Lan tỏa mạnh mẽ phong trào học và làm theo Bác

Cập nhật: 27-05-2016 | 07:45:57

Sau 5 năm thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XI) về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, cụ thể là việc học tập và làm theo Bác đã đạt được những kết quả bước đầu quan trọng.

Việc triển khai và tổ chức thực hiện Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị được tiến hành nghiêm túc, bài bản, nhất là việc học tập và làm theo Bác đã đi vào nề nếp, ngày càng thực chất hơn. Nhờ đó, đã nâng cao nhận thức và tạo chuyển biến bước đầu về tu dưỡng, rèn luyện, nâng cao đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân;

xuất hiện ngày càng nhiều những tấm gương tập thể, cán bộ, đảng viên gương mẫu, tận tụy, đổi mới lề lối làm việc, tác phong sâu sát thực tế, nêu cao ý thức phục vụ nhân dân, được nhân dân ghi nhận, góp phần củng cố niềm tin của nhân dân vào Đảng, Nhà nước. Việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh còn góp phần năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng, của các cấp chính quyền, đoàn thể, từng bước ngăn chặn tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của một bộ phận cán bộ, đảng viên.

Tuy nhiên, phải nhìn nhận rằng việc thực hiện Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị có nơi, có lúc chưa trở thành việc làm thường xuyên, thành ý thức tự giác. Một số nơi vẫn coi đây như một phong trào, một cuộc vận động; trách nhiệm nêu gương làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh của người đứng đầu, cán bộ chủ chốt, của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức chưa cao. Việc cụ thể hóa và tổ chức thực hiện các chuẩn mực đạo đức, đăng ký học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh ở một số nơi vẫn còn hình thức.

Do vậy, mới đây ngày 15-5, Bộ Chính trị đã ban hành Chỉ thị 05-CT/TW về đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Theo đó, chỉ thị yêu cầu các cấp ủy Đảng, chính quyền, tổ chức chính trị - xã hội các cấp tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức và hành động trong Đảng, hệ thống chính trị và nhân dân; đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh thành công việc tự giác, thường xuyên của các cấp ủy Đảng, chính quyền, MTTQ Việt Nam và tổ chức chính trị - xã hội, địa phương, cơ quan, đơn vị…

Đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là một nội dung quan trọng của công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, xây dựng Đảng vững mạnh, góp phần thực hiện hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”; tiếp tục làm cho toàn Đảng, toàn dân, toàn quân nhận thức ngày càng sâu sắc hơn những nội dung cơ bản và giá trị to lớn của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; học tập và làm theo Bác thật sự trở thành nền tảng tinh thần vững chắc của đời sống xã hội, xây dựng văn hóa, con người Việt Nam trong thời đại mới.

 NHẬT HUY

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên free html hit counter