Ông Bùi Thanh Nhân, Bí thư Thị ủy Dĩ An: Xây dựng Dĩ An ngày càng văn minh, giàu đẹp…

Cập nhật: 21-08-2019 | 08:50:09

Sau 20 năm xây dựng và phát triển, TX.Dĩ An đã đạt được nhiều kết quả tích cực. Trong đó, kinh tế tiếp tục tăng trưởng khá và chuyển dịch đúng hướng; cuộc sống của ng ười dân ngày càng được nâng cao; công tác xây dựng Đảng, chính quyền có nhiều chuyển biến rõ nét , năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức, cơ sở Đảng ngày càng được nâng lên, đáp ứng tốt yêu cầ u, nhiệm vụ trong giai đoạn mới. Nhân kỷ niệm 20 năm tái lập huyện Dĩ An (nay là TX.Dĩ An), ông Bùi Thanh Nhân, Bí thư Thị ủy Dĩ An đã dành thời gian chia sẻ về những dấu ấn, thành tựu mà TX.Dĩ An đã đạt được và cả những định hướng phát triển trong giai đoạn mới.

 

Diện mạo đô thị văn minh hiện đại tại TX.DĨ AN. Ảnh: QUỐC CHIẾN

- Thưa ông, sau gần 20 năm tái lập, TX.Dĩ An đã và đang phát triển mạnh mẽ, đồng bộ trên tất cả các lĩnh vực, trên cương vị Bí thư Thị ủy, ông tâm đắc nhất điều gì về quá trình xây dựng TX.Dĩ An trong 20 năm qua?

- Điều tâm đắc nhất của tôi chính là tinh thần vượt khó đi lên của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân toàn thị xã. Mọi người đồng lòng, đồng chí hướng, nhận thức được những khó khăn rất lớn ngay từ những ngày đầu tái lập để vượt lên. 20 năm qua, thị xã đã có sự phát triển mạnh mẽ, đồng bộ trên các lĩnh vực; hầu hết các chỉ tiêu đều đạt và vượt theo kế hoạch đề ra; chi tiêu ngân sách tiết kiệm, hiệu quả, đáp ứng được yêu cầu phát triển của địa phương. Những kết quả đạt được trong 20 năm qua là cơ sở, động lực và nền tảng tạo đà cho thị xã phát triển trong thời gian tới, góp phần xây dựng và phát triển đô thị TX.Dĩ An theo hướng ngày càng văn minh, hiện đại.

Điều mà tôi cũng rất tâm đắc là cơ cấu kinh tế của TX.Dĩ An tiếp tục chuyển dịch đúng định hướng. Đến nay, tỷ trọng ngành công nghiệp trong cơ cấu kinh tế chiếm gần 63%, dịch vụ chiếm hơn 37% và nông nghiệp chiếm 0,04%. Trong phát triển thương mại - dịch vụ, Dĩ An đã có sự phát triển đột phá, với mức tăng trưởng bình quân mỗi năm từ 32 - 35%. Hiện nay, ngành thương mại - dịch vụ ở TX.Dĩ An đã có sự tham gia của nhiều thành phần kinh tế, với nhiều loại hình dịch vụ khác nhau. Trong đó, đáng chú ý một số ngành dịch vụ chất lượng cao đã được hình thành và phát triển, góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tếđúng định hướng, đúng quy hoạch.

Cùng với các vấn đề nói trên, qua sơ kết, đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ TX.Dĩ An giữa nhiệm kỳ 2015-2020, cho thấy công tác quản lý nhà nước về tài nguyên - môi trường, sử dụng đất đai theo quy hoạch và kế hoạch được địa phương thực hiện tốt; công tác quản lý nhà nước về quy hoạch đô thị được chú trọng; đời sống của người dân ngày càng được nâng lên; công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân, công tác giáo dục - đào tạo tiếp tục được thị xã quan tâm và thực hiện tốt.

- Theo ông, đâu là nhân tố có ý nghĩa quyết định đối với sự phát triển của TX.Dĩ An suốt 20 năm qua?

- Đó chính là tinh thần đoàn kết, thống nhất trong Đảng bộ, chính quyền và nhân dân. Nhờ đoàn kết, năng động, sáng tạo mới vượt qua được những khó khăn thách thức, mới tập trung vào những khâu đột phá, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm. Phải khẳng định rằng nếu không có sự đoàn kết nhất trí cao thì không có đủ sự quyết tâm, mạnh dạn trong việc thực hiện các chủ trương, biện pháp vì sự phát triển chung của thị xã. Đoàn kết trong Đảng quyết định sự đồng lòng của nhân dân và sự đồng thuận của xã hội.

TX.Dĩ An cũng đã tiếp thu và vận dụng sáng tạo, hiệu quả sự quan tâm hỗ trợ, chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh và các ban, ngành. Trong quá trình phát triển, Dĩ An luôn chú trọng chăm lo và đã từng bước xây dựng đội ngũ cán bộ có phẩm chất, năng lực, giàu tâm huyết, cầu thị, chung quyết tâm. Cũng nhờ có sự đoàn kết, đồng lòng mà toàn Đảng, toàn quân và toàn dân TX.Dĩ An đã nắm bắt được các thời cơ, xây dựng được các quyết sách đột phá, giải pháp phù hợp và triển khai thực hiện quyết liệt nhằm đưa Dĩ An vượt khó đi lên. Tinh thần chung sức, chung lòng đã được truyền từ các thế hệ cán bộ đi trước cho thế hệ cán bộ kế cận hôm nay, với cùng nhận thức tất cả vì sự phát triển của quê hương.

- Cùng với lộ trình chung trong phát triển đô thị ở Bình Dương, TX.Dĩ An đang phấn đấu để trở thành đô thị loại II. Đây là quyết tâm lớn đòi hỏi Đảng bộ, chính quyền và nhân dân TX.Dĩ An phải tập trung giải quyết trong thời gian tới. Vậy nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới của TX. Dĩ An là gì, thưa ông?

- Ngay sau khi được công nhận đạt đô thị loại III vào năm 2017, TX.Dĩ An đã có bước chuyển mạnh trong phát triển đô thị. Hạ tầng đô thị ngày càng khang trang, hiện đại, 100% các tuyến đường do thị xã quản lý được nhựa hóa. Hạ tầng kinh tế - kỹ thuật từng bước tương xứng với yêu cầu phát triển đô thị. Các công trình giáo dục, y tế và văn hóa, thể thao được quan tâm đầu tư với quy mô tương xứng, đáp ứng nhu cầu của nhân dân. Hiện tại, TX.Dĩ An tiếp tục xác định tập trung cao độ cho việc triển khai thực hiện mục tiêu, lộ trình xây dựng Dĩ An trở thành đô thị loại II. TX.Dĩ An cũng đang có chủ trương tạo điều kiện để huy động mọi nguồn lực của xã hội vào phát triển đô thị, chú trọng nguồn vốn xã hội hóa đầu tư xây dựng các công trình công ích, văn hóa, thể thao; trong đó Nhà nước tạo những điều kiện về cơ chế, quỹ đất để kêu gọi các nhà đầu tư, còn ngân sách Nhà nước tập trung xây dựng các công trình tạo động lực cho sự phát triển.

Để triển khai thực hiện đồng bộ, có hiệu quả kế hoạch thực hiện chương trình phát triển đô thị Dĩ An giai đoạn 2016-2020, tầm nhìn 2025, TX.Dĩ An tăng cường phối hợp xúc tiến, thu hút đầu tư vào các dự án trên địa bàn; tạo điều kiện thuận lợi, đồng hành cùng các nhà đầu tư để triển khai và hoàn thành các dự án trọng điểm đúng tiến độ; tích cực, chủ động phối hợp với sở, ngành của tỉnh sớm triển khai các dự án giao thông có tính động lực, như: Đường Mỹ Phước - Tân Vạn nối dài, mở rộng xa lộ Hà Nội giai đoạn 2, xây dựng đường Bắc Nam 3, đường ĐT743B và nút giao thông cầu vượt Sóng Thần… Cùng với đó, thị xã quyết liệt đẩy mạnh cải cách hành chính, làm tốt công tác giải phóng mặt bằng, quản lý và phát triển quỹ đất, tuân thủ và khai thác hiệu quả công tác quy hoạch, chú trọng nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, quyết liệt trong chỉnh đốn tác phong, lề lối làm việc của đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức từ thị xã đến cơ sở, làm việc với tinh thần trách nhiệm cao, thực hiện “Nói đi đôi với làm” và đề cao tính chủ động, sáng tạo trong công việc.

Với nỗ lực chung của cả hệ thống chính trị, cùng sự đồng lòng của nhân dân địa phương, những thành tựu về phát triển đô thị sẽ góp phần đưa TX.Dĩ An ngày càng phát triển nhanh và bền vững, hướng đến hoàn thành mục tiêu đạt tiêu chí đô thị loại II trong thời gian sớm nhất.

- Như ông đã nhiều lần khẳng định, cơ hội bứt phá, phát triển của Dĩ An trong những năm tới là rất lớn và ngày càng rõ nét hơn. Vậy Dĩ An phải làm gì để nắm bắt và biến cơ hội đó thành hiện thực?

- Cùng với định hướng phát triển chung của tỉnh và tiềm năng, điều kiện của địa phương, điều Dĩ An quan tâm nhất chính là phải thực hiện tốt những định hướng phát triển theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thị xã lần thứ XI đã đề ra. Trước hết, Dĩ An sẽ tập trung thực hiện các nhóm dự án trọng điểm. Đây chính là điều kiện hết sức quan trọng giúp kinh tế - xã hội TX.Dĩ An tiếp tục phát triển để không ngừng cải thiện đời sống nhân dân.

Ngoài ra, Dĩ An tiếp tục kiên trì thực hiện hiệu quả 4 chương trình đột phá: Phát triển đô thị; phát triển thương mại - dịch vụ chất lượng cao gắn với văn minh, hiện đại; tập trung cải cách thủ tục hành chính và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực. 4 chương trình đột phá này hết sức quan trọng, cần được tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thông suốt từ thị xã đến tận cơ sở. Nếu toàn thị xã thực hiện quyết liệt, hiệu quả những định hướng đã đặt ra trong Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thị xã lần thứ XI, nhiệm kỳ 2015- 2020, tôi tin chắc rằng Đảng bộ, chính quyền và nhân dân TX.Dĩ An nhất định sẽ nắm bắt được cơ hội để tiếp tục phát triển nhanh và bền vững hơn.

Có thể nói, những kết quả nổi bật đạt được trong 3 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thị xã nhiệm kỳ 2015- 2020 nói riêng và suốt 20 năm qua nói chung, đã tạo ra thế và lực mới để Đảng bộ, chính quyền và nhân dân TX.Dĩ An tiếp tục vươn lên hoàn thành toàn diện các chỉ tiêu, kế hoạch cả nhiệm kỳ và những giai đoạn tiếp theo. Trong thời gian tới, TX.Dĩ An sẽ tiếp tục chú trọng công tác xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền và hệ thống chính trị vững mạnh toàn diện; tập trung thực hiện tốt 4 chương trình đột phá giai đoạn 2016-2021; huy động mọi nguồn lực cho các công trình động lực quan trọng; tập trung nâng cao công tác quy hoạch, quản lý đầu tư, quản lý sử dụng đất; đẩy mạnh củng cố, kiện toàn đội ngũ cán bộ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ; nâng cao vai trò của cấp ủy, người đứng đầu; bảo đảm giữ vững an ninh chính trị - trật tự an toàn xã hội để xây dựng TX.Dĩ An ngày càng văn minh, giàu đẹp theo đúng định hướng đề ra

- Xin trân trọng cảm ơn ông!

NGỌC THANH (thực hiện)

 

 

Chia sẻ bài viết
Tags
TX.Dĩ An

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên free html hit counter