Ông Bùi Duy Hiền, Bí thư Thị ủy Bến Cát: Tập trung cho công tác tổ chức Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020 -2025

Cập nhật: 15-11-2019 | 08:24:20

Thực hiện Chỉ thị số 35- CT/TW ngày 30-5-2019 của Bộ Chính trị (khóa XII), Kế hoạch số 101- KH/TU ngày 14-8-2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về Đại hội Đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Ban Thường vụ Thị ủy Bến Cát đã tập trung xây dựng kế hoạch lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức Đại hội đại biểu Đảng bộ thị xã, đại hội các chi, Đảng bộ cấp cơ sở và định hướng công tác đại hội các chi bộ trực thuộc Đảng bộ cơ sở. Dịp này, P.V Báo Bình Dương đã có cuộc phỏng vấn ông Bùi Duy Hiền, Bí thư Thị ủy Bến Cát xoay quanh vấn đề này.

 Cùng với việc tập trung chuẩn bị tổ chức Đại hội Đảng các cấp, TX.Bến Cát cũng đang nỗ lực hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thị xã nhiệm kỳ 2015-2020 đã đề ra. Trong ảnh: Đô thị Bến Cát đã đạt các tiêu chí đô thị loại III

- Thưa ông, thời gian qua việc lãnh đạo, chỉ đạo và quán triệt công tác Đại hội Đảng trên địa bàn TX.Bến Cát đã được triển khai ra sao?

- Đến thời điểm này, Ban Thường vụ Thị ủy Bến Cát đã tổ chức hội nghị để triển khai, quán triệt Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 30-5-2019 của Bộ Chính trị (khóa XII), Kế hoạch số 101- KH/TU ngày 14-8-2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và kế hoạch của Thị ủy Bến Cát về công tác tổ chức Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020-2025. Theo đó, các cấp ủy cơ sở cũng đã tổ chức hội nghị để triển khai, quán triệt Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 30- 5-2019 của Bộ Chính trị (khóa XII), Kế hoạch số 101-KH/ TU ngày 14-8-2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, kế hoạch của Thị ủy Bến Cát và của cấp mình về công tác tổ chức Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020-2025 và đại hội các chi bộ trực thuộc nhiệm kỳ 2020-2022.

- Yêu cầu đặt ra cho công tác tổ chức Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020-2025 trên địa bàn như thế nào, thưa ông?

- Chúng tôi đặt ra yêu cầu, công tác chuẩn bị và tổ chức Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội XIII của Đảng phải thực hiện theo phương châm kế thừa, ổn định, đổi mới, sáng tạo và phát triển. Phát huy dân chủ đi đôi với giữ vững nguyên tắc, siết chặt kỷ luật, kỷ cương. Coi trọng chất lượng, hiệu quả, đề cao trách nhiệm của các cấp ủy, trước hết là người đứng đầu cấp ủy. Đại hội được tổ chức phải bảo đảm an toàn, thiết thực, không phô trương, hình thức, kiên quyết chống lãng phí, tiêu cực. Thông qua Đại hội Đảng các cấp tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng và đảng viên; đồng thời củng cố, tăng cường hơn nữa khối đại đoàn kết dân tộc và niềm tin của nhân dân với sự lãnh đạo của Đảng.

Một yêu cầu đặc biệt quan trọng là báo cáo chính trị của các cấp ủy phải bảo đảm đánh giá đúng, trung thực, khách quan, toàn diện tình hình và kết quả thực hiện nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ 2015-2020, nhất là các nhiệm vụ trọng tâm, nhiệm vụ xây dựng, chỉnh đốn Đảng, đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; đồng thời chỉ rõ được những ưu, khuyết điểm, nguyên nhân, nhất là nguyên nhân chủ quan và rút ra được bài học kinh nghiệm sâu sắc trong lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện; xác định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp nhiệm kỳ tới phải sát với tình hình thực tế, có tính khả thi cao để tổ chức thực hiện có hiệu quả.

Mặc dù phải dành nhiều thời gian, công sức cho công tác chuẩn bị và tổ chức đại hội, tuy nhiên giai đoạn này vẫn phải coi trọng sự lãnh đạo, chỉ đạo hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính trị của địa phương, cơ quan, đơn vị gắn với đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước; tập trung giải quyết, xử lý kịp thời, có hiệu quả những hạn chế, bất cập, yếu kém, những vấn đề tồn đọng kéo dài gây bức xúc mà cán bộ, đảng viên và nhân dân quan tâm. Đồng thời, phải tỉnh táo, cảnh giác, chủ động phòng ngừa và kiên quyết đấu tranh, ngăn chặn có hiệu quả với mọi âm mưu, thủ đoạn, hành động chống phá của các thế lực thù địch, những phần tử cơ hội chính trị, bất mãn.

- Trong công tác chuẩn bị và tổ chức Đại hội Đảng các cấp, công tác nhân sự rất quan trọng, vậy yêu cầu đặt ra cho công tác nhân sự của các cấp ủy khóa mới trên địa bàn như thế nào, thưa ông?

- Công tác nhân sự cấp ủy phải bảo đảm tiến hành đúng nguyên tắc, quy trình, công tâm và khách quan; phát huy dân chủ, trí tuệ của tập thể cấp ủy và cán bộ, đảng viên; chống tư tưởng cá nhân, cục bộ, thiếu tính xây dựng hoặc nể nang, né tránh, ngại va chạm. Đặc biệt, nghiêm cấm các biểu hiện vận động, bè phái, chia rẽ mất đoàn kết, thực hiện không đúng quy định về những điều đảng viên không được làm trong chuẩn bị nhân sự và bầu cử cấp ủy.

Khi chuẩn bị nhân sự cấp ủy khóa mới, các cấp ủy cũng phải chú ý một số yêu cầu: Về cơ bản phải thực hiện theo quy hoạch cấp ủy, quy hoạch chức danh lãnh đạo Nhà nước đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt. Cấp ủy cấp trên trực tiếp chỉ đạo, thẩm tra, xác minh, kết luận trước khi tiến hành đại hội đối với những nơi có vấn đề phức tạp, nhất là mất đoàn kết nội bộ hoặc có đơn, thư khiếu nại, tố cáo theo quy định, trường hợp cán bộ có sai phạm nghiêm trọng thì xử lý theo Điều lệ Đảng và phân công người thay thế trước đại hội...

- Thưa ông, đến thời điểm này, công tác tổ chức Đại hội Đảng các cấp trên địa bàn TX.Bến Cát đã được triển khai cụ thể như thế nào?

- Ban Thường vụ Thị ủy Bến Cát đã giao cho các cơ quan tham mưu, giúp việc của Thị ủy theo chức năng, nhiệm vụ và hướng dẫn của cơ quan cấp trên tham mưu Ban Thường vụ Thị ủy cụ thể hóa công tác tổ chức Đại hội Đảng các cấp trong thị xã. Cụ thể, Ban Tuyên giáo đã xây dựng kế hoạch tuyên truyền. Ban Dân vận Thị ủy tham mưu kế hoạch công tác tuyên truyền trong quần chúng nhân dân. Ban Tổ chức Thị ủy chủ trì hướng dẫn về công tác chuẩn bị nhân sự, tham mưu thành lập các tiểu ban giúp việc phục vụ đại hội; thành lập đoàn kiểm tra công tác Đại hội Đảng cấp cơ sở...

Ủy ban MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội phát huy vai trò lãnh đạo, có kế hoạch và hướng dẫn cụ thể, kiểm tra, đôn đốc việc tổ chức thực hiện trong hệ thống tổ chức của mình. UBND thị xã tập trung thực hiện hoàn thành các mục tiêu về kinh tế - xã hội, nhất là các công trình, dự án trọng điểm. Đồng thời, thị xã triển khai, phát động phong trào thi đua rộng rãi trong các ngành, các cấp lập thành tích chào mừng Đại hội Đảng các cấp gắn với kỷ niệm các ngày lễ lớn trong năm 2020 và tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ, góp phần thực hiện thành công các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thị xã đã đề ra…

- Xin cảm ơn ông!

 THU THẢO (thực hiện)

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên free html hit counter