Mô hình “Khu dân cư an toàn về an ninh trật tự và phòng cháy chữa cháy”: Góp phần phát huy tối đa vai trò chủ thể của nhân dân

Cập nhật: 17-08-2020 | 08:21:45

Mô hình “Khu dân cư an toàn về an ninh trật tự (ANTT) và phòng cháy chữa cháy (PCCC)” được Công an tỉnh xây dựng, triển khai từ đầu năm 2020 theo Thông tư số 23/2012/TT-BCA ngày 27-4-2012 của Bộ Công an quy định về khu dân cư, xã, phường, thị trấn, cơ quan, doanh nghiệp Nhà nước đạt tiêu chuẩn “An toàn về ANTT”. Phóng viên Báo Bình Dương đã có buổi phỏng vấn thượng tá Nguyễn Thanh Điệp, Phó Giám đốc Công an tỉnh để bạn đọc hiểu thêm về mô hình lần đầu tiên được triển khai tại Bình Dương này…

 Lễ ra mắt mô hình “Khu dân cư an toàn về ANTT và PCCC” tại khu dân cư Hiệp Thành 3 (TP.Thủ Dầu Một)

 - Xin ông vui lòng cho biết mục đích, ý nghĩa của việc ra đời mô hình “Khu dân cư an toàn về ANTT và PCCC” tại Bình Dương. Việc triển khai mô hình này trên địa bàn tỉnh hiện như thế nào?

- Xây dựng khu dân cư an toàn về ANTT và PCCC nhằm phát huy tối đa vai trò chủ thể của nhân dân, tạo ra các khu dân cư có cảnh quan, môi trường sáng, xanh, sạch đẹp; ANTT được bảo đảm, người dân an tâm sinh sống và làm việc. Mô hình góp phần bảo đảm tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững; các giá trị truyền thống được giữ gìn và phát huy; ý thức trách nhiệm của người dân với cộng đồng được nâng cao; nhân dân đồng thuận và cùng chính quyền tham gia bảo đảm ANTT, PCCC. Đồng thời, mô hình còn phát huy vai trò lãnh đạo điều hành của cấp ủy, chính quyền và các ban ngành, đoàn thể trong việc phối hợp xây dựng khu dân cư an toàn về ANTT và PCCC.

Vừa qua, Giám đốc Công an tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 37/KH-CAT-PV05 ngày 26-3-2020 về xây dựng mô hình “Khu dân cư an toàn về ANTT và PCCC” trên địa bàn tỉnh Bình Dương. Trong năm 2020, Công an tỉnh chọn 4 khu dân cư tổ chức xây dựng mô hình điểm ở địa bàn TP.Thủ Dầu Một, TP.Thuận An và TP.Dĩ An. Công an tỉnh đã ban hành các văn bản để chỉ đạo thực hiện, gồm: Kế hoạch, hướng dẫn, quy chế hoạt động, thành lập ban chỉ đạo thực hiện mô hình…

Qua thời gian tổ chức thực hiện, tình hình ANTT ở khu dân cư có sự chuyển biến tích cực. Công an các địa phương đã tổ chức xây dựng, củng cố lực lượng nòng cốt giữ gìn ANTT tại cơ sở, như: Kiện toàn tổ dân phố, tổ nhân dân tự quản; hướng dẫn chủ đầu tư khu dân cư kiện toàn ban quản lý, ban quản trị khu dân cư theo quy định của pháp luật; tổ chức tập huấn cho lực lượng bảo vệ tại các khu dân cư để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ; tổ chức nhiều đợt tuyên truyền công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tại khu dân cư bằng nhiều hình thức, như: Họp dân tuyên truyền trực tiếp, qua hệ thống loa nội bộ, qua Zalo, qua trang web khu dân cư, phát tờ rơi…

- Tiêu chí để xây dựng Khu dân cư an toàn về ANTT và PCCC? Nguyên tắc hoạt động cũng như công tác giám sát như thế nào, thưa ông?

- Về tiêu chí xây dựng Khu dân cư an toàn về ANTT và PCCC, gồm: Hàng năm, Ban điều hành (hoặc đơn vị quản lý khu dân cư) có bản đăng ký phấn đấu đạt tiêu chuẩn “An toàn về ANTT và PCCC” và 100% hộ gia đình trên địa bàn ký cam kết giao ước thi đua xây dựng khu dân cư “An toàn về ANTT và PCCC”; triển khai, thực hiện có hiệu quả các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, quy định của địa phương, có mô hình tự quản về ANTT và an toàn về PCCC ở khu dân cư. Không để xảy ra các hoạt động tuyên truyền chống Đảng, Nhà nước, phá hoại khối đại đoàn kết dân tộc; phá hoại các mục tiêu, công trình kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng - an ninh; tuyên truyền, phát triển đạo trái pháp luật; mâu thuẫn, tranh chấp phức tạp trong nội bộ nhân dân; khiếu kiện đông người và khiếu kiện vượt cấp trái pháp luật.

Thực hiện các hoạt động phòng ngừa các loại tội phạm, tai nạn, tệ nạn xã hội và các vi phạm pháp luật khác, bao gồm: Kiềm chế, làm giảm các loại tội phạm, tai nạn, tệ nạn xã hội và vi phạm pháp luật khác so với năm trước; không để xảy ra tội phạm nghiêm trọng và không có công dân của khu dân cư phạm tội nghiêm trọng trở lên; nếu xảy ra tội phạm phải được phát hiện và báo cáo ngay cấp có thẩm quyền để xử lý kịp thời; không có tụ điểm phức tạp về trật tự xã hội; không phát sinh người mắc tệ nạn xã hội ở cộng đồng; không để xảy ra cháy, nổ, tai nạn giao thông và tai nạn lao động nghiêm trọng do công dân của khu dân cư gây ra ở cộng đồng.

Về nguyên tắc hoạt động, khu dân cư an toàn hoạt động theo nguyên tắc tự nguyện, tự giác, tự quản nhằm tập hợp nhân dân phát huy sức mạnh cộng đồng trong việc tham gia xây dựng đô thị văn minh; phòng chống tệ nạn xã hội và bảo vệ ANTT trên tinh thần “tự phòng, tự quản, tự bảo vệ, tự hòa giải”.

Những nội dung có liên quan trong quá trình thực hiện mô hình các hộ dân bàn bạc dân chủ, công khai, tôn trọng lẫn nhau, tuân thủ pháp luật, đẩy mạnh tương tác giữa người dân với chính quyền địa phương.

Quá trình xây dựng mô hình khu dân cư an toàn phải chịu sự lãnh đạo toàn diện của Đảng ủy; sự quản lý của UBND cấp xã; sự chỉ đạo, hướng dẫn nghiệp vụ của ngành công an. Ban chỉ đạo thực hiện mô hình chịu trách nhiệm điều hành, kiểm tra và giám sát mọi hoạt động của mô hình.

- Để mô hình đi vào chiều sâu, hiệu quả, giúp người dân được sống trong một môi trường văn hóa, an toàn và lành mạnh, thời gian tới, Công an tỉnh sẽ triển khai đẩy mạnh hoạt động như thế nào, thưa ông?

- Lực lượng công an các cấp thường xuyên phối hợp Ban Quản trị khu dân cư đẩy mạng công tác tuyên truyền, phổ biến các văn bản, chỉ đạo của chính quyền địa phương, thông báo tình hình ANTT, tình hình nhân dân, phản ánh những vấn đề bức xúc của nhân dân trong khu dân cư cho cơ quan chức năng để xử lý; thường xuyên trao đổi thông tin, tình hình nhân dân, tình hình ANTT trên địa bàn khu dân cư cho công an xã, phường, thị trấn nơi khu dân cư trú đóng.

Hàng năm, căn cứ kết quả đánh giá, xếp loại của khu dân cư, công an cơ sở tham mưu UBND cấp huyện quyết định công nhận “Khu dân cư an toàn về ANTT và PCCC” theo tiêu chuẩn quy định tại Thông tư số 23/2012/TT-BCA ngày 27-4- 2012 của Bộ Công an quy định về khu dân cư, xã, phường, thị trấn, cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường đạt tiêu chuẩn “An toàn về ANTT”.

Các hộ gia đình và các cơ quan, tổ chức, cá nhân có thành tích tiêu biểu, xuất sắc trong việc xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư, kịp thời tố giác tội phạm và tham gia đấu tranh trấn áp tội phạm thì được khen thưởng qua tổng kết phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”, phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” và phong trào “Toàn dân tham gia PCCC” hàng năm. Trường hợp có thành tích xuất sắc trong truy bắt tội phạm, đối tượng truy nã, cấp cứu người bị nạn thì được xét khen thưởng đột xuất theo quy định của Nhà nước.

- Xin cảm ơn ông!

 “Qua thời gian tổ chức thực hiện, tình hình ANTT ở khu dân cư có sự chuyển biến tích cực. Công an các địa phương đã tổ chức xây dựng, củng cố lực lượng nòng cốt giữ gìn ANTT tại cơ sở, như: Kiện toàn tổ dân phố, tổ nhân dân tự quản; hướng dẫn chủ đầu tư khu dân cư kiện toàn ban quản lý, ban quản trị khu dân cư theo quy định của pháp luật; tổ chức tập huấn cho lực lượng bảo vệ tại các khu dân cư để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ; tổ chức nhiều đợt tuyên truyền công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tại khu dân cư bằng nhiều hình thức, như: Họp dân tuyên truyền trực tiếp, qua hệ thống loa nội bộ, qua Zalo, qua trang web khu dân cư, phát tờ rơi…

Nếu như trước đây tại các khu dân cư thường xuyên xảy ra các vụ trộm xe, tệ nạn xã hội… thì qua thời gian thực hiện mô hình, tình trạng trên đã giảm đáng kể. Dự kiến cuối năm 2020, Công an tỉnh sẽ sơ kết 1 năm thực hiện mô hình khu dân cư an toàn về ANTT và PCCC nhằm rút kinh nghiệm và tiếp tục nhân rộng ra các địa bàn khác”.

(Thượng tá Nguyễn Thanh Điệp, Phó Giám đốc Công an tỉnh)

 

TÂM TRANG (thực hiện)

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên free html hit counter