Một số điểm mới trong định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách địa phương năm 2017 và giai đoạn 2017-2020 của tỉnh Bình Dương

Cập nhật: 24-08-2019 | 08:16:37

 Ngày 31-7-2019, HĐND tỉnh Bình Dương ban hành Nghị quyết 01/2019/NQ-HĐND về việc sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Nghị quyết số 51/2016/NQ-HĐND ngày 16-12-2016 của HĐND tỉnh về định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách địa phương năm 2017 và giai đoạn 2017-2020. So với Nghị quyết số 51/2016/NQ-HĐND thì Nghị quyết 01/2019/NQ-HĐND này có một số điểm mới, như:

1. Về định mức chi quản lý nhà nước, khối đảng, đoàn thể:

- Chi cho con người gồm tiền lương, các khoản phụ cấp, đóng góp thì đối với số biên chế chưa được tuyển dụng so với biên chế được giao sẽ khoán theo hệ số lương bậc 1 ngạch cán bộ, công chức, viên chức tương ứng theo yêu cầu vị trí việc làm và các khoản đóng góp theo chế độ.

- Chi hoạt động:

+ Ở cấp tỉnh: mức chi 65 triệu đồng/biên chếđược giao/ năm (tăng 10 triệu đồng).

* Đối với các tổ chức chính trị - xã hội được ngân sách Nhà nước bảo đảm theo nguyên tắc ngân sách Nhà nước cấp phần chênh lệch giữa dự toán chi được xác định theo chế độ, tiêu chuẩn, định mức do cấp có thẩm quyền quy định (thực hiện khoán chi theo định mức trên đối với số biên chế được giao) với các nguồn thu theo điều lệ của các tổ chức này.

* Đối với các tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp; tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp được thực hiện theo nguyên tắc tự bảo đảm. Trường hợp các tổ chức này được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền giao nhiệm vụ thì được ngân sách Nhà nước hỗ trợ kinh phí để thực hiện.

* Đối với các đơn vị dự toán trực thuộc sở, ban, ngành: 52 triệu đồng/biên chế được giao/ năm (tương ứng 80% mức chi của đơn vị dự toán cấp I).

+ Ở cấp huyện: mức chi 60 triệu đồng/biên chế được giao/ năm (tăng 15 triệu đồng).

2. Về định mức phân bổ sự nghiệp giáo dục:

- Đối với tuyến tỉnh: Chi thường xuyên cho các đơn vị giáo dục công lập.

+ Quỹ tiền lương được cấp theo quỹ lương thực tế (không vượt tổng số biên chế được giao).

+ Chi hoạt động:

* Chi cho bộ máy: Trung tâm Giáo dục thường xuyên và Bồi dưỡng nghiệp vụ tỉnh: 27 triệu đồng/người/năm. Các trường THPT: Trường có từ 1.000 học sinh trở lên: 28 triệu đồng/người/năm; trường có từ 500 đến dưới 1.000 học sinh: 26 triệu đồng/người/năm; trường có dưới 500 học sinh: 24 triệu đồng/người/năm; trường THPT chuyên và THPT chất lượng cao: 30 triệu đồng/ người/năm.

* Chi cho hoạt động giảng dạy và học tập tính trên đầu học sinh: Trung tâm Giáo dục thường xuyên và Bồi dưỡng nghiệp vụ tỉnh, THPT: 400.000 đồng/học sinh/năm; riêng trường THPT chuyên: 1.000.000 đồng/học sinh/năm, trường THPT chất lượng cao là 800.000 đồng/học sinh/năm.

- Đối với tuyến huyện: Chi thường xuyên cho các đơn vị giáo dục công lập.

+ Quỹ tiền lương: Được cấp theo quỹ lương thực tế (không vượt tổng số biên chế được giao).

+ Chi hoạt động:

* Chi cho bộ máy: Mầm non, tiểu học, trung học cơ sở: 20 triệu đồng/người/năm; Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên, trường tạo nguồn: 24 triệu đồng/người/năm;

* Chi cho hoạt động giảng dạy và học tập (mầm non, tiểu học, trung học cơ sở, Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên): 400.000 đồng/học sinh/năm; riêng đối với các trường tạo nguồn, trường có lớp tạo nguồn: 600.000 đồng/học sinh lớp tạo nguồn/năm”.

3. Bổ sung định mức chi hoạt động đối với các hợp đồng lao động theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP và các nhân viên cấp dưỡng làm việc trong các cơ sở giáo dục công lập có tổ chức bán trú (được cấp có thẩm quyền giao chỉ tiêu hàng năm).

- Quỹ tiền lương: Được cấp theo quỹ tiền lương thực tế (không vượt tổng số hợp đồng cấp thẩm quyền giao).

- Kinh phí hoạt động: Giao khoán 20 triệu đồng/ người/năm”.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 1-9-2019.

SỞ TƯ PHÁP

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên free html hit counter