Ngày làm việc thứ 3, kỳ họp thứ 18, HĐND tỉnh khóa VIII:

Ông Trần Thanh Liêm được bầu giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh khóa VIII, nhiệm kỳ 2011-2016 

Cập nhật: 10-12-2015 | 09:59:13

(BDO) Tiếp tục chương trình làm việc, sáng 10-12, kỳ họp thứ 18, HĐND tỉnh khóa VIII đã tổ chức miễn nhiệm và bầu cử bổ sung các chức vụ lãnh đạo chủ chốt của UBND tỉnh.

Các đại biểu bỏ phiếu bầu các chức vụ lãnh đạo chủ chốt của UBND tỉnh.
Ảnh: QUỐC CHIẾN

Kỳ họp đã tiến hành miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh khóa VIII, nhiệm kỳ 2011-2016 đối với ông Trần Văn Nam; miễn nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh đối với ông Trần Thanh Liêm; miễn nhiệm chức vụ Ủy viên UBND tỉnh đối với ông Võ Thành Đức, đồng thời tiến hành bầu cử bổ sung chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Ủy viên UBND tỉnh khóa VIII, nhiệm kỳ 2011-2016.

Các đại biểu biểu quyết thông qua các tờ trình. Ảnh: QUỐC CHIẾN

Kết quả, ông Trần Thanh Liêm, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh được tín nhiệm bầu giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh khóa VIII, nhiệm kỳ 2011-2016. Ông Đặng Minh Hưng, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tổ chức Tỉnh ủy được bầu giữ chức Phó Chủ tịch UBND tỉnh; ông Nguyễn Hoàng Thao, Giám đốc Công an tỉnh và ông Nguyễn Thanh Trúc, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư trúng cử chức vụ Ủy viên UBND tỉnh khóa VIII, nhiệm kỳ 2011-2016.


Ông Phạm Văn Cành (giữa), Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh tặng hoa chúc mừng tân Chủ tịch, Phó Chủ tịch, ủy viên UBND tỉnh và các đồng chí lãnh đạo chủ chốt UBND tỉnh đã hoàn thành nhiệm vụ.
Ảnh: QUỐC CHIẾN

Phát biểu sau khi được tín nhiệm bầu giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh khóa VIII, nhiệm kỳ 2011-2016, ông Trần Thanh Liêm nhấn mạnh, với trách nhiệm là người đứng đầu UBND tỉnh sẽ nỗ lực cao nhất để hoàn thành nhiệm vụ được giao. Các thành viên UBND tỉnh được bầu lần này sẽ cùng tập thể UBND tỉnh đoàn kết, phát huy trí tuệ và trách nhiệm, thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ, bám sát nghị quyết của Đảng, Quốc hội, Chính phủ, Tỉnh ủy, HĐND tỉnh để đề ra kế hoạch hành động, chương trình công tác; tranh thủ tối đa thời cơ thuận lợi, ra sức vượt qua những khó khăn, thách thức, phát huy mạnh mẽ những thành tựu đạt được; khắc phục những tồn tại, hạn chế, nỗ lực thực hiện đồng bộ các giải pháp cùng với Đảng bộ, chính quyền và nhân dân trong tỉnh thực hiện thắng lợi mục tiêu, các chương trình đột phá mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ X đã đề ra.


Ông Trần Thanh Liêm phát biểu sau khi trúng cử chức Chủ tịch UBND tỉnh.
Ảnh: QUỐC CHIẾN

Trong phiên bế mạc, HĐND tỉnh thông qua 17 nghị quyết gồm: Nghị quyết về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2016; Nghị quyết về Chương trình xây dựng Nghị quyết của HĐND tỉnh năm 2016; Nghị quyết về Chương trình hoạt động và giám sát của HĐND tỉnh năm 2016; Nghị quyết về Tổng quyết toán ngân sách năm 2014; Nghị quyết về Dự toán ngân sách và phân bổ dự toán ngân sách năm 2016; Nghị quyết về kế hoạch vốn đầu tư công năm 2016; Nghị quyết về nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư phát triển trên địa bàn tỉnh Bình Dương giai đoạn 2016-2020; Nghị quyết về chính sách khuyến khích phát triển nông nghiêp theo hướng nông nghiệp đô thị - nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao tỉnh Bình Dương giai đoạn 2016-2020; Nghị quyết về danh mục công trình, dự án thuộc diện thu hồi đất và chuyển mục đích sử dụng đất lúa trong năm 2016 trên địa bàn tình Bình Dương; Nghị quyết về kế hoạch bảo vệ môi trường tỉnh Bình Dương giai đoạn 2016-2020; Nghị quyết về Bộ tiêu thức phân công quản lý thuế đối với doanh nghiệp hoạt động sản xuất kinh doanh trên địa bàn tỉnh Bình Dương; Nghị quyết về việc thu hồi Nghị quyết số 16/NQ-HĐND ngày 21-7-2015 của HĐND tỉnh về việc tạm dừng thực hiện Nghị quyết số 03/2013/NQ-HĐND ngày 31-7-2013; Nghị quyết về việc đặt tên các tuyến đường trên địa bàn TP.Thủ Dầu Một, TX.Thuận An và TX.Dĩ An; Nghị quyết về chuẩn nghèo theo phương pháp tiếp cận đa chiều tỉnh Bình Dương giai đoạn 2016-2020; Nghị quyết về tổng biên chế công chức, biên chế sự nghiệp Y tế, Văn hóa thông tin - Thể dục thể thao và sự nghiệp khác tỉnh Bình Dương năm 2016; Nghị quyết về bổ sung chế độ hỗ trợ đối với lực lượng công an xã trên địa bàn tỉnh Bình Dương; Nghị quyết bãi bỏ Nghị quyết số 36/2010/NQ-HĐND ngày 10-12-2010 của HĐND tỉnh về chế độ miễn, giảm tiền sử dụng đất, tiền thuế đất đối với cơ sở thực hiện xã hội hóa trên địa bàn tỉnh Bình Dương.

Phát biểu bế mạc kỳ họp, ông Phạm Văn Cành, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh nhấn mạnh, tại kỳ họp này, HĐND tỉnh đã tập trung thảo luận, đánh giá và thống nhất cao kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2015 và phương hướng nhiệm vụ năm 2016. Trong bối cảnh còn nhiều khó khăn, thách thức nhưng với quyết tâm cao của cả hệ thống chính trị trong lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành và tổ chức thực hiện; sự nỗ lực vươn lên của cộng đồng doanh nghiệp; sự đồng thuận của các tầng lớp nhân dân trong tỉnh, tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh tiếp tục có những chuyển biến tích cực. Các lĩnh vực giáo dục - đào tạo, chăm sóc sức khỏe nhân dân, văn hóa, khoa học - công nghệ và an sinh xã hội có nhiều chuyển biến tích cực; quốc phòng - an ninh được giữ vững; trật tự an toàn xã hội ổn định. Những kết quả này là tiền đề quan trọng trong việc đặt ra các mục tiêu, chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2016 - năm đầu tiên thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ X.

HĐND tỉnh nhận thấy, UBND tỉnh đã nghiêm túc và thẳng thắn nhìn nhận một số khó khăn, hạn chế và một số mặt còn chưa đạt được như yêu cầu. Chất lượng tăng trưởng của nền kinh tế chưa cao; năng lực cạnh tranh còn hạn chế; chất lượng nguồn nhân lực chưa đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế và hội nhập quốc tế; chưa khai thác và phát huy tối đa lợi thế năng lực và tiềm lực của xã hội; hiệu quả công tác cải cách hành chính chưa cao so với nhiệm vụ và yêu cầu trong tình hình mới. Những vấn đề trên tiếp tục đòi hỏi các cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương, các tầng lớp nhân dân và cộng đồng doanh nghiệp phải nỗ lực nhiều hơn nữa, sớm khắc phục những tồn tại, hạn chế, phấn đấu xây dựng Bình Dương thành đô thị văn minh và giàu đẹp.

Đánh giá về phần chất vấn và trả lời chất vấn, ông Phạm Văn Cành cho rằng, nội dung chất vấn tại kỳ họp này đúng trọng tâm, trọng điểm, có chiều sâu, phân tích được những tồn tại, hạn chế của ngành gắn với tâm tư, tình cảm, nguyện vọng của cử tri tỉnh nhà cũng như những băn khoăn, trăn trở của lãnh đạo tỉnh trong quá trình phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Các vị Giám đốc sở cũng đã thẳng thắn nhìn nhận trách nhiệm của mình, giải trình, làm rõ những tồn tại, hạn chế gắn với những giải pháp khắc phục trong thời gian tới. HĐND tỉnh đánh giá cao và thống nhất với những nội dung tiếp thu, giải trình, làm rõ thêm của Chủ tịch UBND tỉnh về một số vấn đề đại biểu HĐND tỉnh và cử tri quan tâm cũng như những giải pháp sẽ chỉ đạo, điều hành để hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu kinh tế - xã hội năm 2016. UBND tỉnh cần quan tâm chỉ đạo, điều hành một số nội dung trọng tâm:

Một là, tiếp tục triển khai đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp tháo gỡ khó khăn, cải thiện môi trường đầu tư, nâng cao hiệu quả năng lực cạnh tranh của tỉnh, triển khai các hoạt động cần thiết để thu hút đầu tư sau khi Hiệp định đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP) có hiệu lực.

Hai là, cần quan tâm đúng mức giải quyết những vấn đề lĩnh vực văn hóa và xã hội là những vấn đề bức xúc về giáo dục, y tế, nhà ở, việc làm, vui chơi, giải trí, trật tự an toàn năm 2016.

Ba là, tập trung giải quyết những vấn đề khó khăn về giải tỏa đền bù nhằm triển khai nhanh các dự án, các công trình tạo lực, các công trình bức xúc, các công trình chống ùn tắc giao thông…

Ông Phạm Văn Cành đề nghị, sau kỳ họp này, các vị đại biểu HĐND tỉnh tích cực tuyên truyền, vận động cử tri, nhân dân tỉnh nhà tiếp tục thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, nghị quyết của HĐND tỉnh; đồng thời tiếp tục tăng cường hoạt động giám sát việc triển khai thực hiện các nghị quyết của HĐND tỉnh đã ban hành. HĐND các cấp tập trung khẩn trương, chuẩn bị các nội dung, điều kiện tổ chức tốt công tác tổng kết, đánh giá hoạt động HĐND nhiệm kỳ 2011 - 2016 đúng theo chỉ đạo của Ủy ban Thường vụ Quốc hội và Kế hoạch của HĐND tỉnh; đồng thời chuẩn bị các điều kiện cần thiết tổ chức thành công bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 14 và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021.

HĐND tỉnh bày tỏ niềm tin tưởng, kỳ vọng rằng, trên cương vị mới, các đồng chí thành viên UBND tỉnh vừa được bầu bổ sung sẽ tiếp tục phấn đấu thực hiện và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. 

CAO SƠN – THU THẢO

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Bài 1: “Đi trong muôn ánh sao vàng…”

Bài 1: “Đi trong muôn ánh sao vàng…”

“Ta đi trong muôn ánh sao vàng, rừng cờ tung bay. Rộn ràng bao mê say những bước chân dồn về đây. Sài Gòn ơi! Vững tin đã bao năm rồi một ngày vui giải phóng…”.

Xem thêm

Cầu truyền hình “Hồ Chí Minh - Sáng ngời ý chí Việt Nam”

Cầu truyền hình “Hồ Chí Minh - Sáng ngời ý chí Việt Nam”

Tối 18-5, Ban Tuyên giáo Trung ương phối hợp cùng Đài Truyền hình Việt Nam tổ chức cầu truyền hình trực tiếp “Hồ Chí Minh - Sáng ngời ý chí Việt Nam” kỷ niệm 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh

Xem thêm

Quay lên trên free html hit counter