Phát triển kinh tế - xã hội năm 2019: Tăng tốc về đích

Cập nhật: 28-10-2019 | 08:40:16

Năm 2019 được xác định là năm tăng tốc thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thị xã nhiệm kỳ 2015-2020 đề ra. Vì vậy ngay từ đầu năm, Ban Thường vụ Thị ủy Bến Cát đã tập trung chỉ đạo cấp ủy, lãnh đạo chính quyền, MTTQ, đoàn thể chính trị - xã hội, đơn vị lực lượng vũ trang các cấp trên địa bàn thị xã triển khai thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm và các chương trình, kế hoạch, nhiệm vụ, giải pháp mang tính tổng thể về phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng-an ninh, xây dựng hệ thống chính trị năm 2019.

 

Diện mạo công nghiệp và đô thị tại TX.Bến Cát ngày càng khởi sắc. Ảnh: QUỐC CHIẾN

Kinh tế đạt mức tăng trưởng cao

Với sự đoàn kết và quyết tâm của cả hệ thống chính trị TX.Bến Cát, đến thời điểm này, các chỉ tiêu về kinh tế - xã hội cơ bản hoàn thành, an sinh xã hội được bảo đảm, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững, ổn định. Cụ thể, tổng giá trị sản xuất đạt gần 103.000 tỷ đồng, tăng gần 20% so với cùng kỳ. Thu hút được 541 dự án đầu tư, với tổng số vốn đầu tư 388 triệu USD và 3.500 tỷ đồng. Công tác giáo dục - đào tạo được quan tâm thường xuyên, tập trung cơ sở hạ tầng đáp ứng nhu cầu dạy và học trên địa bàn. Tình hình an ninh chính trị luôn được giữ vững ổn định.

Ông Bùi Duy Hiền, Bí thư Thị ủy, Chủ tịch UBND TX.Bến Cát, cho biết thực hiện chủ trương tăng tốc, bứt phá trên các lĩnh vực, Thị ủy đã chỉ đạo thực hiện đồng bộ các biện pháp nhằm nâng cao chất lượng hoạt động của các cơ quan Nhà nước, tập trung củng cố kiện toàn bộ máy, nâng cao năng lực, hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, đẩy mạnh cải cách hành chính mà trọng tâm là cải cách thủ tục hành chính, gắn với cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, nâng cao mức độ hài lòng của người dân, doanh nghiệp; chủ động phòng ngừa, kịp thời xử lý nghiêm mọi hành vi nhũng nhiễu, gây phiền hà trong quá trình tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính và trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ của các cơ quan, đơn vị và cán bộ, công chức. HĐND các cấp 

 tiếp tục thực hiện các biện pháp đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động; trọng tâm là nâng cao chất lượng hoạt động tiếp xúc cử tri, công tác giám sát và tổ chức các kỳ họp của HĐND.

Chú trọng công tác xây dựng Đảng

Công tác xây dựng Đảng, chính quyền, MTTQ, đoàn thể thị xã trong 9 tháng qua đã bám sát Nghị quyết năm 2019 của Thị ủy, cũng như các chủ trương, chỉ đạo của Trung ương và Tỉnh ủy. Nhìn chung, các cấp ủy, chính quyền, đơn vị, địa phương cơ bản hoàn thành chương trình, kế hoạch đề ra và các công việc phát sinh trong lĩnh vực xây dựng hệ thống chính trị. Công tác củng cố, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị thị xã đã thực hiện đề án số 05- ĐA/TU ngày 28-8-2018 của Ban Thường vụ Thị ủy về sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Các cấp ủy tập trung chỉ đạo thực hiện theo đúng lộ trình. Công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong thời gian qua thực hiện nghiêm túc, toàn diện, tạo tính nghiêm minh trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, góp phần giữ vững kỷ luật, kỷ cương trong Đảng bộ, chính quyền. MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội tổ chức thành công các sự kiện; đồng thời triển khai một số hoạt động, phong trào thiết thực, đóng góp tích cực vào kết quả chung của thị xã.

Ông Bùi Duy Hiền cho biết để hoàn thành mục tiêu năm 2019 cũng như cả nhiệm kỳ 2015-2020, từ nay đến cuối năm, các cấp ủy Đảng, chính quyền, MTTQ, đoàn thể và nhân dân thị xã tiếp tục tập trung triển khai các chương trình, kế hoạch công tác năm 2019, Chỉ thị số 39-CT/TU ngày 2-1-2019 của Thị ủy; Nghị quyết về tăng cường công tác đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị thị xã; lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện đồng bộ các nhóm giải pháp thực hiện Nghị quyết 18-NQ/TW khóa XII mà Thị ủy đã đề ra; tập trung chỉ đạo công tác chuẩn bị các điều kiện tổ chức đại hội Đảng cấp cơ sở và Đại hội Đảng bộ thị xã lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020-2025.

Theo tinh thần Chỉ thị số 35- CT/TW ngày 30-5-2019 của Bộ Chính trị, Kế hoạch số 101-KH/TU ngày 14-8-2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Thị ủy ban hành kế hoạch số 01-KH/ TBND ngày 4-10-2019, trong đó công tác xây dựng Đảng tập trung chỉ đạo các bước chuẩn bị đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; triển khai các bước, các khâu chặt chẽ, đúng tiến độ, bảo đảm các điều kiện sẵn sàng cho công tác tổ chức đại hội Đảng cấp cơ sở và Đại hội Đảng bộ thị xã nhiệm kỳ 2020-2025.

Đối với công tác xây dựng chính quyền, thị xã sẽ tiếp tục củng cố và kiện toàn tổ chức bộ máy, nhân sự theo hướng tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả theo chủ trương Nghị quyết số 18-NQ/TW, Nghị quyết số 39-NQ/TW của Bộ Chính trị, Đề án 05-ĐA/TU của Thị ủy và thực hiện nghiêm nội dung Công văn số 1008/UBND-NC ngày 12-3-2019 của UBND tỉnh về thực hiện chế độ hợp đồng lao động trong cơ quan hành chính Nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập. Tập trung kiện toàn nhân sự lãnh đạo các cơ quan chuyên môn, gắn với củng cố đội ngũ chuyên môn, bảo đảm kỷ luật hành chính và đẩy mạnh đổi mới, cải tiến phương pháp làm việc, góp phần nâng cao chất lượng hoạt động của các cơ quan chuyên môn. Đồng thời, thị xã thực hiện quyết liệt các giải pháp để nâng cao hiệu quả công tác cải cách hành chính, nhất là cải cách, kiểm soát thủ tục hành chính, nâng cao tinh thần trách nhiệm, ý thức của cán bộ, công chức trong tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính; nâng cao chỉ số cải cách hành chính; nâng cao chất lượng tiếp công dân, xử lý đơn thư và giải quyết khiếu nại, tố cáo; rà soát, kiểm tra, giải quyết các vụ việc khiếu nại, tố cáo phức tạp, tồn đọng, kéo dài.

 Công tác xây dựng Đảng, chính quyền, MTTQ, đoàn thể thị xã trong 9 tháng năm 2019 đã bám sát Nghị quyết của Thị ủy, cũng như các chủ trương, chỉ đạo của Trung ương và Tỉnh ủy. Nhìn chung, các cấp ủy, chính quyền, đơn vị, địa phương cơ bản hoàn thành chương trình, kế hoạch đề ra và các công việc phát sinh trong lĩnh vực xây dựng hệ thống chính trị. Công tác củng cố, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị thị xã tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả được tập trung chỉ đạo thực hiện theo đúng lộ trình.
(Ông Bùi Duy Hiền, Bí thư Thị ủy, Chủ tịch UBND TX.Bến Cát)

 

 THU THẢO

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên free html hit counter