Lấy hiệu quả công việc làm thước đo

Cập nhật: 16-09-2013 | 00:00:00

Thực hiện Kết luận của Hội nghị lần thứ 7 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) “Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới hoàn thiện hệ thống chính trị từ Trung ương đến cơ sở”, Huyện ủy Dầu Tiếng đã xây dựng kế hoạch thực hiện với nhiều nội dung sát hợp tình hình thực tế tại địa phương. Trong đó chú trọng đến các vấn đề về cơ chế, chính sách, sắp xếp tổ chức bộ máy, biên chế đối với cả hệ thống chính trị trong huyện.

Hiệu quả công việc là thước đo đánh giá cán bộ, công chức. Trong ảnh: Cán bộ xã An Lập (Dầu Tiếng) tận tình hướng dẫn người dân làm các thủ tục hành chính

Sâu sát đến từng khu, ấp

Kế hoạch của Huyện ủy Dầu Tiếng tập trung vào mục tiêu kiện toàn bộ máy, tổ chức cán bộ theo chỉ tiêu tỉnh giao; xác định rõ chức năng, nhiệm vụ của các tổ chức, tránh chồng chéo; quan tâm công tác cán bộ, xác định tiêu chí từng chức danh cán bộ, tiếp tục cải cách hành chính, tư pháp. Xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức có phẩm chất chính trị, đạo đức, trình độ năng lực, chuyên môn nghiệp vụ cao, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ chính trị, bảo đảm tính kế thừa và phát triển cũng được Huyện ủy Dầu Tiếng quan tâm.

Để thực hiện các mục tiêu trên, Huyện ủy Dầu Tiếng đã đề ra nhiều giải pháp, trong đó chú trọng thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp của Tỉnh ủy và Kế hoạch của Huyện ủy về thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 (khóa XI) “Tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với hoạt động của hệ thống chính trị” đã đề ra. Song song đó, Huyện ủy kịp thời kiện toàn, bổ sung cấp ủy các cấp còn khuyết, lập đề án xây dựng tổ chức Đảng và nhân sự cấp ủy cơ sở các khối Đảng, đoàn thể và khối chính quyền theo Hướng dẫn số 38-HD/BTCTW ngày 9-3-2013 của Ban Tổ chức Trung ương về xây dựng và hoàn thiện mô hình tổ chức của một số loại hình tổ chức cơ sở Đảng; rà soát, bổ sung hoàn thiện quy chế làm việc theo hướng tuân thủ các quy định về chức năng, nhiệm vụ của từng loại hình tổ chức Đảng. Mặt khác, huyện sẽ tiếp tục xây dựng, điều chỉnh, bổ sung quy hoạch cán bộ mà trọng tâm là cấp ủy ở huyện và cơ sở cho nhiệm kỳ tiếp theo bảo đảm tiêu chuẩn, cơ cấu đúng quy trình. Cùng với đó, Dầu Tiếng sẽ tiếp tục nhân rộng mô hình bí thư cấp ủy đồng thời là chủ tịch UBND từ 3 đến 4 xã, thị trấn; tiếp tục thực hiện luân chuyển cán bộ trẻ có triển vọng về cơ sở để tích lũy kinh nghiệm thực tiễn. Bên cạnh đó, cấp ủy, tổ chức cơ sở Đảng ở các xã, thị trấn phải bám sát chức năng, nhiệm vụ để lãnh đạo, kiểm tra, giám sát, nâng cao chất lượng hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị ở cơ sở, sâu sát khu phố, ấp để kịp thời giải quyết những vấn đề bức xúc trong nhân dân, không để hình thành những điểm nóng về an ninh trật tự, khiếu kiện đông người.

Mạnh dạn tinh giản biên chế

Đến nay, toàn huyện Dầu Tiếng có 51 tổ chức cơ sở Đảng với 2.320 đảng viên. So với năm tái lập huyện (1999), số cơ sở Đảng tăng 29 cơ sở , số đảng viên tăng 1.578 đảng viên.

Kế hoạch của Huyện ủy Dầu Tiếng sẽ rà soát biên chế từng đơn vị trong hệ thống chính trị theo phân cấp quản lý, đồng thời thực hiện chủ trương từ nay đến năm 2015 chỉ tăng biên chế khi có yêu cầu của đề án và được cấp thẩm quyền thẩm định phê duyệt. Từng bước điều chỉnh biên chế giữa các phòng, ban, đơn vị một cách hợp lý theo chức danh cán bộ, công chức; tiếp tục hoàn thiện các quy định về phân cấp quản lý cán bộ, công chức và viên chức, thực hiện nghiêm túc về tiêu chuẩn chức danh cán bộ, công chức, viên chức trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và đề ra định hướng đến năm 2020.

Ông Nguyễn Mạnh Hồng, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Dầu Tiếng cho biết, theo kế hoạch, từng cơ quan, đơn vị xây dựng quy định về trách nhiệm công việc theo quy định của pháp luật về cán bộ, công chức, viên chức. Xây dựng quy định đánh giá cán bộ, công chức, viên chức trên cơ sở lấy hiệu quả công việc làm thước đo trong đánh giá nhận xét cán bộ, công chức, viên chức. Mạnh dạn tinh giản biên chế đối với cán bộ, công chức, viên chức thiếu tinh thần trách nhiệm, kết quả công việc không cao hoặc vi phạm nội quy, quy chế. Ngược lại, cũng xây dựng cơ chế khen thưởng động viên đối với cán bộ, công chức, viên chức hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao; đồng thời, thủ trưởng cơ quan, đơn vị phải thực hiện trách nhiệm về chất lượng đội ngũ cán bộ thuộc quyền.

 TRÍ DŨNG

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên free html hit counter