Kỳ vọng của đội ngũ trí thức nước nhà

Cập nhật: 14-01-2011 | 00:00:00

Mỗi kỳ đại hội là một mốc son đánh dấu sự trưởng thành và lớn mạnh của Đảng ta, thể hiện sự dày dạn và bản lĩnh của Đảng qua các thời kỳ đấu tranh, xây dựng và phát triển đất nước. Với chủ đề Đại hội lần thứ XI xác định là “Tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng, phát huy sức mạnh toàn dân tộc, đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới, tạo nền tảng để đến năm 2020 nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại”, thì đây quả là nhiệm vụ hết sức quan trọng, có tính quyết định đối với sự phát triển đất nước trong những năm sắp tới. Để thực hiện nhiệm vụ này cần hội đủ các cơ sở khoa học, có lộ trình được tính toán chuẩn xác, có cách làm đúng, có mô hình phù hợp và trên hết là phải có một đội ngũ trí thức ngang tầm với nhiệm vụ, có tâm và thực sự có tài.

Trên thực tế, đội ngũ trí thức nước nhà hiện nay hoàn toàn có thể thực hiện được nhiệm vụ mà đại hội đã xác định là “tạo nền tảng để đến năm 2020 nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại”. Trong đó, giới trí thức khoa học công nghệ có đủ năng lực cùng với các ngành khác tạo tiền đề cho nền kinh tế tri thức sớm được định hình. Cùng với đó, đội ngũ trí thức Việt Nam có truyền thống yêu nước và luôn tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng. Do vậy, Đảng cần tạo điều kiện cho đội ngũ trí thức nước nhà “gánh vác” trách nhiệm cùng đất nước. Giới trí thức cũng đã bày tỏ quyết tâm phấn đấu để góp phần thực hiện thành công các nghị quyết của Đảng. Mong muốn cháy bỏng của họ là được sự quan tâm, tin cậy của Đảng và được tạo điều kiện thuận lợi để cùng nhau tập trung sức vào nghiên cứu, sáng tạo, phổ biến kiến thức, tư vấn phản biện và giám định xã hội, chuyển giao các tiến bộ khoa học - công nghệ vào sản xuất và đời sống, đưa nền khoa học của đất nước ngang tầm với các nước trong khu vực đúng với vị thế của Việt Nam, làm cho khoa học - công nghệ thực sự trở thành động lực phát triển đất nước.

Kỳ vọng lớn nhất của đội ngũ trí thức vào Đại hội lần thứ XI của Đảng là chọn lựa được những người lãnh đạo dám đổi mới, dám đột phá, dám đưa ra quyết định và dám chịu trách nhiệm với sự nghiệp phát triển của đất nước. Bên cạnh đó, Đại hội lần thứ XI của Đảng cần đề ra được những giải pháp đột phá và có hiệu quả cao cho sự đổi mới hài hòa về chính trị và kinh tế của đất nước, giảm chênh lệch so với các nước trong khu vực, tạo được sức bật cần thiết cho tiến trình phát triển kinh tế của Việt Nam trong giai đoạn 2011-2020. Cùng với đó, lãnh đạo Đảng cần quan tâm nhiều hơn đến sự phát triển của nền giáo dục nước nhà. Việc cải cách nội dung và cơ cấu đào tạo ở bậc đại học, sau đại học để tạo ra đội ngũ trí thức hội đủ các yếu tố tầm, tâm và tài là rất khẩn thiết. Ngoài ra, Đảng cần quan tâm đến việc tăng lương cho đội ngũ trí thức và tăng ngân sách nói chung cho lĩnh vực đào tạo. Để thực hiện được điều đó, những người được lựa chọn để lãnh đạo Đảng phải là người thực sự trong sạch, liêm khiết, có trình độ, có bản lĩnh, có lý luận, có thực tiễn, có khả năng giải quyết được các vấn đề trọng đại của đất nước, giải quyết những vấn đề bức xúc của nhân dân nói chung và của giới trí thức nói riêng.

Việc thỏa mãn những kỳ vọng nêu trên của giới trí thức nước nhà sẽ không chỉ làm tăng niềm tin của toàn xã hội vào Đảng, mà còn tạo ra động lực to lớn cho toàn dân tộc vì mục tiêu chung “Dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh”; xứng đáng với sứ mệnh to lớn của đại hội Đảng lần này.

 

LÊ QUANG

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên free html hit counter