Ông Nguyễn Thành Công, Phó trưởng Phòng tổ chức Hành chính Văn phòng đăng ký đất đai tỉnh: Tỷ lệ giải quyết đúng hạn ngày càng tăng

Cập nhật: 21-02-2019 | 08:07:27

 “Từ khi hợp nhất đến nay, tỷ lệ giải quyết hồ sơ đúng hạn ngày càng tăng, từ 90% lên hơn 99% hiện nay là do Văn phòng Đăng ký đất đai (VPĐKĐĐ) nói riêng, Sở Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) nói chung không ngừng cải cách hành chính, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân tiếp cận thông tin về đất đai... Đây là cơ sở để năm 2019, văn phòng tiếp tục thực hiện mục tiêu tỷ lệ hồ sơ trễ hẹn trong công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở (GCN) và tài sản khác gắn liền với đất ngày càng giảm hơn nữa”, ông Nguyễn Thành Công, Phó Trưởng phòng Tổ chức Hành chính VPĐKĐĐ tỉnh cho biết. 

- Được sự chỉ đạo quyết liệt của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Sở TN&MT, VPĐKĐĐ tỉnh và các chi nhánh đã thực hiện tốt công tác đo đạc vàquản lýđất đai. Hiệu quả của nó thể hiện qua các năm. Cụ thể, lượng hồ sơ giải quyết năm sau cao hơn năm trước. Tỷ lệ giải quyết hồ sơ đúng hạn ngày càng tăng, từ 90% khi hợp nhất lên hơn 99% hiện nay, như năm 2018, tỷ lệ hồ sơ giải quyết đúng hạn trong công tác đăng ký, cấp GCN đạt 99,52% và tỷ lệ hồ sơ giải quyết đúng hạn trong công tác đo đạc bản đồ đạt 99,04%.

Cơ sở dữ liệu địa chính toàn tỉnh được xây dựng đồng bộ 3 cấp tỉnh, huyện, xã, đáp ứng yêu cầu thông tin trong công tác quản lý nhà nước về đất đai; tổ chức, bộ máy thường xuyên được kiện toàn, thống nhất góp phần cải cách hành chính, giúp người dân ngày càng dễ dàng tiếp cận các thông tin đất đai, nâng cao các chỉ số PAR INDEX, PCI, PAPI, PARI, SIPAS và giúp cho chỉ số PCI của Sở TN&MT đứng thứ 2 trong bảng xếp hạng chỉ số cải cách hành chính của các sở, ngành trong tỉnh.

VPĐKĐĐ tỉnh và các chi nhánh thực hiện đo đạc vàquản lý đất đai

- Vậy năm 2019, giải pháp nào tiếp tục giảm tỷ lệ hồ sơ trễ hẹn?

- VPĐKĐĐ đặt mục tiêu thực hiện tỷ lệ hồ sơ trễ hẹn trong công tác cấp GCN và tài sản khác gắn liền với đất dưới 0,5%; tỷ lệ hồ sơ trễ hẹn trong công tác đo đạc và bản đồ dưới 1%; đồng thời thực hiện có hiệu quả mô hình “Chính quyền thân thiện của dân, do dân và vì dân”, “Công sở thân thiện vì nhân dân phục vụ”...

Muốn vậy, VPĐKĐĐ sẽ đẩy mạnh việc thực hiện học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị; thường xuyên kiện toàn đội ngũ CBCCVCNLĐ, chú trọng công tác đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ cả về nghiệp vụ, kỹ năng và trình độ lý luận chính trị, đạo đức nghề nghiệp; chú trọng, thường xuyên kiểm tra, giám sát các hoạt động của chi nhánh bằng nhiều hình thức định kỳ và đột xuất, kịp thời chấn chỉnh những thiếu sót cần khắc phục.

Bên cạnh đó, VPĐKĐĐ đẩy mạnh việc ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý và thực hiện chuyên môn, ứng dụng triệt để các phần mềm đang quản lý, như áp dụng việc tiếp nhận hồ sơ qua hình thức điện tử tại VPĐKĐĐ tỉnh và đang triển khai tại các chi nhánh; sử dụng phương thức nhắn tin SMS brandname để thông báo tình trạng hồ sơ; các phần mềm VILIS, MISA, MICRO, RTK, GPS…; tổ chức các buổi sinh hoạt chuyên đề về công tác đo đạc và cấp GCN, ban hành hướng dẫn về công tác đo đạc bản đồ áp dụng toàn tỉnh, thống nhất về chuyên môn, nghiệp vụ, yêu cầu kỹ thuật từ tỉnh đến huyện, thị xã, thành phố và các tổ chức đo đạc. Điều quan trọng là VPĐKĐĐ tích cực thực hiện công tác tuyên truyền thông qua các cơ quan báo, đài, website sở về hoạt động của VPĐKĐĐ (1 cấp) và các chủ trương, chính sách mới ban hành để giúp người dân hiểu rõ về vấn đề và nội dung công việc.

- Những kế hoạch triển khai sắp tới là gì, thưa ông?

- VPĐKĐĐ tỉnh và các chi nhánh sẽ tăng cường thực hiện tốt công tác phối hợp với các đơn vị, bưu điện trong việc phục vụ nhân dân và ứng dụng có hiệu quả công nghệ thông tin trong công tác quản lý và thực hiện chuyên môn; tổ chức hoạt động trợ giúp pháp lý về lĩnh vực đất đai tại các huyện, thị xã, thành phố; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát chuyên môn và việc thực hiện nội quy, quy chế cơ quan, thực hiện văn minh, văn hóa công sở, cải cách hành chính, phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, tham mưu Sở TN&MT trình UBND tỉnh ban hành quy định cụ thể một số lĩnh vực thuộc thẩm quyền của VPĐKĐĐ.

- Xin cám ơn ông! 

P.V (thực hiện)

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên free html hit counter