Lan tỏa sâu rộng việc học tập và làm theo Bác

Cập nhật: 21-08-2019 | 08:31:01

Sau hơn 3 năm thực hiện Chỉ thị 05- CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã đạt được những kết quả quan trọng. Việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người đã trở thành ý thức tự thân của mỗi cán bộ, đảng viên và mỗi công dân.

Nhận thức về tầm quan trọng của việc thực hiện chỉ thị, các cấp ủy từ tỉnh đến cơ sở đã xây dựng kế hoạch thực hiện và tổ chức quán triệt việc thực hiện chỉ thị để tạo sự thống nhất trong nhận thức và hành động. Việc triển khai và tổ chức thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị được tiến hành nghiêm túc, bài bản, nhất là việc học tập và làm theo Bác đã đi vào nề nếp, ngày càng thực chất hơn. Nhờ đó đã nâng cao nhận thức và tạo chuyển biến bước đầu về tu dưỡng, rèn luyện, nâng cao đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân. Đã xuất hiện nhiều tấm gương tập thể, cán bộ, đảng viên gương mẫu, tận tụy, đổi mới lề lối làm việc, tác phong sâu sát thực tế, nêu cao ý thức phục vụ nhân dân, được nhân dân ghi nhận, góp phần củng cố niềm tin của nhân dân vào Đảng, Nhà nước.

Thực tiễn qua hơn 3 năm thực hiện chỉ thị cho thấy, để việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh mang lại hiệu quả thiết thực, trước hết phải tăng cường công tác giáo dục và tuyên truyền, xây dựng tinh thần phòng, chống suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong cán bộ, đảng viên và nhân dân. Trong đó, cần coi trọng biện pháp phòng ngừa là chính. Làm cho đội ngũ cán bộ, đảng viên tăng cường ý thức trách nhiệm, đề cao vai trò, tinh thần phục vụ Tổ quốc, phụng sự nhân dân… Cấp ủy, chính quyền, MTTQ, đoàn thể các cấp tiếp tục quán triệt về tầm quan trọng, ý nghĩa thiết thực, tính lâu dài, thường xuyên của việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh của địa phương.

Song song đó, công tác tuyên truyền cần tiếp tục được đẩy mạnh cả diện rộng, chiều sâu thông qua các hình thức phong phú, thiết thực, sinh động, phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội trong phát hiện, biểu dương, nhân rộng nhân tố mới, tập thể, cá nhân điển hình để góp phần tạo sự lan sâu rộng việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

NHẬT HUY

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên free html hit counter