Phát huy dân chủ, xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh

Cập nhật: 22-06-2019 | 09:27:39

Thời gian qua, MTTQ Việt Nam các cấp trong tỉnh luôn chú trọng tham gia xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh; coi đây là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt. Đồng thời, hoạt động giám sát và phản biện xã hội của hệ thống MTTQ trong tỉnh cũng đã đạt kết quả tích cực. Nhiệm vụ này đã được MTTQ các cấp thể hiện sinh động, rõ nét.

 Thể hiện tốt vai trò

Vai trò của MTTQ trong tham gia xây dựng Đảng, chính quyền nhiệm kỳ qua được hể hiện sinh động, rõ nét nhất phải kể đến việc tham gia vào cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021. Đây là sự kiện chính trị có ý nghĩa cực kỳ quan trọng của đất nước. Xác định được tầm quan trọng đó, dưới sự chỉ đạo, lãnh đạo của Đảng Đoàn, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, MTTQ các cấp đã phối hợp tổ chức thành công cuộc bầu cử theo đúng quy trình và tiến độ thời gian, bảo đảm về cơ cấu, thành phần, số lượng, chất lượng người ứng cử theo quy định; đồng thời tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện quyền công dân, quyền làm chủ trong việc tham gia bầu cử với tỷ lệ cử tri ở địa phương tham gia bỏ phiếu đạt 98,92%.

Vai trò của MTTQ được phát huy đã góp phần làm cho cuộc bầu cử diễn ra một cách dân chủ, an toàn, đúng luật, góp phần vào sự thành công chung của cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp.

 
Nhân dân tích cực đóng góp ý kiến xây dựng chính quyền tại các buổi tiếp xúc cử tri do MTTQ các cấp phối hợp tổ chức. Trong ảnh: Cử tri phường Phú Cường (TP.Thủ Dầu Một) nêu kiến nghị trong hội nghị tiếp xúc cử tri với đại biểu Quốc hội tỉnh

Cùng với đó, thực hiện công tác giám sát và phản biện theo Quyết định 217-QĐ/TW của Bộ Chính trị, trong 5 năm qua, MTTQ các cấp và các tổ chức thành viên đã xây dựng kế hoạch và tổ chức triển khai thực hiện giám sát nhiều lĩnh vực, nội dung thiết thực, phù hợp với thực tiễn và sát với những vấn đề bức xúc mà nhân dân địa phương quan tâm, với 6.715 cuộc. Trong đó, đặc biệt có các cuộc do Ban giám sát đầu tư cộng đồng phối hợp với nhân dân tại địa phương giám sát các công trình giao thông nông thôn, các công trình công ích xã hội tại địa phương. Đồng thời, thông qua công tác phối hợp với HĐND tỉnh, UBND tỉnh và các sở, ngành liên quan, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đã thường xuyên tham gia các chương trình giám sát của HĐND tỉnh và các ngành chức năng khi có yêu cầu.

 Trong 5 năm qua, MTTQ các cấp đã tổ chức được 19 hội nghị phản biện, đồng thời tham gia góp ý, phản biện vào các dự thảo đề án, chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, các dự thảo văn bản quy phạm pháp luật của địa phương trên 1.200 cuộc.

Qua công tác giám sát và phối hợp giám sát, đã kịp thời phát hiện chỉ ra những sơ sót, bất cập, khó khăn trong quá trình quản lý, điều hành cũng như trong việc thực hiện các chủ trương, pháp luật, quy định của Nhà nước và địa phương, đưa ra những kiến nghị, đề xuất, các giải pháp hữu hiệu, thiết thực, giúp cho chính quyền, các cơ quan Nhà nước khắc phục những tồn tại, hạn chế, từ đó nâng cao tinh thần trách nhiệm trong việc giải quyết các vấn đề bức xúc của nhân dân; bảo vệ pháp chế xã hội chủ nghĩa, bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức và cá nhân, phát huy dân chủ đồng thời giúp cho MTTQ tỉnh tích lũy thêm những bài học kinh nghiệm góp phần vào việc đổi mới nội dung và phương thức hoạt động trong thời gian tới.

Ông Bùi Thành Đô, Ủy viên Thường trực, Trưởng ban Dân chủ - Pháp luật Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh cho biết, đối với hoạt động phản biện xã hội, bên cạnh việc tham gia góp ý, phản biện vào các đề án, các dự án luật quan trọng và dự thảo văn bản quy phạm pháp luật của địa phương, MTTQ các cấp trong tỉnh đã chủ động, mạnh dạn lựa chọn và đề xuất nhiều nội dung với cấp ủy, HĐND, UBND các cấp để tiến hành thực hiện phản biện xã hội. Riêng đối với Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, trong năm 2018 đã tổ chức phản biện thành công “Chủ trương quy hoạch khai thác xuống độ sâu 150m và kéo dài thời gian khai thác đến hết năm 2019 tại cụm mỏ đá Tân Đông Hiệp”. Sau hội nghị phản biện, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đã báo cáo kết quả với Thường trực Tỉnh ủy để có quyết định phù hợp, bảo đảm sự hài hòa giữa lợi ích của các doanh nghiệp và nhân dân sống xung quanh cụm mỏ đá Tân Đông Hiệp. Trong 5 năm qua, MTTQ các cấp đã tổ chức được 19 hội nghị phản biện, đồng thời tham gia góp ý, phản biện vào các dự thảo đề án, chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, các dự thảo văn bản quy phạm pháp luật của địa phương trên 1.200 cuộc.

Phát huy dân chủ

Trong thời gian qua, công tác tập hợp ý kiến, kiến nghị của nhân dân và các tổ chức thành viên để góp ý với Đảng và chính quyền đã được mặt trận các cấp trong tỉnh quan tâm chú trọng và thực hiện tốt. Nổi bật nhất là việc Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp cùng các tổ chức thành viên đã tích cực tuyên truyền, vận động và tổ chức cho đoàn viên, hội viên, nhân dân tham gia góp ý vào các văn kiện Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2015-2020, tham gia xây dựng các chủ trương, nghị quyết của Đảng liên quan đến xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, giám sát việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống của người đứng đầu, cán bộ chủ chốt và cán bộ, đảng viên; phát động nhân dân tham gia thực hiện góp ý về đấu tranh phòng, chống tham nhũng.

Đồng thời, với vai trò là cầu nối giữa Đảng, chính quyền với các tầng lớp nhân dân, MTTQ các cấp đã phát huy vai trò trong việc đa dạng hóa các hình thức tập hợp, gần gũi, gắn bó với các tầng lớp nhân dân, đoàn viên, hội viên để lắng nghe, nắm bắt và kịp thời truyền tải những thông tin, những ý kiến, kiến nghị của cử tri và nhân dân góp ý với Đảng và chính quyền. MTTQ các cấp trong tỉnh đã tổ chức triển khai thực hiện việc tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền với nhiều hình thức góp ý như góp ý trực tiếp, góp ý qua hòm thư, website của Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, qua việc tổ chức các buổi tọa đàm hoặc thông qua công tác tăng cường tiếp dân, tiếp xúc cử tri.

MTTQ các cấp cũng đóng vai trò quan trọng trong việc tổ chức, đối thoại trực tiếp giữa lãnh đạo cấp ủy Đảng, chính quyền với nhân dân về những vấn đề mà nhân dân quan tâm… Theo ông Bùi Thành Đô, tất cả các kiến nghị, ý kiến góp ý chính đáng của các tầng lớp nhân dân thông qua nhiều kênh thông tin đều được MTTQ các cấp trong tỉnh tổng hợp, chọn lọc phản ánh đến các cấp có thẩm quyền và được cấp ủy, chính quyền các cấp và các cơ quan quản lý nhà nước tiếp thu, giải trình và phản hồi tích cực bằng văn bản hoặc có giải pháp thực hiện phù hợp với tình hình thực tế của địa phương, góp phần bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân, đáp ứng được nguyện vọng của các tầng lớp nhân dân trong tỉnh.

 Giám sát và phản biện lànội dung mới, vừa làm vừa rút kinh nghiệm nên quátrình triển khai thực hiện cũng còn có lúng túng; công tác phối hợp giữa các đơn vị có liên quan trong vấn đề giám sát đôi khi còn chưa chặt chẽ, nhất là ở cấp cơ sở. Việc thực hiện phản biện cần mời chuyên gia tham gia phản biện nhưng kinh phí chưa có hướng dẫn cụ thể nên gặp khó khăn trong thực hiện. Tuy nhiên, với sự cố gắng của mình, thời gian qua, hoạt động giám sát và phản biện của MTTQ thị xã đã đạt kết quả tích cực. Các nội dung giám sát và phản biện được lựa chọn phù hợp với yêu cầu đặt ra, liên quan thiết thực đến đời sống của người dân trên địa bàn như: Giám sát việc tổchức tiếp công dân vàgiải quyết đơn thư khiếu nại - tốcáo của công dân tại các phường; công tác quy hoạch, luân chuyển, bổnhiệm Ban Giám hiệu các trường mầm non, tiểu học, THCS trên địa bàn thị xã. MTTQ các phường tổ chức giám sát được 27 cuộc về các nội dung như: Công tác thu chi Quỹ quốc phòng an ninh tại khu phố; công tác hòa giải; công tác quản lý thu chi, sử dụng phụ cấp cho các đoàn thể khu phố; công tác chi trả chính sách cho hộ nghèo; công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại tố cáo... MTTQ thị xã đã tổ chức lấy ý kiến phản biện của nhân dân về dự án mở rộng nghĩa trang nhân dân thị xã...

(Bà Châu Hồng Nga, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TX.Dĩ An)

 CAO SƠN

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Bài 1: “Đi trong muôn ánh sao vàng…”

Bài 1: “Đi trong muôn ánh sao vàng…”

“Ta đi trong muôn ánh sao vàng, rừng cờ tung bay. Rộn ràng bao mê say những bước chân dồn về đây. Sài Gòn ơi! Vững tin đã bao năm rồi một ngày vui giải phóng…”.

Xem thêm

Cầu truyền hình “Hồ Chí Minh - Sáng ngời ý chí Việt Nam”

Cầu truyền hình “Hồ Chí Minh - Sáng ngời ý chí Việt Nam”

Tối 18-5, Ban Tuyên giáo Trung ương phối hợp cùng Đài Truyền hình Việt Nam tổ chức cầu truyền hình trực tiếp “Hồ Chí Minh - Sáng ngời ý chí Việt Nam” kỷ niệm 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh

Xem thêm

Liên kết hữu ích
Array
(
  [0] => Array
    (
      [news_lang] => vi
      [news_id] => 256296
      [news_title] => Trao quà Trung thu cho thiếu nhi ở khu cách ly, khu phong tỏa và bệnh viện dã chiến
      [newcate_code1] => chinh-tri
      [newcate_code2] => thanh-nien
      [news_publicdate] => 2021-09-18 10:42:25
      [news_type] => 0
      [news_createdate] => 2021-09-18 10:42:08
      [news_picture] => 1631936528.JPG
    )

  [1] => Array
    (
      [news_lang] => vi
      [news_id] => 256291
      [news_title] => Tuổi trẻ xung phong lên tuyến đầu
      [newcate_code1] => chinh-tri
      [newcate_code2] => thanh-nien
      [news_publicdate] => 2021-09-18 10:30:57
      [news_type] => 0
      [news_createdate] => 2021-09-18 10:30:30
      [news_picture] => 1631935829.jpg
    )

  [2] => Array
    (
      [news_lang] => vi
      [news_id] => 256289
      [news_title] => Tình nguyện vì màu xanh quê hương
      [newcate_code1] => chinh-tri
      [newcate_code2] => thanh-nien
      [news_publicdate] => 2021-09-18 10:30:57
      [news_type] => 0
      [news_createdate] => 2021-09-18 10:27:05
      [news_picture] => 1631935624.jpg
    )

  [3] => Array
    (
      [news_lang] => vi
      [news_id] => 256288
      [news_title] => Hội Sinh viên tỉnh hỗ trợ sinh viên vượt qua đại dịch
      [newcate_code1] => chinh-tri
      [newcate_code2] => thanh-nien
      [news_publicdate] => 2021-09-18 10:30:57
      [news_type] => 0
      [news_createdate] => 2021-09-18 10:24:08
      [news_picture] => 1631935446.jpg
    )

  [4] => Array
    (
      [news_lang] => vi
      [news_id] => 256274
      [news_title] => Khát vọng thanh xuân
      [newcate_code1] => chinh-tri
      [newcate_code2] => thanh-nien
      [news_publicdate] => 2021-09-18 07:59:48
      [news_type] => 0
      [news_createdate] => 2021-09-18 07:39:55
      [news_picture] => 1631925594.JPG
    )

  [5] => Array
    (
      [news_lang] => vi
      [news_id] => 256273
      [news_title] => Đồng hành với người lao động
      [newcate_code1] => chinh-tri
      [newcate_code2] => thanh-nien
      [news_publicdate] => 2021-09-18 07:59:48
      [news_type] => 0
      [news_createdate] => 2021-09-18 07:29:32
      [news_picture] => 1631924971.JPG
    )

  [6] => Array
    (
      [news_lang] => vi
      [news_id] => 256271
      [news_title] => Bộ Chính trị: Chủ động phòng chống dịch, phát triển kinh tế hiệu quả
      [newcate_code1] => chinh-tri
      [newcate_code2] => 
      [news_publicdate] => 2021-09-18 06:55:45
      [news_type] => 0
      [news_createdate] => 2021-09-18 06:55:23
      [news_picture] => 1631922923.jpg
    )

  [7] => Array
    (
      [news_lang] => vi
      [news_id] => 256267
      [news_title] => Chủ tịch nước lên đường thăm Cuba và dự phiên thảo luận của ĐHĐ LHQ
      [newcate_code1] => chinh-tri
      [newcate_code2] => 
      [news_publicdate] => 2021-09-18 06:38:27
      [news_type] => 0
      [news_createdate] => 2021-09-18 06:38:12
      [news_picture] => 1631921892.jpg
    )

)
Array
(
  [0] => Array
    (
      [news_lang] => vi
      [news_id] => 203267
      [news_title] => Sôi nổi hè tình nguyện
      [newcate_code1] => chinh-tri
      [newcate_code2] => thanh-nien
      [news_publicdate] => 2019-06-22 09:16:57
      [news_createdate] => 2019-06-22 09:15:57
      [news_picture] => 1561169752.jpg
    )

  [1] => Array
    (
      [news_lang] => vi
      [news_id] => 203265
      [news_title] => Tỉnh đoàn: Tổ chức chương trình “Học làm chiến sĩ công an - Teen năng động, học điều hay”
      [newcate_code1] => chinh-tri
      [newcate_code2] => thanh-nien
      [news_publicdate] => 2019-06-22 09:17:20
      [news_createdate] => 2019-06-22 09:13:33
      [news_picture] => 
    )

  [2] => Array
    (
      [news_lang] => vi
      [news_id] => 203263
      [news_title] => Đoàn cơ sở Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn: Thực hiện công trình “Mồ hôi đổ xuống cho nước ngọt về”
      [newcate_code1] => chinh-tri
      [newcate_code2] => thanh-nien
      [news_publicdate] => 2019-06-22 09:17:20
      [news_createdate] => 2019-06-22 09:12:48
      [news_picture] => 
    )

)
Quay lên trên free html hit counter