Ngân hàng chính sách xã hội Bình Dương: Nâng cao năng lực và hiệu quả hoạt động

Cập nhật: 20-07-2019 | 10:31:33

Thực hiện Chỉ thị số 40-CT/TW ngày 22-11-2014 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội (CSXH), Ngân hàng CSXH sẽ tổ chức cuộc thi dành cho cán bộ, viên chức, người lao động Ngân hàng CSXH và cán bộ, hội viên, đoàn viên, tổ chức hội, đoàn thể nhận ủy thác. Xoay quanh về vấn đề này, phóng viên Báo Bình Dương vừa có cuộc trao đổi với ôngV õ Văn Đức, Giám đốc Ngân hàng CSXH Bình Dương.

- Thưa ông, mục đích, ý nghĩa của việc ban hành Chỉ thị 40-CT/TW về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng CSXH là gì?

- Nhằm phát huy vai trò và nâng cao hiệu quả tín dụng CSXH; tăng cường nhận thức và hành động của các cấp ủy Đảng, chính quyền, đoàn thể các cấp, của cán bộ, viên chức, người lao động toàn hệ thống Ngân hàng CSXH và cán bộ, hội viên, đoàn viên các tổ chức hội, đoàn thể nhận ủy thác trong việc thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao. Phát huy vai trò, trách nhiệm của MTTQ và các tổ chức đoàn thể trong việc thực hiện tín dụng CSXH. Nâng cao năng lực và hiệu quả hoạt động của Ngân hàng CSXH trên địa bàn tỉnh, thành phố.

- Vai trò của MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội trong thực hiện Chỉ thị 40-CT/TW?

- MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội có vai trò tập hợp lực lượng, đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về tín dụng CSXH đến các tầng lớp nhân dân, nhất là người nghèo và các đối tượng chính sách khác; nâng cao hiệu quả giám sát của toàn dân đối với công tác này.

Cán bộ Ngân hàng Chính sách xã hội giao dịch với khách hàng tại điểm giao dịch phường Phú Cường (TP.Thủ Dầu Một)

Các tổ chức chính trị - xã hội nhận ủy thác của Ngân hàng CSXH có trách nhiệm thực hiện đầy đủ các nội dung được ủy thác; phối hợp chặt chẽ với Ngân hàng CSXH và chính quyền địa phương trong việc củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động tín dụng CSXH; hướng dẫn bình xét đối tượng vay vốn; tăng cường kiểm tra, giám sát, đôn đốc thu hồi nợ đến hạn, hướng dẫn người vay sử dụng vốn hiệu quả; lồng ghép với các chương trình, dự án của các tổ chức chính trị - xã hội. Làm tốt công tác tư vấn, hướng dẫn xây dựng và nhân rộng các mô hình sản xuất, kinh doanh điển hình, giúp nhau vươn lên thoát nghèo và làm giàu.

- Để tập trung nguồn lực nhằm thực hiện hiệu quả tín dụng CSXH, Chỉ thị 40- CT/TW yêu cầu cơ quan, tổ chức từ Trung ương đến địa phương phải thực hiện những nội dung gì?

- Các cơ quan, tổ chức từ Trung ương đến địa phương, theo chức năng, nhiệm vụ của mình, lãnh đạo, chỉ đạo và thực hiện tốt những nội dung: Tập trung các nguồn vốn tín dụng CSXH có nguồn gốc từ ngân sách Nhà nước vào một đầu mối là Ngân hàng CSXH. Ưu tiên cân đối nguồn vốn ngân sách Nhà nước để thực hiện các chương trình, dự án tín dụng CSXH và bảo đảm hoạt động ổn định, bền vững của Ngân hàng CSXH. HĐND, UBND các cấp tiếp tục dành một phần nguồn vốn từ ngân sách địa phương để bổ sung nguồn vốn cho vay các đối tượng CSXH trên địa bàn. Hỗ trợ cơ sở vật chất, điều kiện làm việc cho Ngân hàng CSXH. Các tỉnh, thành phố ban hành chuẩn nghèo riêng cao hơn chuẩn nghèo quốc gia cần bố trí đủ nguồn lực để cho vay các đối tượng này.

- Để nâng cao năng lực và hiệu quả hoạt động của Ngân hàng CSXH, Chỉ thị 40-CT/TW yêu cầu cần tập trung những hoạt động gì, thưa ông?

- Củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động của Hội đồng Quản trị và ban đại diện Hội đồng Quản trị các cấp. Kiện toàn tổ chức Đảng phù hợp với mô hình hoạt động. Tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát nội bộ. Chú trọng đào tạo, bồi dưỡng nâng cao năng lực chuyên môn, đạo đức nghề nghiệp và chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho cán bộ Ngân hàng CSXH.

Nhà nước ưu tiên bảo đảm các nguồn vốn hoạt động cho Ngân hàng CSXH; cấp bổ sung vốn điều lệ, cấp bù chênh lệch lãi suất và phí quản lý, vốn các chương trình tín dụng hàng năm, cho vay các nguồn vốn ưu đãi thời hạn dài, lãi suất thấp để cải thiện cơ cấu nguồn vốn theo hướng ổn định. Ngân hàng CSXH chủ động thực hiện tốt việc huy động, quản lý và sử dụng vốn có hiệu quả.

Nâng cao hiệu quả phương thức ủy thác cho các tổ chức chính trị - xã hội; tăng cường hoạt động tại các điểm giao dịch cấp xã; phát triển các sản phẩm, dịch vụ hỗ trợ đem lại tiện ích cho người nghèo và các đối tượng chính sách khác.

- Xin cảm ơn ông!

TƯỜNG VY (thực hiện)

 

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên free html hit counter