Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”: Những hiệu quả tích cực

Cập nhật: 02-04-2013 | 00:00:00

 Chia sẻ công việc gia đình là một trong những cách giúp các thành viên trong gia đình gần gũi nhau hơn. Trong ảnh: Các GĐVH tham dự phần thi nấu ăn tại Liên hoan GĐVH tiêu biểu toàn tỉnh năm 2012

Năm 1998, toàn tỉnh có 78.974/129.905 hộ gia đình được công nhận đạt GĐVH (60,79%); đến năm 2001, có 125.078/144.014 hộ đạt (86,85%); năm 2005, có 151.216/163.031 hộ đạt (92,75%) và năm 2012 có 202.661/221.244 hộ đạt (91,60%). Và năm 1998, toàn tỉnh cũng có 118/400 khu - ấp đạt danh hiệu văn hóa (29,5%); đến năm 2002 có 289/451 khu - ấp đạt văn hóa (64,08%); năm 2005 có 310/464 khu - ấp đạt văn hóa (66,81%) và năm 2012 có 298/585 khu - ấp đạt văn hóa (50,94%).

Ông Nguyễn Khoa Hải, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh cho biết, qua triển khai thực hiện phong trào TDĐKXDĐSVH, các nội dung, như: xây dựng gia đình văn hóa (GĐVH), xây dựng khu phố, ấp văn hóa; khu nhà trọ văn hóa; xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới; phường, thị trấn đạt chuẩn văn minh đô thị và cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa… đã thực sự trở thành phong trào rộng lớn, góp phần nâng cao đời sống văn hóa tinh thần của người dân, tạo nền tảng vững chắc trong việc giữ gìn, phát huy bản sắc văn hóa và các giá trị đạo đức tốt đẹp của dân tộc.

Một trong những nội dung có ý nghĩa sâu rộng trong phong trào TDĐKXDĐSVH là xây dựng GĐVH, bởi gia đình có vai trò quan trọng đối với sự phát triển bền vững của cá nhân và của xã hội. Do đó, việc tổ chức tuyên truyền, vận động mọi người, mọi gia đình hưởng ứng đăng ký thực hiện các tiêu chuẩn GĐVH được các Ban chỉ đạo (BCĐ), Ban vận động các cấp coi trọng. Nội dung tiêu chuẩn xây dựng GĐVH được triển khai thông qua các buổi họp sinh hoạt ở khu dân cư và lồng ghép trong nội dung sinh hoạt của các đoàn thể. Đến nay, hầu hết các địa bàn dân cư đều có kẻ, vẽ bảng nội dung tiêu chuẩn GĐVH nhằm giúp mọi người hiểu được nội dung, ý nghĩa thiết thực của việc đăng ký xây dựng GĐVH. Kết quả các gia đình được công nhận GĐVH đã có sự chuyển biến rõ qua từng năm.

Trong những năm qua, phong trào xây dựng khu - ấp văn hóa cũng được BCĐ các cấp trong tỉnh quan tâm thực hiện. Cùng với việc quán triệt về nhận thức, BCĐ các cấp cũng đã đề ra nhiều biện pháp để chỉ đạo Ban vận động các khu phố, ấp tổ chức thực hiện, tập trung vào mục tiêu nâng cao chất lượng phong trào, khắc phục bệnh hình thức. Việc bình xét, công nhận các danh hiệu văn hóa khá nghiêm túc, đúng tiêu chuẩn, quy trình và ngày càng phản ánh thực chất phong trào ở từng cơ sở.

Phong trào TDĐKXDĐSVH trong 15 năm qua đã xây dựng và phát hiện, biểu dương khen thưởng kịp thời những việc làm tốt của các cá nhân. Đã có 35.561 gương người tốt việc tốt được biểu dương trong ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc ở khu dân cư hàng năm; có 1.703 hộ gia đình, 180 khu - ấp, 11 xã, phường, thị trấn và 222 cá nhân tiêu biểu ở các địa phương… được UBND tỉnh biểu dương khen thưởng. Có thể nói, phong trào xây dựng người tốt, việc tốt, các điển hình tiên tiến trong tỉnh đã góp phần tích cực vào việc hình thành nhân cách con người Việt Nam, nhân rộng điển hình tốt, động viên cổ vũ phong trào không ngừng phát triển.

Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch NGUYỄN KHOA HẢI:

Những năm qua, việc triển khai thực hiện phong trào TDĐKXDĐSVH trên địa bàn tỉnh đã đạt được những kết quả tích cực. Các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn về phong trào TDĐKXDĐSVH của Trung ương và của tỉnh được ban hành, triển khai thực hiện đã tạo ra sự thống nhất cơ bản về nhận thức, lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai và thực hiện phong trào TDĐKXDĐSVH.

Phong trào tiếp tục được chỉ đạo, triển khai và thực hiện sâu rộng; tiếp tục khẳng định sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp, các ngành, sự hưởng ứng mạnh mẽ của các tầng lớp nhân dân đối với phong trào TDĐKXDĐSVH; khẳng định tác động tích cực, sâu sắc và toàn diện của phong trào TDĐKXDĐSVH đối với đời sống chính trị, kinh tế - xã hội của các địa phương, cơ sở trong những năm qua.

Bên cạnh đó, hiệu quả chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện phong trào của BCĐ các cấp được nâng lên một bước; việc công nhận lại các danh hiệu văn hóa, phát triển rộng khắp các tổ chức tự quản cộng đồng; tăng cường xã hội hóa văn hóa.

Sự phối kết hợp chặt chẽ của các ngành, đoàn thể, thành viên trong BCĐ các cấp trong quá trình triển khai thực hiện phong trào TDĐKXDĐSVH trên địa bàn khu dân cư được tăng cường có tác dụng tích cực hướng phong trào TDĐKXDĐSVH đi vào nâng cao chất lượng, đi vào chiều sâu, tạo tiền đề cho phong trào tiếp tục có bước phát triển mới trong những năm tiếp theo.

 

 

 HỒNG THUẬN

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên free html hit counter