Nhiều nhiệm vụ trọng tâm năm 2014

Cập nhật: 13-02-2014 | 00:00:00
Năm 2014 với khá nhiều nhiệm vụ trọng tâm mà ngành tài nguyên và môi trường (TN&MT) Bình Dương ra sức tập trung thực hiện, trong đó có các lĩnh vực đất đai, môi trường, tài nguyên nước và khoáng sản...

 Tập trung những nhiệm vụ trọng tâm

Yếu tố quan trọng để tạo hiệu quả hoạt động trên các lĩnh vực trong năm 2014 là ngành TN&MT sẽ triển khai thực hiện nghiêm túc, đúng tiến độ, có hiệu quả các nhiệm vụ cải cách hành chính theo hướng đơn giản hóa thủ tục hành chính, rút ngắn thời gian, tạo điều kiện tối đa cho người dân và doanh nghiệp; đồng thời, đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến pháp luật, đặc biệt là Hiến pháp sửa đổi và Luật Đất đai sửa đổi; tăng cường công tác thanh, kiểm tra đột xuất để chủ động ngăn ngừa những sai phạm, xử lý kiên quyết các vi phạm pháp luật trong lĩnh vực TN&MT.    Phiên chợ tái chế, tái sử dụng tại lễ mít-tinh Ngày Môi trường thế giới năm 2013 được đông đảo học sinh, sinh viên, thanh niên tình nguyện tham gia

Cụ thể, đối với lĩnh vực đất đai, ngành sẽ tập trung thẩm định Quy hoạch sử dụng đất (QHSDĐ) đến năm 2020 và Kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2011-2015) của các xã còn lại và công bố công khai QHSDĐ đã đươc phê duyệt, tăng tỷ lệ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trên địa bàn tỉnh lên 99%; tiến hành các thủ tục giao đất Rừng lịch sử Kiến An cho Hạt Kiểm lâm huyện Dầu Tiếng và đất trong Lâm trường Chiến khu Đ cho các tổ chức quản lý, sử dụng. Bên cạnh đó, xử lý tiền thuê đất, giao đất và hỗ trợ giá trị tài sản, chi phí đầu tư trên đất theo đúng quy định; xây dựng bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2015; xây dựng bảng giá các loại đất năm 2015; tiếp tục rà soát, tình hình quản lý, sử dụng đất lúa trên địa bàn tỉnh.

Trên lĩnh vực môi trường, ngành sẽ hoàn thành đưa vào sử dụng các dự án đầu tư hệ thống quan trắc tự động nước thải giai đoạn 2; dự án quan trắc tự động nước mặt và nước dưới đất để phục vụ công tác quan trắc và kiểm soát ô nhiễm; tiếp tục thực hiện đề án “Xây dựng phương án phòng chống sự cố môi trường trong hoạt động xử lý chất thải”, tiếp tục tổ chức di dời các cơ sở gây ô nhiễm môi trường; tập trung xử lý dứt điểm các cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng; triển khai thực hiện việc điều tra, khảo sát và công bố sách xanh tỉnh Bình Dương năm 2014 và triển khai thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ của Ủy ban Bảo vệ môi trường lưu vực hệ thống sông Đồng Nai.

Đối với lĩnh vực tài nguyên nước và khoáng sản, hiện nay ngành đang tổ chức thực hiện Quy hoạch thăm dò, khai thác khoáng sản làm vật liệu xây dựng tỉnh Bình Dương đến năm 2015, tầm nhìn đến năm 2020; phấn đấu hoàn thành đề án Điều tra, khảo sát, đánh giá hiện trạng nguồn nước mặt, đề xuất giải pháp quản lý tài nguyên nước mặt và đề án Điều chỉnh, bổ sung vùng cấm, vùng hạn chế khai thác nước dưới đất trên địa bàn tỉnh; cập nhật, điều chỉnh, bổ sung kế hoạch hành động ứng phó với biến đổi khí hậu tỉnh Bình Dương...

Hoàn thành khối lượng công việc năm 2013 khá lớn

Nổi bật nhất cho kết quả hoạt động năm 2013 là ngành TN&MT đã tham mưu ban hành 69 văn bản về TN&MT. Toàn ngành đã thực hiện nghiêm túc việc niêm yết công khai Bộ Thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền; đưa vào sử dụng trang web dịch vụ công trực tuyến cấp độ 2 cho 81 thủ tục hành chính và cấp độ 3 cho 3 nhiệm vụ; nâng tỷ lệ giải quyết hồ sơ đúng hạn từ 80% lên 85%, đồng thời áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2008 vào các hoạt động của cơ quan.

Công tác quản lý đất đai có nhiều chuyển biến tích cực. Trong năm, ngành đã cơ bản hoàn thành công tác cấp GCNQSDĐ đối với 3 đơn vị sử dụng đất lâm nghiệp với diện tích hơn 3.000 ha; đến nay diện tích cấp giấy chứng nhận cho các tổ chức là 95.555,46 ha đạt 97,6% và hộ gia đình, cá nhân là 143.302 ha đạt 98,2% so với diện tích cần cấp; thực hiện xây dựng cơ sở dữ liệu nền thông tin địa lý; công tác chỉnh lý biến động hồ sơ địa chính từng bước đi vào nề nếp, ổn định… Thẩm định hồ sơ giao, thuê đất ngoài khu công nghiệp cho 167 dự án, tương ứng diện tích là 10.633,75 ha. Tham mưu UBND tỉnh thu hồi đất để thực hiện 35 dự án, tương ứng với diện tích là 183,17 ha.

Đối với công tác bảo vệ môi trường, nhiều đề án, dự án như Điều tra đánh giá hiện trạng môi trường các làng nghề trên địa bàn tỉnh Bình Dương và đề xuất giải pháp quản lý; xây dựng sổ tay hướng dẫn sản xuất sạch hơn và xử lý chất thải một số ngành nghề công nghiệp; đề án “Xây dựng phương án phòng chống sự cố môi trường trong hoạt động xử lý chất thải”; dự án đầu tư xây dựng các trạm quan trắc nước thải tự động cho các KCN và nguồn thải lớn trên địa bàn tỉnh Bình Dương - giai đoạn 2. Hoàn thành 100% kế hoạch quan trắc năm 2013; thực hiện quan trắc tuân thủ nước thải cho 33 doanh nghiệp với 54 lượt quan trắc; lấy mẫu trưng cầu giám định cho 396 doanh nghiệp. Vận hành liên tục và kết nối thành công dữ liệu từ 26 trạm quan trắc nước thải tự động về Trung tâm quản lý dữ liệu; đang khảo sát để tiếp tục kết nối 6 trạm mới về trạm Trung tâm và khảo sát địa điểm lắp đặt thiết bị quan trắc nước thải giai đoạn 2; phân tích được 7.400 mẫu với 39.822 chỉ tiêu…

Quản lý tài nguyên nước và khoáng sản cũng được tăng cường; trong năm đã trình phê duyệt 3 đề án: “Điều tra, khảo sát, đánh giá hiện trạng nguồn nước mặt, đề xuất giải pháp quản lý tài nguyên nước mặt trên địa bàn tỉnh Bình Dương”; “Xác định nguyên nhân, phạm vi, mức độô nhiễm nước ngầm tầng Pleistocen khu vực An Phú, TX.Thuận An, tỉnh Bình Dương” và “Điều tra cơ bản địa chất vềkhoáng sản, đánh giáhiện trạng, xây dựng quy hoạch thăm dò, khai thác khoáng sản làm vật liệu xây dựng tỉnh Bình Dương đến năm 2015, tầm nhìn đến năm 2020”; cấp phép 281 hồ sơ trong lĩnh vực tài nguyên nước và khoáng sản đạt tỷ lệ 91,2% và trình UBND tỉnh cấp phép 186 hồ sơ, đạt tỷ lệ 66,2%. Vận động trám lấp được 1.700 giếng hư hỏng trên toàn tỉnh. Duy trì thực hiện ổn định hoạt động của Trạm thủy văn Tân Uyên…

Với kết quả khả quan như vậy, năm 2014, ngành TN&MT Bình Dương sẽ hoàn thành nhiệm vụ được giao cao hơn nữa.

 SỞ TN&MT

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên free html hit counter