Lực lượng vũ trang Bình Dương: Sôi nổi phong trào thi đua quyết thắng

Cập nhật: 31-12-2014 | 08:17:16

Năm 2014, phong trào thi đua quyết thắng của lực lượng vũ trang (LLVT) tỉnh tiếp tục được triển khai toàn diện, có chiều sâu, thông qua hình thức, phương pháp cụ thể, sát thực. Đặc biệt, các mục tiêu, chỉ tiêu thi đua được gắn kết chặt chẽ với các mặt công tác trọng tâm của từng cơ quan, đơn vị, địa phương, đã phát huy tinh thần chủ động, sáng tạo trong cán bộ, chiến sĩ toàn LLVT tỉnh, tích cực thi đua thực hiện hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Đại tá Ao Tấn Tài, Phó Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh cho biết, thấm nhuần lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh “Thi đua là cách tốt nhất và thiết thực để làm cho mọi người tiến bộ, thi đua giúp cho đoàn kết chặt chẽ thêm và đoàn kết chặt chẽ để thi đua mãi”, Đảng ủy, Bộ CHQS tỉnh đã quán triệt sâu sắc các văn bản, hướng dẫn của Trung ương, Bộ Quốc phòng và tỉnh về công tác thi đua - khen thưởng; đẩy mạnh và nâng cao hiệu quả phong trào thi đua yêu nước, phong trào thi đua quyết thắng trong tình hình mới bảo đảm đa dạng về hình thức và nội dung. Tiếp tục đẩy mạnh việc “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” gắn với cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh bộ đội Cụ Hồ”. Hướng mọi hoạt động thi đua quyết thắng vào trọng tâm, trọng điểm và tổ chức theo từng giai đoạn thông qua các ngày lễ trọng đại của đất nước, địa phương và quân đội. Bên cạnh đó, lãnh đạo, chỉ đạo cấp ủy, chỉ huy các cơ quan, đơn vị, địa phương thực hiện nghiêm túc chặt chẽ việc sơ kết, tổng kết để kịp thời khen thưởng biểu dương nhân điển hình những tập thể, cá nhân tiêu biểu, rút kinh nghiệm khắc phục hạn chế thiếu sót, nhờ đó đã tạo cho các hoạt động thi đua diễn ra sôi nổi, quyết liệt với tinh thần đoàn kết, quyết thắng trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao của mỗi cán bộ, chiến sĩ LLVT toàn tỉnh.

Nêu cao tinh thần thi đua

Nêu cao trình độ, nhận thức chính trị tư tưởng là điều kiện tiên quyết để LLVT tỉnh hoàn thành có chất lượng nhiệm vụ chính trị được giao trong năm 2014. Theo đó, công tác giáo dục chính trị đã được cấp ủy, chỉ huy thực hiện bảo đảm đúng, đủ các mục tiêu, chỉ tiêu đề ra. 100% cán bộ, chiến sĩ an tâm tư tưởng, ý thức rõ trách nhiệm trong xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện, duy trì nghiêm nề nếp kỷ luật, phòng chống hiệu quả diễn biến hòa bình của các thế lực thù địch chống phá cách mạng nước ta và ý đồ quân đội hóa.

Đại tá Võ Đức Thành (thứ tư từ trái qua), Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh nhận cờ đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua quyết thắng 5 năm liền của Quân khu 7 trao tặng. Ảnh: T.LIÊM

Với sự tập trung và thông qua nhiều hình thức đa dạng, phong phú ngoài bảo đảm quân số tham gia học tập, giáo dục chính trị tư tưởng đạt 99,05%, kết quả kiểm tra đánh giá 100% cán bộ, chiến sĩ LLVT tỉnh đạt yêu cầu, tỷ lệ khá, giỏi đạt trên 80%. Đây cũng là nhân tố để nâng cao chất lượng chính trị của LLVT tỉnh. Trong năm 2014, các chi, Đảng bộ các cấp đã kết nạp 299 đảng viên mới, bảo đảm tỷ lệ đảng viên trong dân quân tự vệ đạt 24,23%, tăng hơn 1,6% so với năm 2013, riêng dân quân đạt 17,4% tăng 1,58%; đảng viên trong lực lượng dự bị đạt 13,57%. Tiếp tục duy trì hoạt động hiệu quả 91 chi bộ quân sự xã, phường, thị trấn, trong đó có 62 chi bộ có chi ủy, chiếm 68,13%. Qua bình xét phân tích chất lượng đảng viên có gần 85,11% đảng viên đủ tư cách hoàn thành tốt nhiệm vụ, trong đó có 13,41% đảng viên đủ tư cách hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; 80% tổ chức Đảng đạt trong sạch vững mạnh, 56,42 chi bộ thuộc Đảng ủy cơ sở đạt trong sạch vững mạnh, không có chi bộ yếu kém.

Công tác giáo dục quốc phòng toàn dân được Hội đồng giáo dục quốc phòng-an ninh (QP-AN) các cấp phát huy tham mưu, chỉ đạo thực hiện tốt. Đã mở 68 lớp bồi dưỡng kiến thức QP-AN cho 5.700 đối tượng 3, 4, 5, phóng viên báo - đài và chức sắc, chức việc trong các tôn giáo; phổ biến kiến thức QP-AN 24 lớp cho 1.817 công nhân, thanh niên, chủ nhà trọ và giáo dục 25.978 học sinh - sinh viên trên địa bàn tỉnh. Qua đó, đã nâng cao nhận thức, trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, đảng viên, LLVT và nhân dân về nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, qua đó đã chung sức chăm lo xây dựng nền quốc phòng toàn dân, khu vực phòng thủ vững mạnh và tích cực thực hiện hoàn thành nhiệm vụ quân sự - quốc phòng địa phương. Tiêu biểu là tham gia thực hiện hoàn thành 100% chỉ tiêu giao quân, nâng cao tỷ lệ đảng viên nhập ngũ đạt 5,07%.

Nâng cao khả năng chiến đấu

Các cơ quan, đơn vị đã có những sáng kiến, cải tiến mô hình học cụ đưa vào huấn luyện đạt hiệu quả cao. Trong huấn luyện, cấp ủy, chỉ huy các cấp đã quán triệt thực hiện đúng phương châm “Cơ bản, thiết thực, vững chắc”. Đến nay, so với chương trình đề ra, các cơ quan, đơn vị đã hoàn thành chỉ tiêu thi đua trong huấn luyện chiến đấu, giáo dục chính trị cho các đối tượng, bảo đảm đúng, đủ nội dung thời gian quy định. Bộ CHQS tỉnh còn chỉ đạo huấn luyện phù hợp với tình hình địa phương, cơ quan, đơn vị. Như, huấn luyện bộ đội thường trực tập trung rèn luyện tác phong, điều lệnh đội ngũ để xây dựng nét đẹp văn hóa người quân nhân; lực lượng dân quân tự vệ, nhất là lực lượng dân quân thường trực nắm chắc nhiệm vụ, nâng cao kiến thức pháp luật để hoạt động đúng chức năng, nhiệm vụ; duy trì huấn luyện lực lượng dự bị động viên như bộ đội thường trực; đối với bồi dưỡng, giáo dục QP-AN, bảo đảm gắn nội dung bảo vệ Tổ quốc với nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và truyền thống yêu nước của dân tộc…

Có mặt trên thao trường để ghi nhận buổi tập luyện kỹ thuật vận động của chiến sĩ trinh sát mới cảm nhận tinh thần thi đua và quyết tâm của các chiến sĩ nơi đây trong những ngày cuối năm. Trong năm, nhờ huấn luyện cơ bản, đồng bộ và chuyên sâu, tăng cường thực hành luyện tập, nên từng động tác vận động chiếm lĩnh mục tiêu của các chiến sĩ hết sức nhẹ nhàng và bí mật là sự khả quan về nâng cao khả năng sẵn sàng chiến đấu trong mọi tình huống của đơn vị trinh sát. Thông qua chấp hành và duy trình huấn luyện theo đúng chỉ lệnh huấn luyện chiến đấu của Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh, đơn vị trinh sát cũng như 100% cơ quan, đơn vị địa phương trong tỉnh đã hoàn thành huấn luyện đạt chất lượng. Điển hình là kết quả huấn luyện chiến sĩ mới của Trung đoàn Bộ binh 6 đã hoàn thành đúng nội dung, chương trình huấn luyện đã phê duyệt. 11/11 nội dung đều đạt khá, giỏi; tiêu biểu là 3 nội dung cótiếng nổbắn đạn thật có76% đạt khá, giỏi; ném lựu đạn có92% đạt khá, giỏi vàđánh thuốc nổ100% đạt khá, giỏi.

Không những thế, phong trào thi đua quyết thắng còn góp phần thực hiện tốt công tác hậu cần, kỹ thuật, phục vụ cho nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho cán bộ, chiến sĩ; góp phần gắn phát triển kinh tế với QP-AN và chính sách hậu phương quân đội, củng cố “thế trận lòng dân” vững chắc. Trong quá trình hoạt động, các đơn vị luôn có nhiều sáng tạo, được cấp ủy, chính quyền địa phương và nhân dân đánh giá cao như: công tác vận động nhân dân giảm nghèo, làm kinh tế giỏi và thực hiện các chủ trương xây dựng nông thôn mới; chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, vận động thanh niên lên đường làm nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc, tham gia giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở từng địa phương.

Với thành tích đã đạt được, LLVT tỉnh đang tiếp tục phát huy tinh thần yêu nước, truyền thống anh hùng LLVT nhân dân, nêu cao tinh thần “đoàn kết, chiến đấu, sáng tạo, quyết thắng”, nỗ lực phấn đấu hoàn thành thắng lợi các nội dung, chỉ tiêu của phong trào thi đua quyết thắng gắn với phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2014-2017.

Với tinh thần đoàn kết, thi đua quyết thắng, trong năm 2014 toàn LLVT Bình Dương có 251 tập thể, cá nhân được Quân khu 7, UBND tỉnh và Bộ CHQS tỉnh khen thưởng có thành tích xuất sắc trong thực hiện phong trào thi đua quyết thắng. Đối với tập thể LLVT tỉnh được Bộ Tư lệnh Quân khu 7 tặng cờ thi đua đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua quyết thắng 5 năm liền (2009-2014) và đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua khối LLVT các tỉnh, thành phố năm 2014.

 

THANH LIÊM

 

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên free html hit counter