: 25-07-2020 | 07:48:34

I. CHÍNH PHỦ

Nghị định 84/2020/NĐ-CP ngày 17-7-2020 của Chính phủ về việc quy định chi tiết một số điều của Luật Giáo dục

Nghị định 85/2020/NĐ-CP ngày 17/7/2020 của Chính phủ về việc quy định chi tiết một số điều của Luật Kiến trúc

II. THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Quyết định 20/2020/QĐ-TTg ngày 22-7-2020 của Thủ tướng Chính phủ về mã định danh điện tử của các cơ quan, tổ chức phục vụ kết nối, chia sẻ dữ liệu với các bộ, ngành, địa phương.

III. BỘ, NGÀNH

Thông tư 67/2020/TT-BTC ngày 10-7-2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc ban hành Quy chế mẫu về kiểm toán nội bộ áp dụng cho cơ quan Nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập;

Thông tư 02/2020/TT-BNV ngày 14-7-2020 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 09/2014/TT-BNV ngày 1-10-2014 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ hướng dẫn về quản lý Chứng chỉ hành nghề lưu trữ và hoạt động dịch vụ lưu trữ;

Thông tư 16/2020/TT-BTTTT ngày 17-7-2020 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông về việc ban hành “Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chống sét cho các trạm viễn thông và mạng cáp ngoại vi viễn thông”

Thông tư 17/2020/TT-BCT ngày 17-7-2020 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định về bảo quản và hủy bỏ giếng khoan dầu khí

Thông tư 03/2020/TT-BNV ngày 21-7-2020 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ quy định chi tiết về thẩm quyền, trình tự, thủ tục, biện pháp bảo vệ vị trí công tác của người tố cáo là cán bộ, công chức, viên chức

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên free html hit counter