Nhiều quy định mới về hộ kinh doanh tại Nghị định số 01/2021/NĐ-CP ngày 4-1-2021 về đăng ký doanh nghiệp

Cập nhật: 15-01-2021 | 22:38:23

Ngày 4-1-2021, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 01/2021/NĐ-CP về đăng ký doanh nghiệp (Nghị định 01), nghị định này thay thế Nghị định số 78/2015/NĐ- CP ngày 14-9-2015 về đăng ký doanh nghiệp và Nghị định số 108/2018/ NĐ-CP ngày 23-8-2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 78/2015/NĐ-CP ngày 14-9-2015 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp. Theo đó, Nghị định 01 đã quy định nhiều nội dung mới so với trước đây, trong đó quy định về hộ kinh doanh có nhiều điểm mới.

Thứ nhất, chỉ còn lại 2 đối tượng được thành lập hộ kinh doanh: Một cá nhân thành lập hoặc các thành viên hộ gia đình thành lập. Do đó, theo quy định mới thì “nhóm cá nhân người Việt Nam” không còn được thành lập hộ kinh doanh. Ngoài ra, Nghị định 01 đã bổ sung thêm đối tượng không cần phải đăng ký kinh doanh là: Những người kinh doanh thời vụ.

Thứ hai, hộ kinh doanh được phép kinh doanh tại nhiều địa điểm, “Một hộ kinh doanh có thể hoạt động kinh doanh tại nhiều địa điểm nhưng phải chọn một địa điểm để đăng ký trụ sở hộ kinh doanh và phải thông báo cho cơ quan quản lý thuế, cơ quan quản lý thị trường nơi tiến hành hoạt động kinh doanh đối với các địa điểm kinh doanh còn lại”.

Thứ ba, bổ sung quy định về thời gian đăng ký thay đổi trên giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.

Thứ tư, có thể tạm dừng kinh doanh vô thời hạn, trước đây, hộ kinh doanh chỉ được tạm ngừng kinh doanh không quá 1 năm và gửi thông báo bằng văn bản cho cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện nơi hộ kinh doanh đã đăng ký ít nhất 15 ngày trước khi tạm ngừng kinh doanh. Hiện tại, Nghị định 01 không còn quy định giới hạn thời gian tạm ngừng kinh doanh nhưng phải gửi thông báo cho cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện đã đăng ký ít nhất 3 ngày truớc khi tạm ngừng kinh doanh.

Thứ năm, được ủy quyền thủ tục đăng ký hộ kinh doanh “Chủ hộ kinh doanh có thể ủy quyền cho tổ chức, cá nhân khác thực hiện thủ tục đăng ký hộ kinh doanh theo quy định tại Điều 12 nghị định này”, trước đây, không quy định về việc ủy quyền đăng ký hộ kinh doanh.

Thứ sáu, thay đổi và bổ sung trường hợp thu hồi giấy chứng nhân đăng ký hộ kinh doanh, những trường hợp thu hồi giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh, như:

- Nội dung kê khai trong hồ sơ đăng ký hộ kinh doanh là giả mạo.

- Ngừng hoạt động kinh doanh quá 6 tháng liên tục mà không thông báo với cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện nơi đăng ký và cơ quan thuế.

- Kinh doanh ngành, nghề bị cấm.

- Hộ kinh doanh do những người không được quyền thành lập hộ kinh doanh thành lập.

- Hộ kinh doanh không gửi báo cáo theo quy định đến cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện trong thời hạn 3 tháng kể từ ngày hết hạn gửi báo cáo hoặc có yêu cầu bằng văn bản.

- Trường hợp khác theo quyết định của tòa án, đề nghị của cơ quan có thẩm quyền theo quy định của luật.

Thứ bảy, thêm quy định về thuê người quản lý hoạt động kinh doanh, hộ kinh doanh có thể thuê người khác quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh. Tuy nhiên, hộ kinh doanh vẫn phải chịu trách nhiệm đối với khoản nợ và nghĩa vụ tài sản phát sinh từ hoạt động kinh doanh.

SỞ TƯ PHÁP

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên free html hit counter