Lấy đức - tài làm “thước đo” cán bộ

Cập nhật: 28-05-2020 | 09:33:09

Một trong những nội dung trọng tâm, quan trọng của Hội nghị Trung ương thứ 12 khóa XII vừa diễn ra là công tác nhân sự cấp ủy các cấp, đại biểu dân cử và Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII. Công tác nhân sự, lựa chọn nhân sự có liên quan đến công tác cán bộ. Bởi công tác cán bộ có ý nghĩa to lớn đối với công tác xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, là nhân tố góp phần quyết định đến sự thành bại trong tổ chức và lãnh đạo cách mạng của Đảng, như quan điểm, tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh đã chỉ rõ: Cán bộ là cái gốc của mọi công việc; công việc thành công hoặc thất bại đều do cán bộ tốt hay kém.

Thực tế, đội ngũ cán bộ của chúng ta đông, nhưng chưa thật sự mạnh; tình trạng vừa thừa, vừa thiếu cán bộ vẫn xảy ra ở nhiều nơi. Thời gian qua, tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống; tệ quan liêu, tham nhũng, chạy chức, chạy quyền… trong một bộ phận cán bộ, đảng viên, công chức mới chỉ bước đầu được ngăn chặn, đẩy lùi.

Thời gian gần đây, với những định hướng lớn và quyết tâm cao, Đảng ta đã và đang tiếp tục có những bước đi vững chắc, chặt chẽ để bịt những lỗ hổng từng gây nhiều hệ lụy, tổn thất về uy tín chính trị, giảm sút niềm tin của dân vào Đảng, giúp cụ thể hóa trách nhiệm của từng tổ chức Đảng, từng cấp, từng cơ quan, đơn vị đối với công tác cán bộ. Với những nỗ lực, quyết tâm chính trị như vậy sẽ nâng cao hơn nữa trách nhiệm của toàn hệ thống chính trị đối với công tác nhân sự, để kiên quyết không bỏ sót những người thật sự có đức, có tài, đủ tiêu chuẩn; đồng thời không để lọt vào cơ quan lãnh đạo của tổ chức Đảng những người không xứng đáng, không đủ tiêu chuẩn, những người sa sút về phẩm chất, đạo đức…

Đại hội Đảng các cấp đang diễn ra và Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII sắp tới được tiến hành trong bối cảnh tình hình thế giới và khu vực có những diễn biến phức tạp, khó lường. Trong bối cảnh đó lại càng đòi hỏi đại hội các cấp phải lựa chọn cho được những cán bộ, đảng viên thực sự xứng đáng, có đủ đức, đủ tài, đủ bản lĩnh chính trị. Đặc biệt, trong bối cảnh sự nghiệp đổi mới toàn diện đất nước đang đi vào chiều sâu, trong điều kiện cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 đặt ra, đòi hỏi cần tạo đột phá, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ nhằm nâng cao năng lực, kỹ năng làm việc, ý thức, tinh thần trách nhiệm, thái độ phục vụ nhân dân, đáp ứng yêu cầu phát triển của địa phương và đất nước. Vì vậy, trong thời gian tới phải tiếp tục quan tâm công tác xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược, đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ, đáp ứng yêu cầu trong thời kỳ mới.

NHẬT HUY

Chia sẻ bài viết
Tags
cán bộ

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên free html hit counter