Những kết quả đáng ghi nhận từ các chương trình đột phá

Cập nhật: 05-05-2020 | 08:52:12

Trong 5 năm qua, phát huy tinh thần chủ động, sáng tạo trong triển khai thực hiện nghị quyết đại hội Đảng các cấp, kinh tế - xã hội của huyện Phú Giáo đã có bước phát triển tích cực. Trong đó, những kết quả trong thực hiện 3 chương trình đột phá thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ IV đã đóng góp tích cực vào thành quả phát triển chung của huyện thời gian qua.

 Mô hình trồng dưa lưới của ông Nguyễn Văn Cường, ấp Cà Na, xã An Bình, huyện Phú Giáo nhờ sản xuất theo hướng công nghệ cao đã đạt hiệu quả kinh tế cao

Hiệu ứng tích cực

Tại Đại hội Đảng bộ huyện Phú Giáo lần thứ IV, nhiệm kỳ 2015-2020, huyện PhúGiáo đã đưa ra mục tiêu tổng quát là: “Tiếp tục nâng cao sức chiến đấu của Đảng bộ, phát huy có hiệu quả các nguồn lực, phấn đấu xây dựng huyện nông thôn mới có nền nông nghiệp công nghệ cao, kinh tế phát triển bền vững, môi trường xanh, sạch, đẹp”. Để thực hiện thành công mục tiêu tổng quát này, Đảng bộ huyện đã xây dựng 3 chương trình đột phá thực hiện nghị quyết, gồm: Chương trình đột phá về “Phát huy tối đa các nguồn lực từ các thành phần kinh tế, tập trung đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng về giao thông, điện, bảo đảm tính kết nối, tính đồng bộ và phù hợp với định hướng phát triển đô thị tỉnh Bình Dương”; Chương trình đột phá về “Tập trung phát triển các mô hình sản xuất nông nghiệp sạch, ứng dụng công nghệ cao, quy mô lớn, kỹ thuật hiện đại gắn với phát triển du lịch. Mở rộng các mô hình chăn nuôi tập trung đi đôi với bảo vệ môi trường” và Chương trình đột phá về “Phát triển công nghiệp phục vụ sản xuất nông nghiệp và chế biến nông sản thực phẩm, gắn với phát triển du lịch, phát triển công nghiệp nông thôn tạo động lực cho quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp và nông thôn”.

Hiệu ứng tích cực của 3 chương trình đột phá này mang lại là khá rõ nét khi Phú Giáo đã có bước phát triển về mọi mặt. Trong đó, với chương trình đột phá về “Phát huy tối đa các nguồn lực từ các thành phần kinh tế, tập trung đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng về giao thông, điện, bảo đảm tính kết nối, tính đồng bộ và phù hợp với định hướng phát triển đô thị tỉnh Bình Dương”, Phú Giáo đã triển khai nhiều giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng các nguồn vốn đầu tư, tập trung đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng về giao thông, điện, theo đúng chương trình, kế hoạch đề ra. Huyện đã triển khai hoàn thành 13 công trình giao thông, hoàn thành 2 công trình điện… Việc đầu tư phát triển đồng bộ kết cấu hạ tầng về giao thông, điện đã tạo sự đột phá và có sức lan tỏa lớn để thu hút đầu tư về công nghiệp, nông nghiệp và gắn với lộ trình nâng đô thị Phước Vĩnh đạt loại IV trong giai đoạn sau năm 2020.

Ông Nguyễn Văn Rua, Bí thư Đảng ủy thị trấn Phước Vĩnh, cho biết trong giai đoạn 2015-2020, thị trấn đã thực hiện nhiều biện pháp đồng bộ, quyết liệt trong công tác chỉnh trang, lập lại trật tự đô thị và trật tự chợ. Công tác vận động, tuyên truyền cho người dân, các hộ buôn bán được thực hiện liên tục. Chính vì vậy, bộ mặt đô thị của thị trấn ngày càng văn minh, hiện đại. Huyện cũng đã thực hiện quy hoạch chợ, bến xe, các trung tâm thương mại trên địa bàn thị trấn. Đây là các hạng mục công trình phù hợp với tiến trình phát triển đô thị của thị trấn, góp phần tạo dựng diện mạo đô thị hiện đại cho thị trấn trong tương lai.

 Về Chương trình đột phá “Tập trung phát triển các mô hình sản xuất nông nghiệp sạch, ứng dụng công nghệ cao, quy mô lớn, kỹ thuật hiện đại gắn với phát triển du lịch. Mở rộng các mô hình chăn nuôi tập trung đi đôi với bảo vệ môi trường”, trong giai đoạn 2016- 2020, ngành nông nghiệp của huyện được phát triển theo hướng sản xuất hàng hóa gắn với thị trường, nâng cao hiệu quả kinh tế và đầu ra tiêu thụ cho người nông dân; khuyến khích phát triển sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, sản xuất nông nghiệp bền vững gắn với bảo vệ môi trường. Từ thực tế sản xuất, các loại cây trồng kém hiệu quả, năng suất thấp được chuyển đổi sang trồng các loại cây công nghiệp lâu năm, sử dụng giống mới cho năng suất; công tác cơ giới hóa được chú trọng đẩy mạnh. Huyện cũng đã có nhiều hoạt động nhằm thúc đẩy quảng bá giới thiệu du lịch trên địa bàn huyện.

Đối với Chương trình đột phá về “Phát triển công nghiệp phục vụ sản xuất nông nghiệp và chế biến nông sản thực phẩm, gắn với phát triển du lịch, phát triển công nghiệp nông thôn tạo động lực cho quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp và nông thôn”, ngành công nghiệp trên địa bàn huyện đã có những bước phát triển đáng kể. Giá trị sản xuất công nghiệp tăng theo từng năm. Một số ngành công nghiệp chủ yếu và lợi thế của địa phương, như: Công nghiệp chế biến nông sản thực phẩm, công nghiệp khai thác và chế biến khoáng sản, công nghiệp sản xuất vật liệu xây dựng… đã đóng góp đáng kể cho ngân sách Nhà nước. Đến nay, toàn huyện có gần 600 doanh nghiệp, cơ sở sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp thu hút gần 3.000 lao động.

Nâng cao hiệu quả các chương trình

Ông Đoàn Văn Đồng, Chủ tịch UBND huyện Phú Giáo, cho biết những kết quả trong thực hiện 3 chương trình đột phá đã tác động tích cực đến kết quả phát triển kinh tế - xã hội nói chung của huyện trong 5 năm qua. Trong đó, huyện đã duy trì tốc độ tăng trưởng kinh tế bền vững, tạo môi trường thuận lợi để thu hút đầu tư; đẩy nhanh tiến trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp nông thôn gắn với bảo vệ môi trường; giải quyết tốt các vấn đề xã hội; nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của người dân, bảo đảm quốc phòng - an ninh, trật tự an toàn xã hội, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết dân tộc, xây dựng Phú Giáo trở thành huyện nông thôn mới.

Cũng theo ông Đoàn Văn Đồng, từ nay đến cuối năm, đặc biệt là đến thời điểm diễn ra Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ V, nhiệm kỳ 2020-2025, huyện Phú Giáo sẽ tiếp tục triển khai đạt kết quả một số nhiệm vụ trọng tâm, trong đó có việc triển khai thực hiện quyết liệt 3 chương trình đột phá mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ IV đã đưa ra nhằm tiếp tục nâng cao chất lượng các chỉ tiêu, tiêu chí của cả nhiệm kỳ. Song song đó, huyện sẽ thực hiện tốt các tiêu chí, chỉ tiêu xây dựng nông thôn mới theo hướng nâng cao thực chất, bền vững; tiếp tục kêu gọi đầu tư; tập trung quyết liệt thực hiện các công trình trọng điểm của huyện, chọn một số công trình để khánh thành trong thời điểm tổ chức Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ V. Huyện cũng sẽ chỉ đạo các ngành, các địa phương hết sức chú ý, trong điều kiện khó khăn hiện nay quyết tâm thực hiện thắng lợi mục tiêu kép: vừa phòng, chống dịch bệnh Covid-19 vừa thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội; tái cơ cấu kinh tế nông nghiệp; tiếp tục thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, góp phần nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân…

Xác định chính xác và triển khai thực hiện có hiệu quả các chương trình đột phá thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ IV, nhiệm kỳ 2015-2020, huyện Phú Giáo đã đạt được những kết quả phát triển đáng kể về kinh tế - xã hội; tạo tiền đề vững chắc để Phú Giáo tiếp tục phát triển nhanh, bền vững trong những giai đoạn tiếp theo.

 Ông Nguyễn Văn Cường, chủ trang trại trồng dưa lưới tại ấp Cà Na, xã An Bình, cho biết thời gian qua, nhờ sự hỗ trợ, tạo điều kiện của địa phương ông đã được tiếp cận khoa học - kỹ thuật, được hỗ trợ cây, con giống, nguồn vốn vay ưu đãi để phát triển kinh tế gia đình theo hướng sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao. Sản xuất dưa lưới theo hướng công nghệ cao đã mang lại nguồn thu nhập đáng kể và ổn định cho gia đình. Có nguồn vốn tích lũy, gia đình ông có điều kiện mở rộng sản xuất để tiếp tục nâng cao thu nhập.

CAO SƠN

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên free html hit counter