Phó Cục trưởng Cục thống kê Ngô Văn Mít: Quyết tâm thực hiện thành công cuộc điều tra dân số nhà ở giữa kỳ thời điểm 1-4-2014

Cập nhật: 04-04-2014 | 00:00:00

 Cuộc điều tra dân số (DS) và nhà ở giữa kỳ thời điểm 1-4-2014 nhằm phục vụ công tác nghiên cứu, phân tích và dự báo quá trình phát triển DS và nhà ở giữa hai kỳ tổng điều tra trên phạm vi cả nước và từng địa phương. Phóng viên Báo Bình Dương đã có cuộc trao đổi với ông Ngô Văn Mít, Phó cục trưởng Cục Thống kê xoay quanh hoạt động này.  

 Kiểm tra công tác điều tra DS nhà ở giữa kỳ 2014 tại phường Khánh Bình, TX.Tân Uyên. Ảnh: ĐÌNH HẬU

- Xin ông cho biết mục đích, ý nghĩa của cuộc điều tra DS và nhà ở giữa kỳ thời điểm 1-4-2014?

- Điều tra DS và nhà ở giữa kỳ thời điểm 1-4-2014 là một cuộc điều tra chọn mẫu quy mô lớn nhằm 3 mục đích chính là:

Thu thập số liệu về DS và nhà ở trên phạm vi cả nước làm cơ sở để đánh giá các chương trình quốc gia về DS và nhà ở, qua đó đánh giá tình hình thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội thời kỳ 2011-2015. Xây dựng chính sách, lập kế hoạch DS và nhà ở phục vụ lập kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội thời kỳ 2016-2020. Giám sát thực hiện các mục tiêu phát triển Thiên niên kỷ của Liên hiệp quốc mà Chính phủ Việt Nam đã cam kết.

Cung cấp số liệu về quy mô DS đến cấp huyện, thị xã, thành phố 5 năm sau Tổng điều tra DS và nhà ở năm 2009 làm cơ sở rà soát, hiệu chỉnh số liệu DS hàng năm giai đoạn 2010-2014; bổ sung kho dữ liệu DS và nhà ở của Tổng cục Thống kê nhằm phục vụ công tác nghiên cứu, phân tích và dự báo quá trình phát triển DS và nhà ở giữa hai kỳ tổng điều tra trên phạm vi cả nước và từng địa phương phục vụ yêu cầu so sánh quốc tế.

Cung cấp dàn mẫu cho các cuộc điều tra thống kê đối với hộ dân cư.

- Ông có thể cho biết thêm các yêu cầu của cuộc điều tra lần này?

- Điều tra DS giữa kỳ 2014 phải bảo đảm các yêu cầu chủ yếu, đó là: Công tác tổ chức, thu thập thông tin, xử lý số liệu, công bố kết quả điều tra, lưu trữ dữ liệu điều tra phải được thực hiện theo đúng quy định của phương án điều tra; kết quả điều tra DS giữa kỳ 2014 phải xác định được quy mô, cơ cấu DS đến cấp huyện, thị xã, thành phố phải cung cấp số liệu về quy mô DS đến cấp huyện 5 năm sau Tổng điều tra DS 2009; kết quả điều tra DS giữa kỳ 2014 phải bảo đảm mức độ đại diện của số liệu về cơ cấu DS và nhà ở cho tỉnh, khu vực thành thị và nông thôn; phải xây dựng được cơ sở dữ liệu về DS phù hợp với Hệ thống thu thập thông tin thống kê và Hệ thống đầu mối dữ liệu thống kê để phục vụ cho các nghiên cứu chuyên đề về thống kê DS và nhà ở trong tương lai; việc quản lý tài chính phải bảo đảm đúng chế độ hiện hành, sử dụng kinh phí tiết kiệm, hiệu quả.

- Cuộc điều tra lần này tập trung vào những đối tượng, đơn vị nào, thưa ông?

- Trong điều tra DS giữa kỳ 2014, đối tượng điều tra bao gồm: Nhân khẩu thực tế thường trú của hộ dân cư; các trường hợp chết của hộ dân cư; nhà ở của hộ dân cư trên các địa bàn điều tra được chọn. Đối tượng điều tra không bao gồm những người đang sống trong khu vực quản lý riêng của quân đội và công an.

Chủ hộ (hoặc người am hiểu về các thành viên trong hộ khi chủ hộ đi vắng) là người cung cấp thông tin chính đối với các câu hỏi trong phiếu điều tra. Đối với những thông tin mà chủ hộ không nắm chắc, điều tra viên cần phỏng vấn trực tiếp các nhân khẩu thực tế thường trú của hộ. Đối với các câu hỏi về lịch sử sinh của phụ nữ từ 15 - 49 tuổi, đối tượng cung cấp thông tin là nhân khẩu thực tế của hộ là phụ nữ từ 15 - 49 tuổi.

Đơn vị điều tra trong điều tra dân số giữa kỳ 2014 là hộ dân cư. Hộ bao gồm một người hoặc một nhóm người ở chung và ăn chung, có thể có hoặc không có quan hệ ruột thịt, hôn nhân, nuôi dưỡng; có hoặc không có quỹ thu - chi chung. Hộ bao gồm cả các hộ quân đội và công an đang sống trong khu dân cư của xã, phường, thị trấn.

- Thưa ông, Bình Dương đã chuẩn bị cho hoạt động điều tra DS và nhà ở giữa kỳ thời điểm 1-4-2014 này như thế nào?

- Thực hiện phương án điều tra DS và nhà ở giữa kỳ năm 2014 ban hành kèm theo Quyết định số 1253/QĐ-TCTK ngày 22-11-2013 của Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê về việc tiến hành điều tra DS và nhà ở giữa kỳ thời điểm 1-4-2014, Cục Thống kê Bình Dương xây dựng kế hoạch số 135/CTK-DSVX ngày 5-3-2014 và tổ chức thực hiện trên địa bàn tỉnh như sau: Thành lập Tổ công tác cấp tỉnh để chỉ đạo điều tra ở địa phương. Tổ chức tập huấn hướng dẫn công tác vẽ sơ đồ và lập bảng. Tổ chức tập huấn hướng dẫn công tác vẽ sơ đồ và lập bảng kê cho cán bộ vẽ sơ đồ, cán bộ lập bảng kê, các giám sát viên của tỉnh, huyện, thị xã, thành phố; tuyển chọn tổ trưởng và điều tra viên được lãnh đạo các xã/phường/thị trấn thực hiện đúng theo yêu cầu đề ra, phù hợp với điều kiện dân trí mỗi vùng, toàn tỉnh đã huy động được 266 người tham gia chính thức; địa phương chọn thêm điều tra viên dự phòng, cử cán bộ phụ trách Văn phòng Thống kê xã, phường, thị trấn tham gia tập huấn. Mỗi lớp được tập huấn 3 ngày.

Bên cạnh đó, thực hiện Công văn số 235/TCTK-DSLĐ ngày 13-3-2014 của Tổng cục Thống kê về việc chỉ đạo thực hiện công tác tuyên truyền điều tra DS và nhà ở giữa kỳ thời điểm 1-4- 2014, Cục Thống kê có Công văn số 219/CTK-DSVX ngày 26-3-2014 đề nghị các Chi cục Thống kê huyện/thị xã/thành phố phối hợp với UBND các xã/phường/thị trấn thực hiện công tác tuyên truyền cho cuộc điều tra DS và nhà ở giữa kỳ thời điểm 1-4-2014 như: Sử dụng đĩa CD hỏi đáp về cuộc điều tra để cho phát thanh trên hệ thống truyền thanh của các xã/phường/thị trấn ngày 3 lần vào buổi sáng, buổi trưa, buổi tối bắt đầu từ ngày 29-3-2014 đến ngày 10-4-2014; dán áp phích tuyên truyền cho cuộc điều tra tại trụ sở làm việc của UBND huyện/thị xã/thành phố, Chi cục Thống kê huyện/ thị xã/thành phố, UBND xã/ phường/thị trấn; cung cấp và phổ biến cho điều tra viên sử dụng tốt các tài liệu tuyên truyền và đọc thư của Tổng cục trưởng gửi hộ trước khi phỏng vấn.

 ĐÌNH HẬU

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên free html hit counter