Làm tốt hơn công tác tuyên giáo

Cập nhật: 01-08-2013 | 00:00:00

 Đối với tỉnh Bình Dương, thành công của sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, xây dựng hệ thống chính trị của tỉnh trong thời gian qua có sự đóng góp rất quan trọng của công tác tuyên giáo. Bởi, qua công tác tuyên giáo, mà trọng tâm là công tác tuyên truyền, đã kịp thời đưa các quan điểm chỉ đạo, các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến với cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân, góp phần tạo sự thống nhất trong toàn Đảng và sự đồng thuận trong xã hội đối với sự lãnh đạo của Đảng, quản lý điều hành của chính quyền.

Năm 2011 vừa qua, Tỉnh ủy Bình Dương đã xây dựng chương trình hành động về “Nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền nhằm nâng cao tính chiến đấu của công tác tư tưởng trong tình hình mới”. Theo đó, bên cạnh những thành tựu đạt được về công tác xây dựng Đảng nói chung, công tác tư tưởng nói riêng, Tỉnh ủy cũng nhìn nhận, tình hình tư tưởng và công tác tuyên truyền thời gian qua cũng còn những hạn chế, như chưa theo kịp với tình hình, có lúc chưa xử lý tốt những hạn chế do mặt trái của xã hội trong quá trình phát triển; những thông tin tích cực lẫn tiêu cực về sự phát triển nhanh chóng của khoa học và công nghệ đã tác động đến tư tưởng cán bộ, đảng viên và nhân dân, cùng với những khó khăn chung của đất nước nói chung, của tỉnh nói riêng đã ảnh hưởng làm hạn chế đến hiệu quả công tác tuyên truyền. Tỉnh ủy cũng đã đề ra mục tiêu, nhiệm vụ chung và những giải pháp thực hiện công tác tuyên giáo của tỉnh trong thời gian tới.

Chương trình hành động này ban hành, người làm công tác tuyên giáo trong tỉnh rất phấn khởi vì đã có đường hướng thực hiện rõ ràng, cụ thể, phù hợp với điều kiện thực tiễn của địa phương; còn người dân cũng rất hoan nghênh vì tỉnh đã có sự quan tâm sâu sát đến công tác tuyên giáo, qua đó giúp họ kịp thời nắm bắt những thông tin cần quan tâm để có định hướng, hành động tốt góp phần cùng cấp ủy Đảng, chính quyền, đoàn thể xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp.

Bên cạnh những giải pháp tỉnh đã đưa ra, để bảo đảm thực hiện tốt nhiệm vụ được giao trong điều kiện thực tiễn của đất nước và thế giới hiện nay, thiết nghĩ, những người làm công tác tuyên giáo của Đảng cần kiên định nền tảng tư tưởng của chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, tiếp tục tu dưỡng đạo đức cách mạng, đổi mới cách làm, nâng cao hiệu quả công tác tuyên giáo… để góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XI của Đảng, Đại hội IX của Đảng bộ tỉnh.

 H.ANH

 

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên free html hit counter