Kinh tế - xã hội phát triển bền vững

Cập nhật: 10-12-2019 | 08:13:21

Sáng qua (9-12), HĐND tỉnh khóa IX đã khai mạc kỳ họp thứ 12; tham dự kỳ họp có các ông: Trần Văn Nam, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; Nguyễn Hoàng Thao, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Trần Thanh Liêm, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Võ Văn Minh, Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Văn Lộc, Ủy viên Thường vụ, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; lãnh đạo tỉnh qua các thời kỳ; đại diện các sở, ban, ngành, địa phương và 64/68 đại biểu HĐND tỉnh khóa IX.

Các đại biểu biểu quyết thông qua nội dung, chương trình kỳ họp lần thứ 12, HĐND tỉnh khóa IX. Ảnh: QUỐC CHIẾN

Kinh tế tăng trưởng ổn định

Trình bày báo cáo tại kỳ họp, ông Mai Hùng Dũng, Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, khẳng định: Trong năm 2019 kinh tế của tỉnh tiếp tục tăng trưởng ổn định, trong đó cả 3 khu vực đều tăng trưởng tốt. GRDP tăng trưởng 9,5% so với năm 2018; tỷ trọng các ngành công nghiệp-xây dựng, dịch vụ, nông - lâm nghiệp- thủy sản và thuế sản phẩm trừ trợ cấp sản phẩm trong cơ cấu kinh tế tương ứng ước đạt 66,8% - 22,4% - 2,6% - 8,2%; GRDP bình quân đầu người ước đạt 146,9 triệu đồng/năm. Thu ngân sách khá tốt, ước đạt 57.300 tỷ đồng, vượt kế hoạch 5%. Thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài ước đạt trên 3 tỷ đô la Mỹ.

Toàn tỉnh có 1.261 doanh nghiệp sản xuất công nghiệp đi vào hoạt động có doanh thu, góp phần đưa chỉ số phát triển công nghiệp tăng 9,86%. Thương mại nội địa phát triển mạnh, hàng hóa phong phú, chất lượng, giá cả ổn định; hệ thống bán lẻ tiếp tục được mở rộng. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng tăng 19,2%. Chỉ số giá tiêu dùng bình quân cả năm ước tăng 2%. Kim ngạch xuất, nhập khẩu duy trì tăng trưởng; phát triển được một số thị trường mới. Đến nay, sản phẩm xuất khẩu của tỉnh đã có mặt tại 88 quốc gia và vùng lãnh thổ. So với cùng kỳ năm 2018, kim ngạch xuất khẩu ước tăng 15,6%, đạt 27,781 tỷ đô la Mỹ và kim ngạch nhập khẩu ước tăng 10,6%, đạt 20,795 tỷ đô la Mỹ. Giá trị sản xuất nông, lâm nghiệp và thủy sản ước tăng 4%. Đến nay, 100% các xã đạt chuẩn nông thôn mới và 3 đơn vị cấp huyện hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới. Các chính sách đối với người có công, giải quyết việc làm, giảm nghèo và bảo đảm an sinh xã hội được thực hiện tốt, đời sống của nhân dân tiếp tục được cải thiện và nâng lên. Quan hệ đối ngoại và việc triển khai xây dựng thành phố thông minh đạt được những kết quả quan trọng.

Thu ngân sách vượt kế hoạch

Ông Nguyễn Tầm Dương, Trưởng ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh, cho rằng năm 2019, với tinh thần quán triệt phương châm hành động của Chính phủ “Kỷ cương, liêm chính, hành động, sáng tạo, bứt phá, hiệu quả”, UBND tỉnh đã tập trung cụ thể hóa và chỉ đạo tổ chức thực hiện nghiêm túc các nghị quyết của Chính phủ, Tỉnh ủy và HĐND tỉnh; chỉ đạo, điều hành linh hoạt, chủ động, sâu sát, kịp thời xử lý các vấn đề phát sinh, phát huy sự đồng thuận và quyết tâm cao của các sở, ngành, địa phương, của các doanh nghiệp và các tầng lớp nhân dân trong thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu phát triển trong năm 2019. Từ đó, tỉnh đã khai thác có hiệu quả tiềm năng, tận dụng cơ hội và phát huy được lợi thế, khắc phục có hiệu quả nhiều hạn chế và tác động bất lợi của tình hình để thực hiện đạt và vượt hầu hết các chỉ tiêu phát triển theo nghị quyết HĐND tỉnh đề ra.

Theo ông Nguyễn Tầm Dương, UBND tỉnh và các cơ quan, đơn vị chuyên môn đã có nhiều biện pháp tích cực trong chỉ đạo, điều hành thực hiện dự toán ngân sách năm 2019. Kết quả thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn ước thực hiện vượt kế hoạch đề ra; tỷ lệ nợ đọng thuế ước đến ngày 31-12-2019 bằng mức quy định của Tổng cục Thuế (5% so với dự toán thu ngân sách). Tổng chi ngân sách ước thực hiện đạt 100% dự toán theo nghị quyết HĐND tỉnh, tăng 12% so cùng kỳ. Tỉnh hoàn thành nghĩa vụ đối với ngân sách Trung ương và bảo đảm nguồn chi ngân sách của tỉnh theo dự toán được duyệt. Về tín dụng, các nguồn vốn tín dụng tiếp tục được khai thông, lãi suất ổn định tạo điều kiện thuận lợi cho các hoạt động đầu tư và sản xuất, kinh doanh, tổng vốn huy động trên địa bàn tỉnh ước tăng 11% so với đầu năm 2019; dư nợ cho vay ước tăng 6,3% so với đầu năm 2019; nợ xấu được kiểm soát ở mức thấp (bằng 0,51% tổng dư nợ).

Ông Trịnh Đức Tài, Trưởng ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh, cho rằng bằng sự quyết tâm cao của cả hệ thống chính trị, công tác an sinh, phúc lợi xãhội được quan tâm chu đáo. Tỉnh đã huy động 986 tỷ đồng từ nhiều nguồn lực để chăm lo chu đáo cho các đối tượng chính sách và đối tượng xã hội. Các chính sách đối với hộ nghèo và hộ cận nghèo được thực hiện đồng bộ ở các địa phương; các tiêu chí rà soát, đánh giá hộ nghèo theo phương pháp tiếp cận đa chiều của tỉnh được cụ thể hóa phù hợp với tình hình thực tế và phản ánh được thực trạng, mức sống của người dân. Hiện tỉnh có 3.808 hộ nghèo (chiếm tỷ lệ 1,31%) và 2.790 hộ cận nghèo (chiếm 0,96%). Hoạt động giáo dục nghề nghiệp, giải quyết việc làm cho người lao động tiếp tục đạt được nhiều kết quả khả quan, đáp ứng cơ bản nhu cầu của doanh nghiệp. Tỉnh đã kịp thời hỗ trợ người lao động, doanh nghiệp khi có vấn đề phát sinh trong quan hệ lao động...

Chú trọng các giải pháp phát triển bền vững

Ông Nguyễn Tầm Dương cho biết Ban Kinh tế - Ngân sách và Ban Văn hóa - Xã hội thống nhất với mục tiêu tổng quát, các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội-môi trường chủ yếu năm 2020 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2020 được nêu trong báo cáo của UBND tỉnh trình tại kỳ họp này và nhận thấy các chỉ tiêu, phương hướng nhiệm vụ năm 2020 là tích cực, phù hợp với khả năng phấn đấu của tỉnh, đồng thời kiến nghị UBND tỉnh quan tâm chỉ đạo, điều hành việc thực hiện đối với một số nội dung, như: Tiếp tục chỉ đạo điều hành, tháo gỡ khó khăn trong lĩnh vực đầu tư công, nhất là đối với các dự án, công trình trọng điểm của tỉnh. UBND tỉnh chỉ đạo các sở, ngành và UBND các huyện, thị, thành phố thực hiện các biện pháp để nâng cao chất lượng công tác quản lý đô thị, giải quyết có kết quả các trường hợp dự án khu dân cư, khu đô thị chậm triển khai, chậm tiến độ và chỉnh trang các khu dân cư tự phát, đồng thời theo dõi sát tình hình, xử lý các trường hợp vi phạm trong lĩnh vực kinh doanh bất động sản.

UBND tỉnh cần chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ thi công xây dựng, duy tu, bảo dưỡng các công trình hạ tầng giao thông; xây dựng các dự án cải tạo, hoàn thiện các công trình giao thông, nhất là các tuyến đường huyết mạch của tỉnh và các tuyến đường đô thị; đẩy mạnh việc triển khai thực hiện đề án nâng cao chất lượng vận tải công cộng bằng xe buýt, đồng thời quan tâm giải quyết có kết quả các nội dung kiến nghị cụ thể của cử tri về lĩnh vực giao thông vận tải; xem xét ban hành chính sách, kế hoạch để tiếp tục thực hiện di dời các cơ sở sản xuất gây ô nhiễm môi trường ra khỏi các khu dân cư. Cùng với đó, UBND tỉnh sớm có giải pháp khắc phục những bất cập, tồn tại trong lĩnh vực y tế; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động nhằm nâng tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế; chỉ đạo tiếp tục đầu tư, nâng cấp hạ tầng kỹ thuật viễn thông và triển khai các ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ chính quyền điện tử, thành phố thông minh...

“Năm 2019 là năm thứ hai liên tiếp Bình Dương được Cộng đồng thành phố thông minh thế giới vinh danh là 1 trong 21 thành phố, khu vực có chiến lược phát triển thành phố thông minh tiêu biểu của thế giới. Tỉnh đã công bố và ký kết hợp tác chiến lược xây dựng Trung tâm thương mại thế giới Thành phố mới Bình Dương và trở thành thành viên của Hiệp hội Trung tâm thương mại thế giới. Bên cạnh đó, tỉnh tiếp tục đăng cai tổ chức thành công Diễn đàn Hợp tác kinh tế châu Á Horasis 2019, tạo được tiếng vang lớn, góp phần nâng cao hình ảnh và vị thế của tỉnh Bình Dương trong nước và trên thế giới”.
(Ông Mai Hùng Dũng, Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh)

HỒ VĂN

Chia sẻ bài viết
Tags
Kinh tế

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên free html hit counter