Nâng bậc lương trước thời hạn

Cập nhật: 18-04-2013 | 00:00:00
Ngày 20-3-2013, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương đã ban hành Quyết định số 05/2013/ QĐ-UBND quy định về nâng bậc lương trước thời hạn do lập thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ đối với cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Bình Dương. Quyết định này có hiệu lực từ ngày 10-4-2013 và thay thế Quyết định số 26/2007/QĐ-UBND ngày 15-3-2007 của UBND tỉnh Bình Dương. Đối tượng áp dụng - Cán bộ bầu cử làm việc tại các cơ quan Đảng, Mặt trận, đoàn thể, cơ quan Nhà nước cấp tỉnh, cấp huyện hưởng lương theo ngạch công chức và hưởng phụ cấp chức vụ lãnh đạo; - Cán bộ, công chức, viên chức được xếp lương theo bảng lương chuyên môn, nghiệp vụ, thừa hành, phục vụ đang làm việc trong các cơ quan Đảng, Mặt trận, đoàn thể, cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp cấp tỉnh, cấp huyện; - Cán bộ, công chức cấp xã được xếp lương theo ngạch công chức hành chính; - Người làm việc theo chế độ hợp đồng lao động trong chỉ tiêu biên chế, được xếp lương theo ngạch công chức, viên chức trong các cơ quan Đảng, Mặt trận, đoàn thể, cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp cấp tỉnh, cấp huyện. Nguyên tắc nâng lương trước thời hạn - Việc xem xét, quyết định nâng bậc lương trước thời hạn phải bảo đảm tính công khai, dân chủ, công bằng không gây mất đoàn kết; đồng thời động viên, khích lệ phong trào thi đua nhằm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị; - Bảo đảm số người được nâng lương trước thời hạn trong 1 năm không vượt quá 10% số biên chế trả lương của cơ quan, đơn vị; - Việc xét nâng bậc lương trước thời hạn đối với cán bộ, công chức, viên chức căn cứ vào thành tích xuất sắc cao nhất mà cán bộ, công chức, viên chức đạt được trong suốt thời gian giữa bậc lương. Khi có quyết định bổ nhiệm ngạch sau khi nâng ngạch, chuyển ngạch, chuyển loại, quyết định nâng bậc lương thường xuyên, quyết định nâng bậc lương trước thời hạn thì các thành tích công tác được khen thưởng trước đó không được tính vào thành tích được xét nâng bậc lương trước thời hạn đối với các lần sau; - Không xét nâng bậc lương trước thời hạn 2 lần liên tiếp đối với 1 cá nhân; không xét nâng bậc lương trước thời hạn đối với cán bộ, công chức, viên chức đang trong thời hiệu bị xử lý kỷ luật theo quy định của Luật Cán bộ, công chức, Luật Viên chức. Cấp độ về thành tích xuất sắc trong nâng bậc lương trước thời hạn Cán bộ, công chức, viên chức được xét nâng bậc lương trước thời hạn nếu: trong thời gian giữ bậc lương lập thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ được cấp có thẩm quyền quyết định công nhận bằng văn bản, nếu chưa xếp bậc lương cuối cùng trong ngạch và còn thiếu từ 1 tháng đến 12 tháng để được nâng bậc lương thường xuyên, thì được xem xét nâng bậc lương trước thời hạn so với thời gian quy định tương ứng với các mức như sau: 1. Được nâng bậc lương trước thời hạn 12 tháng đối với cá nhân đạt một trong các hình thức khen thưởng hoặc danh hiệu thi đua sau: - Các loại huân chương gồm: Huân chương Sao vàng; Huân chương Hồ Chí Minh; Huân chương Độc lập các hạng; Huân chương Lao động các hạng; Huân chương Đại đoàn kết dân tộc; Huân chương Dũng cảm. - Các danh hiệu vinh dự Nhà nước gồm: Anh hùng Lao động; Nhà giáo nhân dân; Thầy thuốc nhân dân; Nghệ sĩ nhân dân; Nhà giáo ưu tú; Thầy thuốc ưu tú; Nghệ sĩ ưu tú. - Giải thưởng Hồ Chí Minh, Giải thưởng Nhà nước; Chiến sĩ Thi đua toàn quốc; Bằng khen Thủ tướng Chính phủ; Chiến sĩ thi đua cấp tỉnh. 2. Được nâng bậc lương trước thời hạn 9 tháng đối với cá nhân đạt một trong các hình thức khen thưởng hoặc danh hiệu thi đua sau: - Bằng khen của UBND tỉnh, bộ, ngành, đoàn thể Trung ương; - Chiến sĩ thi đua cơ sở. 3. Được nâng bậc lương trước thời hạn 6 tháng đối với cá nhân đạt một trong các hình thức khen thưởng hoặc danh hiệu thi đua sau: - Giấy khen của Thủ trưởng sở, ngành, Chủ tịch UBND cấp huyện, Chủ tịch UBND cấp xã; - Lao động tiên tiến. Cách tính chỉ tiêu Căn cứ vào số cán bộ, công chức, viên chức có mặt thuộc chỉ tiêu biên chế do cấp có thẩm quyền phân bổ cho cơ quan, đơn vị hàng năm; bao gồm số biên chế và hợp đồng trong chỉ tiêu biên chế hưởng lương từ ngân sách tỉnh đã thực hiện (gọi là biên chế trả lương) để làm cơ sở tính chỉ tiêu nâng bậc lương trước thời hạn do lập thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ. Nếu sở ngành có nhiều cơ quan, đơn vị trực thuộc có thể tính riêng biên chế từng cơ quan, đơn vị trực thuộc hoặc gộp biên chế các cơ quan, đơn vị trực thuộc lại thành biên chế chung để linh động khi xét. Lấy số biên chế trả lương chia cho 10, lấy phần nguyên sẽ được số chỉ tiêu tương ứng, số dư (nhỏ hơn 10) của phép chia này được tính như sau: - Nếu dư từ 8 đến 9 thì bổ sung thêm 1 chỉ tiêu; - Nếu dư từ 4 đến 7 thì trong 2 năm được bổ sung 1 chỉ tiêu; - Nếu dư từ 3 trở xuống thì không bổ sung chỉ tiêu. Lưu ý: Đối với các cơ quan, đơn vị đơn lẻ có số biên chế trả lương từ 3 trở xuống cần trao đổi trước với Sở Nội vụ về số lượng chỉ tiêu trước khi đề nghị. Chỉ tiêu nâng bậc lương trước thời hạn của năm nào thì thực hiện hết chỉ tiêu của năm đó. Nếu đến hết quý I ở năm sau liền kề, cơ quan, đơn vị không thực hiện hết số chỉ tiêu được nâng bậc lương trước thời hạn của năm đó thì không được tính vào chỉ tiêu nâng bậc lương trước thời hạn của các năm sau. Thời điểm tính hưởng bậc lương mới do được nâng bậc lương trước thời hạn được tính kể từ ngày cán bộ, công chức, viên chức có số tháng giữ bậc lương cũ cộng với số tháng được nâng bậc lương trước thời hạn bằng số tháng theo quy định để được nâng bậc lương thường xuyên. Trường hợp ngày ký quyết định nâng bậc lương trước thời hạn sau thời điểm được tính hưởng bậc lương mới thì cán bộ, công chức, viên chức được truy lĩnh tiền lương và truy lĩnh nộp bảo hiểm xã hội phần chênh lệch tiền lương tăng thêm giữa bậc lương mới so với bậc lương cũ. Thứ tự xét nâng bậc lương trước thời hạn Trường hợp số người đủ tiêu chuẩn nâng bậc lương trước thời hạn do lập thành tích xuất sắc nhiều hơn số chỉ tiêu hoặc trường hợp có từ 2 người trở lên có cấp độ thành tích ngang nhau mà không đủ chỉ tiêu để nâng bậc lương trước thời hạn cho tất cả, thì thực hiện ưu tiên theo thứ tự sau: - Cán bộ, công chức, viên chức chưa được nâng bậc lương trước thời hạn lần nào; - Công chức, viên chức không giữ chức vụ lãnh đạo hoặc giữ chức vụ lãnh đạo thấp hơn; - Cán bộ, công chức, viên chức nữ; - Cán bộ, công chức, viên chức có hệ số lương thấp hơn; - Cán bộ, công chức, viên chức ngoài thành tích được dùng làm căn cứ để xét nâng bậc lương trước thời hạn còn có nhiều thành tích khác hơn. Vào cuối tháng 12 hàng năm cho đến hết quý I của năm sau liền kề, Thủ trưởng cơ quan, đơn vị tổ chức cuộc họp xét chọn; sau khi họp xét tại cơ quan, đơn vị, sở ngành, UBND cấp huyện gửi hồ sơ đề nghị về Sở Nội vụ để xem xét quyết định hoặc trình cấp có thẩm quyền quyết định.   XUÂN LẠC
Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên free html hit counter