Mọi công tác chuẩn bị cho ngày bầu cử đã sẵn sàng

Cập nhật: 21-05-2016 | 08:25:31

Ngày mai (22-5), cùng với cử tri cả nước, trên 1,4 triệu cử tri tỉnh Bình Dương sẽ tiến hành bỏ phiếu lựa chọn những người đủ đức, đủ tài làm đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021. Những ngày này, khắp nơi trong tỉnh, không khí ngày hội toàn dân đã rộn rã trên các nẻo đường, ngõ phố. Trao đổi với phóng viên Báo Bình Dương, ông Mai Sơn Dũng, Giám đốc Sở Nội vụ, Ủy viên Thường trực Ủy ban Bầu cử (UBBC) đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND tỉnh Bình Dương, nhiệm kỳ 2016-2021 cho biết công tác chuẩn bị cho cuộc bầu cử đã hoàn thành đúng luật, đúng tiến độ, thời gian quy định.

 - Xin ông cho biết công tác chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021 đến thời điểm này?

- Đến thời điểm hiện nay, công tác chuẩn bị cho cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021 về cơ bản đã hoàn thành các nội dung công việc đúng luật, đúng tiến độ, thời gian quy định, bảo đảm an toàn, yêu cầu trong tất cả các công việc liên quan đến bầu cử.

Ông Mai Sơn Dũng (bìa phải), Giám đốc Sở Nội vụ, Ủy viên Thường trực UBBC tỉnh cùng Đoàn giám sát, kiểm tra của Hội đồng bầu cử Quốc gia kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử tại TX.Thuận An. Ảnh: HỒ VĂN

Công tác chuẩn bị cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021 được chủ động, có sự chuẩn bị trước một bước về các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn, thể hiện tinh thần trách nhiệm và sự phối hợp đồng bộ, thường xuyên, liên tục của cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp; các nội dung công việc được triển khai thực hiện theo kế hoạch và lịch bầu cử đề ra. Công tác bảo đảm an ninh, chính trị trật tự an toàn xã hội trước, trong và sau ngày bầu cử được các ngành phối hợp cùng các địa phương xây dựng các phương án, biện pháp để chủ động xử lý các tình huống có thể xảy ra nhằm bảo vệ an toàn tuyệt đối cuộc bầu cử. Công tác hiệp thương, giới thiệu người ứng cử được thực hiện đúng quy trình và tiến độ thời gian; bảo đảm về cơ cấu, thành phần, bảo đảm danh sách người ứng cử nhiều hơn số đại biểu được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử theo quy định Luật Bầu cử. Công tác tiếp xúc cử tri, vận động bầu cử được thực hiện nghiêm túc, bảo đảm dân chủ, bình đẳng giữa các ứng cử viên. Công tác tuyên truyền cuộc bầu cử và chuẩn bị cơ sở vật chất cho ngày bầu cử được khẩn trương thực hiện. Phiếu bầu cử, con dấu, thùng phiếu, các loại biển bản kiểm phiếu và các vật dụng khác đã được UBBC tỉnh, UBBC cấp huyện, cấp xã chuyển về Ban bầu cử, Tổ bầu cử theo quy định của Luật Bầu cử.

Thưa ông qua công tác kiểm tra, giám sát công tác bầu cử của địa phương, ông có đánh giá như thế nào?

UBBC tỉnh, cấp huyện, cấp xã đều xây dựng và triển khai kế hoạch kiểm tra, giám sát công tác bầu cử trên địa bàn quản lý. Thường trực HĐND tỉnh đã tổ chức giám sát việc Thường trực HĐND cấp huyện, xã triển khai và thực hiện các công việc bầu cử có liên quan đến phạm vi, trách nhiệm của Thường trực HĐND các cấp. Công tác phối hợp với Ủy ban MTTQ Việt Nam và UBBC cùng cấp trong bầu cử. UBBC tỉnh đã tổ chức 3 đoàn kiểm tra việc triển khai công tác bầu cử tại 9 UBBC cấp huyện và một số UBBC cấp xã theo tiến độ bầu cử. Ngoài ra, Thường trực UBBC tỉnh cũng thành lập 2 đoàn kiểm tra nghiệp vụ đối với 4 đơn vị cấp huyện và 8 đơn vị cấp xã xung quanh việc thực hiện tiếp nhận hồ sơ ứng cử viên, thành lập các tổ bầu hoặc các nghiệp vụ bầu cử như phân chia khu vực bỏ phiếu, lập, niêm yết danh sách cử tri, thành lập Tổ bầu cử… Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh cũng đã xây dựng kế hoạch và tổ chức kiểm tra giám sát công tác bầu cử trên địa bàn.

Qua kiểm tra, đánh giá của các đoàn kiểm tra công tác bầu cử của UBBC tỉnh và đặc biệt là của Đoàn giám sát, kiểm tra công tác bầu cử của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Hội đồng bầu cử Quốc gia vừa qua cho thấy công tác chuẩn bị cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021 trên địa bàn tỉnh có sự chủ động, có sự chuẩn bị tốt thể hiện tinh thần trách nhiệm và sự phối hợp đồng bộ, thường xuyên, liên tục của cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp; các công tác như hiệp thương, giới thiệu người ứng cử được thực hiện đúng quy trình và tiến độ thời gian; bảo đảm về cơ cấu, thành phần; bảo đảm theo quy định Luật Bầu cử; công tác tiếp xúc cử tri, vận động bầu cử được thực hiện nghiêm túc, bảo đảm dân chủ, bình đẳng giữa các ứng cử viên.

Công tác tuyên truyền bầu cử được các địa phương, các ngành tích cực thực hiện, trong đó tập trung tuyên truyền Luật Tổ chức chính quyền địa phương, Luật Bầu cử; quy trình hiệp thương, các nội dung, công việc cần phải công bố theo luật định; thời gian, địa điểm tiếp nhận hồ sơ ứng cử viên, niêm yết danh sách cử tri, công bố và niêm yết danh sách ứng cử viên các cấp theo từng cấp bầu cử… đều có sự quan tâm, chú trọng và xử lý kịp thời các vấn đề phát sinh trong quá trình triển khai các nội dung theo Luật Bầu cử và lịch bầu cử.

UBBC tỉnh và UBBC cấp huyện đã tích cực xây dựng và triển khai kế hoạch kiểm tra, giám sát công tác bầu cử trên địa bàn quản lý; công tác kiểm tra, giám sát được chuẩn bị chu đáo, trách nhiệm, kịp thời giúp các địa phương, cơ sở tháo gỡ hoặc ghi nhận đề xuất cấp có thẩm quyền tháo gỡ, cho ý kiến chỉ đạo, hướng dẫn, xử lý các vướng mắc phát sinh trong quá trình chuẩn bị bầu cử.

- Thưa ông, điểm mới trong cuộc bầu cử lần này là những người đang bị tạm giam, những người đang chấp hành biện pháp đưa vào cơ sở giáo dục bắt buộc cũng sẽ được ghi tên vào danh sách cử tri. Vậy việc tổ chức cho những cử tri này bỏ phiếu được tổ chức như thế nào?

- Hiện nay, theo báo cáo của các địa phương thì trong toàn tỉnh có hơn 3.500 cử tri là người đang tạm giam, tạm giữ tại các trại hoặc tại các cơ sở cai nghiện, cơ sở giáo dục bắt buộc. Đây là những khu vực bỏ phiếu riêng biệt được UBND cấp xã thành lập theo luật định và theo các văn bản hướng dẫn của Hội đồng bầu cử Quốc gia. Số cử tri ở các khu vực bỏ phiếu riêng biệt này được bầu đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND tỉnh.

Để tạo điều kiện thuận lợi cho số cử tri này đi bầu cử theo quy định của Luật Bầu cử, các địa phương phối hợp cùng lãnh đạo các trại tổ chức triển khai học tập các luật, các quy định về quyền bầu cử, quyền ứng cử, tiêu chuẩn đại biểu Quốc hội, tiêu chuẩn đại biểu HĐND và các vấn đề có liên quan đến bầu cử, đến việc lập, công bố và niêm yết danh sách cử tri, danh sách ứng cử viên các cấp; đồng thời bố trí điểm bỏ phiếu trong trại nhằm giúp các cử tri trong trại được thực hiện quyền bầu cử.

- Xin cảm ơn ông!

 Qua kiểm tra, đánh giá của các đoàn kiểm tra công tác bầu cử của UBBC tỉnh và đặc biệt là của Đoàn giám sát, kiểm tra công tác bầu cử của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Hội đồng bầu cử Quốc gia vừa qua cho thấy công tác chuẩn bị cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021 trên địa bàn tỉnh có sự chủ động, có sự chuẩn bị tốt thể hiện tinh thần trách nhiệm và sự phối hợp đồng bộ, thường xuyên, liên tục của cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp; các công tác như hiệp thương, giới thiệu người ứng cử được thực hiện đúng quy trình và tiến độ thời gian; bảo đảm về cơ cấu, thành phần; bảo đảm theo quy định Luật Bầu cử; công tác tiếp xúc cử tri, vận động bầu cử được thực hiện nghiêm túc, bảo đảm dân chủ, bình đẳng giữa các ứng cử viên.

 

TRÍ DŨNG (thực hiện) 

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Bài 1: “Đi trong muôn ánh sao vàng…”

Bài 1: “Đi trong muôn ánh sao vàng…”

“Ta đi trong muôn ánh sao vàng, rừng cờ tung bay. Rộn ràng bao mê say những bước chân dồn về đây. Sài Gòn ơi! Vững tin đã bao năm rồi một ngày vui giải phóng…”.

Xem thêm

Cầu truyền hình “Hồ Chí Minh - Sáng ngời ý chí Việt Nam”

Cầu truyền hình “Hồ Chí Minh - Sáng ngời ý chí Việt Nam”

Tối 18-5, Ban Tuyên giáo Trung ương phối hợp cùng Đài Truyền hình Việt Nam tổ chức cầu truyền hình trực tiếp “Hồ Chí Minh - Sáng ngời ý chí Việt Nam” kỷ niệm 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh

Xem thêm

Quay lên trên free html hit counter