Nêu cao tinh thần trách nhiệm, quyết tâm phấn đấu hoàn thành thắng lợi các chỉ tiêu, kế hoạch năm 2013

Cập nhật: 30-07-2013 | 00:00:00

(Toàn văn bài phát biểu của Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Mai Thế Trung tại Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ 13, khóa IX)

Sau một ngày làm việc tích cực với tinh thần trách nhiệm cao, Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ 13, khóa IX đã hoàn thành nội dung, chương trình làm việc đề ra.

Hội nghị đã tập trung xem xét, thảo luận, đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, tình hình xây dựng hệ thống chính trị và kết quả công tác kiểm tra, giám sát 6 tháng đầu năm, phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm trong 6 tháng cuối năm 2013 và một số vấn đề quan trọng khác.

Thưa các đồng chí!

Trong quá trình tổ chức thực hiện Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh năm 2013, chúng ta có được các điều kiện thuận lợi cơ bản đó là: Các nhóm giải pháp theo Nghị quyết của Trung ương, Chính phủ về thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, về tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp trong sản xuất, kinh doanh đã phát huy hiệu quả. Một số nền kinh tế lớn là thị trường xuất khẩu chủ yếu đã có tín hiệu khả quan trong phục hồi tăng trưởng nên tạo động lực, tạo niềm tin trong sản xuất, kinh doanh. Cùng với các yếu tố thuận lợi từ bên ngoài, tỉnh cũng đã kịp thời triển khai, ban hành nhiều chính sách phù hợp với yêu cầu phát triển và sát với tình hình thực tế của tỉnh nhà. Vì vậy, trong thời gian qua, các nhóm chỉ tiêu chủ yếu về kinh tế đều có mức tăng trưởng rất tích cực, đúng định hướng, thông qua các số liệu như thu hút vốn đầu tư trong và ngoài nước đạt ở mức cao; xuất - nhập khẩu có chiều hướng thuận lợi với mức tăng trưởng khá do đã chú trọng mở rộng thị trường; giá trị sản xuất công nghiệp tiếp tục tăng trưởng ổn định, tháng sau luôn cao hơn tháng trước; số lượng doanh nghiệp được thành lập mới có chiều hướng tăng nhanh so với cùng kỳ.

Các nhiệm vụ trọng tâm của lĩnh vực văn hóa - xã hội luôn được quan tâm đầu tư có chiều sâu nên có nhiều tiến bộ, đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân trong tỉnh tiếp tục được cải thiện và nâng cao; hiệu lực, hiệu quả quản lý, điều hành của chính quyền các cấp được tăng cường và phát huy; khối đại đoàn kết toàn dân ngày càng được mở rộng và củng cố; chính trị ổn định, quốc phòng, an ninh được giữ vững, trật tự an toàn xã hội được bảo đảm. Công tác xây dựng Đảng gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) và đẩy mạnh việc ‘‘Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” có nhiều chuyển biến tích cực. Phương thức lãnh đạo của các cấp ủy Đảng không ngừng được đổi mới, công tác kiểm tra, giám sát được chú trọng, việc xử lý đảng viên vi phạm được thực hiện nghiêm túc.

Có thể đánh giá trong thời gian qua, tình hình phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, công tác xây dựng Đảng của tỉnh nhà đã đạt được kết quả quan trọng, thể hiện được tính ổn định, nhất quán, đồng hành cùng doanh nghiệp trong khó khăn của các cấp, các ngành và qua đó cũng cho thấy kinh tế tỉnh nhà đã vượt qua thời điểm cam go, khó khăn nhất, có đầy đủ các yếu tố thuận lợi để chuẩn bị bước vào thời kỳ tăng trưởng mới nhanh hơn, vững chắc hơn.

Thưa các đồng chí!

Bên cạnh những thuận lợi cơ bản, tình hình kinh tế - xã hội tỉnh nhà cũng còn bộc lộ một số tồn tại, hạn chế đó là: Các cấp, các ngành chưa thật sự chủ động trong tham mưu, đề xuất, tổ chức thực hiện công việc chuyên môn của các cấp các ngành đối với các vấn đề lớn mang tầm chiến lược trong phát triển kinh tế, bảo đảm an sinh xã hội của tỉnh nhà trong giai đoạn mới. Có thể nhận thấy rõ nhất đó là hệ thống các trường học công lập, hệ thống các tuyến, phương tiện giao thông công cộng, các công trình phúc lợi xã hội vẫn chưa được hình thành để đáp ứng nhu cầu của người dân, của cán bộ - công chức sinh sống, học tập và làm việc tại Trung tâm Chính trị - Hành chính tập trung của tỉnh trong thời gian tới đây. Ngoài ra, công tác đền bù, giải phóng mặt bằng, công tác giải quyết khiếu nại-tố cáo của công dân còn kéo dài, một số vụ việc khiếu nại chưa được giải quyết dứt điểm đã kéo theo việc thực hiện đầu tư xây dựng cơ bản còn chậm, nhất là các công trình trọng điểm. Công tác cải cách thủ tục hành chính tuy có nhiều tiến bộ nhưng vẫn chưa đáp ứng được yêu cầu trong tình hình mới.

Thưa các đồng chí!

Trong những tháng còn lại của năm 2013, tình hình kinh tế thế giới và kinh tế trong nước được dự báo có dấu hiệu khởi sắc, song vẫn còn diễn biến phức tạp, khó lường, vẫn còn nhiều nhân tố quan trọng cản trở đà phục hồi vững chắc của nền kinh tế. Do đó, trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh nhà, chúng ta phải vận dụng, điều hành linh hoạt, sáng tạo các nhiệm vụ chính trị của địa phương sao cho phù hợp với tình hình thực tế, phù hợp với bối cảnh chung của nền kinh tế, với hai nhiệm vụ quan trọng hiện nay là kiềm chế lạm phát và tăng trưởng kinh tế. Nhưng cần lưu ý, không để áp lực của kiềm chế lạm phát ảnh hưởng đến tăng trưởng kinh tế, ảnh hưởng đến sự phát triển chung của tỉnh nhất là các công trình trọng điểm, các công trình tạo đầu tư và các công trình tạo lực cho tỉnh nhà phát triển.

Để hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ nêu trên, chúng ta cần phấn đấu cao hơn nữa, trong đó cần phát huy những mặt đã làm được, đồng thời quan tâm khắc phục những hạn chế, yếu kém còn tồn tại. Ngoài những nhiệm vụ đã được nêu trong các báo cáo, tôi xin nhấn mạnh một số nhiệm vụ trọng tâm cần tập trung thực hiện trong thời gian tới như sau:

Thứ nhất, các cấp, các ngành cần khẩn trương rà soát, xem xét lại một cách thực chất các nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu, những việc đã làm được, những việc còn phải tiếp tục nỗ lực thực hiện trong thời gian tới, để từ đó có hướng chủ động lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành công tác của ngành mình, cấp mình cho sát thực tế, phù hợp với tình hình ở địa phương, bảo đảm cho sự phát triển chung được hài hòa trong trước mắt và cho thời gian lâu dài.

Thứ hai, xuất phát từ cơ chế, chính sách đã được ban hành, các cấp, các ngành cần chủ động nắm bắt tình hình, tìm các giải pháp đồng bộ, cụ thể hỗ trợ tháo gỡ khó khăn, làm cầu nối tăng cường liên kết doanh nghiệp theo chuỗi giá trị, để doanh nghiệp có thể liên kết lại với nhau, hỗ trợ lẫn nhau, cùng nhau vượt qua khó khăn. Cùng với sự hỗ trợ của Nhà nước, các doanh nghiệp cần chủ động tổ chức sản xuất, xử lý tốt những vấn đề tài chính gắn sản xuất với thị trường để thúc đẩy quá trình cải cách doanh nghiệp được diễn ra nhanh hơn, nhất là doanh nghiệp sản xuất hàng hóa xuất khẩu, doanh nghiệp có sử dụng nhiều lao động, nhiều nguyên nhiên vật liệu, doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp.

Để việc thực hiện các giải pháp tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp đạt kết quả, các cấp các ngành cần đặt trọng tâm vào việc rà soát tổng thể công tác cải cách thủ tục hành chính tại cơ quan, đơn vị mình. Xem đây là một bước đi chính cần thực hiện để xóa bỏ về cơ bản các thủ tục hành chính mang tính quan liêu, rườm rà, gây phiền hà cho doanh nghiệp và nhân dân; hoàn thiện các thủ tục hành chính mới theo hướng công khai, đơn giản và thuận tiện cho người dân. Phải bảo đảm việc thực hiện công tác cải cách thủ tục hành chính luôn hài hòa giữa quản lý nhà nước và phục vụ xã hội. Có thể xem công tác cải cách thủ tục hành chính là dịp cải thiện mối quan hệ giữa Nhà nước và nhân dân, làm tăng tính dân chủ, minh bạch trong quan hệ giữa nhân dân với cơ quan công quyền; nền hành chính mới phải là nền hành chính phục vụ cho sự phát triển.

Thứ ba, tiếp tục nhân rộng mô hình Dân quân tự vệ làm nhiệm vụ phối hợp bảo vệ an ninh, trật tự tại các khu công nghiệp. Qua đánh giá cho thấy, mô hình trên được triển khai thận trọng, chặt chẽ, đúng theo quy định. Từ khi được thành lập, lực lượng này hoạt động có hiệu quả rõ rệt, góp phần quan trọng giữ vững ổn định chính trị, an toàn xã hội và lập lại an ninh, trật tự trong các khu công nghiệp, tạo môi trường thuận lợi cho nhà đầu tư yên tâm sản xuất, kinh doanh. Phát huy kết quả đạt được, trong thời gian tới các cấp các ngành cần tích cực triển khai, hoàn thiện mô hình, xem đây là mô hình hay cần nhân rộng đến tận cơ sở, đến những khu vực đông dân cư, những nơi có tình hình trật tự trị an phức tạp, kéo dài.

Trong thời gian qua, các cấp các ngành và nhân dân trong tỉnh đã nhiệt tình hưởng ứng, tham gia góp ý kiến xây dựng dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 và Luật Đất đai. Đây là đợt sinh hoạt chính trị - pháp lý dân chủ sâu rộng trong nhân dân. Các dự luật trên là rất quan trọng, tác động trực tiếp đến kinh tế, chính trị, xã hội, sự ổn định phát triển của đất nước và đời sống của mọi người dân. Để các dự luật được hoàn thiện, thể hiện đầy đủ ý chí, nguyện vọng của nhân dân Bình Dương, đề nghị các cấp, các ngành cần tiếp tục chỉ đạo việc tiếp nhận ý kiến góp ý của nhân dân đến ngày 30- 9-2013, trước khi kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XIII thông qua.

Thứ tư, tạo bước đột phá mạnh mẽ trong thực hiện mục tiêu đổi mới căn bản, toàn diện về công tác giáo dục - đào tạo và đổi mới công tác quản lý ngành thông qua việc đôn đốc triển khai thực hiện và hoàn thiện cơ sở vật chất, xây dựng giáo trình, giáo án chuẩn hiện đại, nâng cao chất lượng thầy - cô đứng lớp thông qua các lớp đào tạo, bồi dưỡng; quan tâm tạo mọi điều kiện thuận lợi cho các em học sinh giỏi, các em thuộc diện gia đình nghèo, khó khăn được phát huy hết khả năng trong học tập. Đây là những điều kiện tốt chuẩn bị cho năm học mới và phục vụ cho công tác đào tạo nguồn nhân lực của tỉnh trong thời gian sắp tới.

Nâng cao chất lượng khám chữa bệnh ở các tuyến, đẩy nhanh tiến độ xây dựng các bệnh viện theo quy hoạch để đáp ứng nhu cầu khám, chữa bệnh trong nhân dân. Quan tâm triển khai các chính sách về hỗ trợ cho vay mua nhà ở xã hội, nhà ở thương mại đối với người có thu nhập thấp, vừa bảo đảm an sinh xã hội vừa là biện pháp kích cầu cho nền kinh tế.

Thứ năm, vừa qua tại hội nghị lần thứ 7, Ban Chấp hành Trung ương đã sơ kết 1 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, khóa XI ‘‘Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”, Trung ương yêu cầu tiếp tục thực hiện nghị quyết này trong năm 2013 và những năm tiếp theo. Vì vậy, yêu cầu trước mắt là cần tập trung xây dựng và thực hiện tốt, có kết quả các chương trình, kế hoạch sửa chữa những sai lầm khuyết điểm, khắc phục những hạn chế, yếu kém đã được chỉ ra trong đợt sinh hoạt chính trị vừa qua. Việc kiểm điểm tự phê bình và phê bình cần tiếp tục thực hiện một cách nghiêm túc gắn với kiểm điểm công tác hàng năm của các tổ chức Đảng, đảng viên. Các chi, Đảng bộ cần rà soát lại các quy trình, thủ tục trong quá trình kiểm điểm, đặc biệt là rà soát lại những vấn đề đã được đưa ra khắc phục và đến nay đã khắc phục đến đâu sau kiểm điểm.

Về việc lấy phiếu tín nhiệm hàng năm đối với thành viên lãnh đạo cấp ủy và cán bộ lãnh đạo trong các cơ quan Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội phải bảo đảm nguyên tắc Đảng thống nhất lãnh đạo công tác cán bộ và quản lý đội ngũ cán bộ; đề cao trách nhiệm của các cấp ủy, tổ chức Đảng, tập thể lãnh đạo và người đứng đầu các cấp trong việc lấy phiếu tín nhiệm. Bảo đảm tính dân chủ, khách quan, công bằng, minh bạch trong việc lấy phiếu tín nhiệm và sử dụng kết quả phiếu tín nhiệm; xem đây là một trong những kênh thông tin tham khảo quan trọng cho việc đánh giá, bố trí, sử dụng cán bộ.

Thưa các đồng chí!

Thời gian còn lại từ nay đến cuối năm không nhiều, tất cả các giải pháp nêu trên chỉ được thực hiện có hiệu quả khi có được sự quyết tâm, đồng lòng của các cấp các ngành, của cả hệ thống chính trị, của nhân dân và cộng đồng doanh nghiệp. Do đó, tôi đề nghị các đồng chí ủy viên Ban Chấp hành, các đồng chí lãnh đạo chủ chốt, trước hết là người đứng đầu ở các cấp, các ngành nêu cao tinh thần trách nhiệm, quyết tâm phấn đấu hoàn thành thắng lợi các chỉ tiêu, kế hoạch năm 2013 đã đề ra ngay từ đầu năm.

Với tinh thần đó tôi xin tuyên bố bế mạc Hội nghị lần thứ 13, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa IX. Chúc các đồng chí nhiều sức khỏe, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Xin cảm ơn các đồng chí!

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Bài 1: “Đi trong muôn ánh sao vàng…”

Bài 1: “Đi trong muôn ánh sao vàng…”

“Ta đi trong muôn ánh sao vàng, rừng cờ tung bay. Rộn ràng bao mê say những bước chân dồn về đây. Sài Gòn ơi! Vững tin đã bao năm rồi một ngày vui giải phóng…”.

Xem thêm

Cầu truyền hình “Hồ Chí Minh - Sáng ngời ý chí Việt Nam”

Cầu truyền hình “Hồ Chí Minh - Sáng ngời ý chí Việt Nam”

Tối 18-5, Ban Tuyên giáo Trung ương phối hợp cùng Đài Truyền hình Việt Nam tổ chức cầu truyền hình trực tiếp “Hồ Chí Minh - Sáng ngời ý chí Việt Nam” kỷ niệm 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh

Xem thêm

Quay lên trên free html hit counter