Kho bạc Nhà nước Bình Dương: Hiệu quả từ mô hình “Công sở thân thiện”

Cập nhật: 04-06-2020 | 05:28:55

Mô hình “Công sở thân thiện” được tỉnh triển khai trong giai đoạn 2016-2020 đã và đang tạo những bước đột phá mạnh mẽ trong công tác cải cách thủ tục hành chính (TTHC). Từ mô hình này, toàn ngành kho bạc trên địa bàn tỉnh đã vận dụng linh hoạt, sáng tạo để tạo thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp và các cơ quan sử dụng ngân sách Nhà nước (NSNN) thuận tiện trong việc thực hiện nhanh chóng TTHC. Để bạn đọc hiểu rõ hơn về các vấn đề xoay quanh, phóng viên Báo Bình Dương đã có cuộc trao đổi với ông Nguyễn Văn Biểu, Giám đốc Kho bạc Nhà nước (KBNN) Bình Dương.

 Ông Nguyễn Văn Biểu, Giám đốc KBNN Bình Dương (thứ 2 từ phải sang) giao lưu trực tuyến tại Báo Bình Dương về chủ đề “Ngành kho bạc xây dựng mô hình công sở thân thiện”

 - Thưa ông, ông có thể khái quát hiệu quả từ khi mô hình “Công sở thân thiện” được triển khai đến nay tại KBNN Bình Dương?

- Trước tiên về hoạt động, KBNN có các chức năng quản lý quỹ NSNN và các quỹ tài chính của Nhà nước, quản lý ngân quỹ, tổng kế toán Nhà nước, huy động vốn cho NSNN và cho đầu tư phát triển. Đối với KBNN Bình Dương, ngoài việc phục vụ công tác thu, nộp thuế, phí, lệ phí của người dân, còn thực hiện hoàn thuế cho các doanh nghiệp, đồng thời phục vụ chi NSNN với trên 1.200 đơn vị giao dịch sử dụng NSNN trên địa bàn tỉnh. Với chức năng, nhiệm vụ của mình, KBNN phải thực hiện 2 nhiệm vụ song hành là vừa thực hiện công tác kiểm soát bảo đảm đúng chế độ, thủ tục quy định, vừa bảo đảm phục vụ khách hàng nhanh chóng và thuận tiện.

Đối với việc triển khai xây dựng mô hình “Công sở thân thiện”, đây là việc chỉ đạo rất đúng của lãnh đạo tỉnh, đồng thời đúng với sự chỉ đạo của KBNN Trung ương về việc xây dựng công sở văn minh, sạch đẹp, xây dựng phong cách làm việc chuyên nghiệp và xây dựng văn hóa nghề kho bạc. Thực tế cho thấy, đây cũng là nguyện vọng của tập thể công chức ngành KBNN mong muốn được làm việc tại môi trường công sở thân thiện, có mối quan hệ tốt với người dân và khách hàng. Qua hơn 4 năm thực hiện trong toàn ngành kho bạc, kết quả đạt được chính là chất lượng phục vụ của đơn vị được nâng cao, tạo sự hài lòng của người dân và các đơn vị có giao dịch với kho bạc, kể cả công chức của KBNN Bình Dương cũng tích cực hưởng ứng với mô hình này.

- Ông có thể cho biết thêm về việc tuyên truyền, xây dựng cơ quan thân thiện trong ngành KBNN trên địa bàn tỉnh?

- Để triển khai mô hình “Công sở thân thiện”, KBNN Bình Dương đã quan tâm xây dựng kế hoạch hàng năm, phân công nhiệm vụ và bố trí kinh phí cho các đơn vị thực hiện. Đảng ủy, Ban Giám đốc KBNN Bình Dương quan tâm đến công tác tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức về công tác dân vận của chính quyền, về ý nghĩa của việc xây dựng mô hình “Công sở thân thiện” vì nhân dân phục vụ. Chúng tôi đã đưa vào kế hoạch công tác hàng năm và tổ chức phát động phong trào thi đua, có kiểm tra, đánh giá và khen thưởng, biểu dương hàng năm đối với những tập thể và cá nhân có những sáng kiến và cách làm hay. Cùng với đó, KBNN Bình Dương tăng cường công tác kiểm tra, đánh giá việc thực hiện, các biểu hiện không tốt của công chức như về giờ giấc làm việc, tác phong, thái độ giao tiếp, phục vụ khách hàng trễ hạn… đều được chấn chỉnh kịp thời. Qua kết quả thí điểm rất thành công mô hình tại KBNN Dầu Tiếng, KBNN Bình Dương đã biểu dương và tổ chức cho các đơn vị đến tham quan, học tập kinh nghiệm để từ đó tổ chức triển khai nhân rộng ra trong toàn hệ thống.

- Qua hơn 4 năm thực hiện triển khai mô hình “Công sở thân thiện” đã thật sự làm thay đổi tư duy của cán bộ, công chức (CBCC) toàn ngành, ông có gửi gắm gì để CBCC tiếp tục phục vụ nhân dân theo hướng gần gũi, thân thiện?

- Với nhiệm vụ được giao rất lớn và nặng nề trong điều kiện biên chế thiếu, với sự nỗ lực của tập thể từng đơn vị, của từng CBCC tham gia thực hiện mô hình mới đạt kết quả như hôm nay. Thay mặt lãnh đạo KBNN Bình Dương, tôi xin cảm ơn sự cố gắng, nỗ lực của đội ngũ CBCC toàn ngành.

Nhìn lại quá trình phát triển trong 30 năm qua, KBNN Bình Dương đã có những bước hoàn chỉnh về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy để ngày càng đáp ứng tốt hơn nhiệm vụ được giao, luôn làm tốt nhiệm vụ tổ chức hạch toán kế toán các khoản thu, chi NSNN, các quỹ tài chính Nhà nước; từng bước hiện đại hóa công tác thanh toán đáp ứng ngày càng tốt hơn các yêu cầu quản lý NSNN. KBNN Bình Dương đã góp phần vào thành công chung của hệ thống kho bạc, dù ở thời kỳ hay giai đoạn nào, mỗi CBCC của hệ thống phải nỗ lực phấn đấu, nêu cao tinh thần đoàn kết để cùng nhau xây dựng hệ thống KBNN với mục tiêu lâu dài là đó là tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng các mặt hoạt động để phát triển toàn diện và bền vững, xây dựng nền công nghệ KBNN hiện đại.

Hiện nay, theo yêu cầu mới của đất nước, của ngành, đội ngũ CBCC nói chung và đội ngũ công chức KBNN nói riêng phải tiếp tục thực hiện xây dựng “Công sở thân thiện” mạnh mẽ hơn để nâng cao chất lượng phục vụ, đáp ứng yêu cầu của người dân và doanh nghiệp. Việc xây dựng công sở thân thiện vừa là yêu cầu bắt buộc vừa là trách nhiệm của từng công chức, thành quả của mô hình này mang lại không chỉ là người dân, doanh nghiệp được phục vụ tốt mà công sở thân thiện còn là nơi tạo điều kiện cho mọi người làm việc được thoải mái khi đến cơ quan làm việc.

Tôi cho rằng, việc xây dựng công sở thân thiện, gắn với công tác cải cách TTHC đã khác trước đây. Có thể phục vụ khách hàng tốt nhất trên môi trường mạng cũng là cách xây dựng thương hiệu toàn ngành. Đối với vấn đề này, hiện nay hệ thống KBNN đang triển khai việc giao dịch qua dịch vụ công trực tuyến (DVCTT) trên môi trường mạng, cũng như công tác thu - chi NSNN đang tiến tới bằng hình thức thanh toán chuyển khoản không dùng tiền mặt. Mặt khác, người dân, doanh nghiệp, đơn vị sử dụng NSNN ngày càng ít đến các trụ sở KBNN để làm các thủ tục nộp tiền hoặc gửi hồ sơ thanh toán mà sẽ thực hiện qua môi trường mạng. Vì vậy, việc giao tiếp sẽ trên các chương trình ứng dụng nghiệp vụ, trao đổi qua điện thoại hoặc mạng xã hội như Zalo… Đây là xu hướng tất yếu của việc xây dựng chính quyền điện tử, kho bạc điện tử.

Chính vì vậy việc xây dựng công sở thân thiện trong giai đoạn hiện nay, ngoài việc thực hiện như trước đây, cần phải quan tâm đến việc xây dựng một chương trình ứng dụng thân thiện, dễ làm cho khách hàng và nhân dân. Công chức KBNN khi xử lý trên mạng phải bảo đảm thời gian xử lý, từ chối phục vụ phải rõ lý do, hướng dẫn khách hàng phải rõ ràng, lịch sự qua điện thoại, hay qua các ứng dụng trên môi trường mạng. Nhiệm vụ này vừa là thách thức vừa là cơ hội để đội ngũ CBCC kho bạc tiếp tục phát huy tính năng động, tính sáng tạo, phải coi việc xây dựng công sở thân thiện là tiền đề quan trọng để hoàn thành nhiệm vụ.

Để hoàn thiện việc này, KBNN Bình Dương đã tổ chức quán triệt, có những nơi đã làm khá tốt, như: Phòng Thanh tra KBNN Bình Dương đã thực hiện công tác thanh tra, kiểm tra qua mạng (giảm bớt thời gian đi thực tế). Một số đơn vị ứng dụng qua Zalo để phổ biến chế độ, quy trình, thủ tục, hoặc giải đáp thắc mắc của các đơn vị. Cùng với đó, KBNN Bình Dương đã xây dựng trang thông tin điện tử để thông tin tuyên truyền và đưa các văn bản, quy định, TTHC mới cho người dân, đơn vị sử dụng NSNN kịp thời nắm bắt.

- Ông có thể chia sẻ những bài học kinh nghiệm được rút ra từ việc thực hiện hiệu quả mô hình này?

- Việc thực hiện mô hình này rất hay, phù hợp với yêu cầu thực tiễn và cũng là mong muốn của mỗi CBCC ngành KBNN tỉnh. Qua thực tế triển khai, chúng tôi đã rút ra nhiều bài học kinh nghiệm. Đó là công tác tuyên truyền, động viên, khích lệ phải được làm thường xuyên, liên tục qua nhiều hình thức và các đơn vị, đoàn thể phải tích cực tham gia. Cấp ủy Đảng phải chỉ đạo, đề ra kế hoạch cụ thể, làm dần từng việc, từ việc nhỏ đến lớn, từ dễ đến khó. Cùng với đó là tạo môi trường thi đua lẫn nhau qua các phong trào thi đua, đi học tập kinh nghiệm cách làm hay. Hàng năm, kịp thời động viên, khen thưởng những đơn vị, cá nhân làm tốt; biểu dương những sáng kiến và cách làm hay. Việc xây dựng công sở thân thiện là một quá trính lâu dài, trong tình hình mới hiện nay, việc giao tiếp và làm việc trên môi trường mạng ngày càng mở rộng và là yêu cầu bắt buộc và phải xây dựng cơ quan thân thiện không những tại trụ sở làm việc mà phải thân thiện ngay cả trong giao tiếp trên môi trường mạng.

- Xin cảm ơn ông!

HỒ VĂN (thực hiện)

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Bài 1: “Đi trong muôn ánh sao vàng…”

Bài 1: “Đi trong muôn ánh sao vàng…”

“Ta đi trong muôn ánh sao vàng, rừng cờ tung bay. Rộn ràng bao mê say những bước chân dồn về đây. Sài Gòn ơi! Vững tin đã bao năm rồi một ngày vui giải phóng…”.

Xem thêm

Cầu truyền hình “Hồ Chí Minh - Sáng ngời ý chí Việt Nam”

Cầu truyền hình “Hồ Chí Minh - Sáng ngời ý chí Việt Nam”

Tối 18-5, Ban Tuyên giáo Trung ương phối hợp cùng Đài Truyền hình Việt Nam tổ chức cầu truyền hình trực tiếp “Hồ Chí Minh - Sáng ngời ý chí Việt Nam” kỷ niệm 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh

Xem thêm

Quay lên trên free html hit counter