Khâu “then chốt” của nhiệm vụ “then chốt”

Cập nhật: 12-05-2020 | 08:23:55

Hội nghị lần thứ 12 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII vừa khai mạc trọng thể tại Thủ đô Hà Nội vào sáng qua (11-5). Tại hội nghị này, Ban Chấp hành Trung ương Đảng sẽ bàn và quyết định về các vấn đề: Phương hướng công tác nhân sự Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII; Phương hướng bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026; Số lượng, việc phân bổ đại biểu dự Đại hội XIII của Đảng và một số vấn đề quan trọng khác. Điều đó cho thấy công tác nhân sự đại hội luôn được Trung ương Đảng đặt lên hàng đầu, xem đây là khâu “then chốt” của nhiệm vụ “then chốt”.

Tại Hội nghị lần thứ 12, nói về phương hướng công tác nhân sự Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng nêu rõ từ nay đến Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, cùng với việc tiếp tục hoàn thiện các dự thảo văn kiện đại hội, Ban Chấp hành Trung ương phải tập trung công sức cho việc chuẩn bị nhân sự đại hội theo quy định của Điều lệ Đảng. Đây là một nhiệm vụ cực kỳ hệ trọng, có quan hệ đến vận mệnh của Đảng, của dân tộc và tiền đồ phát triển của đất nước, đòi hỏi phải dày công chuẩn bị theo một quy trình chặt chẽ và tiến độ phù hợp.

Trước đó, trong bài viết “Một số vấn đề cần được đặc biệt quan tâm trong công tác chuẩn bị nhân sự Đại hội XIII của Đảng”, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng cũng đã nhấn mạnh: “Trong bất cứ giai đoạn cách mạng nào, ở bất kỳ lĩnh vực, địa phương nào, cán bộ bao giờ cũng đóng vai trò quyết định; công tác cán bộ không chỉ là khâu then chốt trong công tác xây dựng Đảng mà còn là mắt xích trọng yếu trong toàn bộ hoạt động của Đảng, nhân tố quyết định sự thành bại của cách mạng...”. Văn kiện Hội nghị lần thứ 7, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII cũng từng khẳng định: “Cán bộ là nhân tố quyết định thành bại của cách mạng; công tác cán bộ là khâu “then chốt” của công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị”.

Công tác cán bộ và công tác nhân sự đại hội có sự liên quan mật thiết với nhau không thể tách rời. Nói về công tác cán bộ là nói về đội ngũ kế thừa được quy hoạch với các tiêu chuẩn cơ bản về trình độ, tư tưởng, đạo đức, lối sống, sự chuyển tiếp và kế tục giữa các thế hệ; về cơ cấu, độ tuổi, giới tính, dân tộc, ngành nghề… Còn nói về công tác nhân sự đại hội là nói về sự lựa chọn những nhân tố tích cực của công tác cán bộ. Nói cách khác, nhân sự đại hội là tinh hoa của công tác cán bộ. Nếu xem công tác cán bộ là nhiệm vụ “then chốt” của Đảng, thì việc lựa chọn những người đủ đức, đủ tài để bầu vào ban chấp hành lãnh đạo tổ chức Đảng ở các cơ quan, đơn vị, các cấp, các ngành (công tác nhân sự đại hội) là khâu “then chốt” của nhiệm vụ “then chốt”.

Đại hội Đảng bộ các cấp đang diễn ra. Với sự chỉ đạo sâu sát của tổ chức Đảng từ Trung ương đến địa phương, công tác nhân sự đại hội các cấp chắc chắn sẽ được chuẩn bị chu đáo. Những người đủ “tâm”, đủ “tầm” sẽ được lựa chọn để bầu vào ban chấp hành Đảng bộ các cấp, đủ sức lãnh đạo hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị, địa phương. Từ đó, góp phần vào việc hoàn thành nhiệm vụ cách mạng của đất nước trong tình hình mới.

LÊ QUANG

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên free html hit counter