Phú Giáo: Triển khai quán triệt và tổ chức thực hiện Nghị quyết Trung ương 9 khóa XI

Cập nhật: 07-10-2014 | 07:58:30

 Ngày 6-10, Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện Phú Giáo tổ chức hội nghị triển khai quán triệt và tổ chức thực hiện Nghị quyết Trung ương 9 khóa XI (đợt 2) cho 50% cán bộ, đảng viên, công nhân viên chức các cơ quan, ban ngành, đoàn thể huyện.

Hội nghị đã triển khai đến đội ngũ cán bộ, đảng viên, công nhân viên chức nội dung Nghị quyết số 33 ngày 4-9-2014 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về “Xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước”. Theo đó, nghị quyết đã tập trung đi sâu đánh giá kết quả 15 năm (1999-2014) thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 khóa VIII về “Xây dựng nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc”. Đồng thời, nghị quyết cũng đề ra mục tiêu, quan điểm xây dựng và phát triển nền văn hóa, con người Việt Nam trong thời gian tới, trong đó mục tiêu xây dựng nền văn hóa và con người Việt Nam phát triển toàn diện, hướng đến chân - thiện - mỹ, dân tộc, nhân văn, dân chủ và khoa học. Đưa văn hóa thực sự trở thành nền tảng tinh thần vững chắc của xãhội, thấm nhuần tinh thần nhân dân, dân tộc, là sức mạnh nội sinh quan trọng bảo đảm sự phát triển bền vững và bảo vệ vững chắc Tổ quốc vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.

Hội nghị cũng đã triển khai một số chủ trương về xây dựng Đảng và chuẩn bị đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII.

HOÀI PHƯƠNG

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Bài 1: “Đi trong muôn ánh sao vàng…”

Bài 1: “Đi trong muôn ánh sao vàng…”

“Ta đi trong muôn ánh sao vàng, rừng cờ tung bay. Rộn ràng bao mê say những bước chân dồn về đây. Sài Gòn ơi! Vững tin đã bao năm rồi một ngày vui giải phóng…”.

Xem thêm

Cầu truyền hình “Hồ Chí Minh - Sáng ngời ý chí Việt Nam”

Cầu truyền hình “Hồ Chí Minh - Sáng ngời ý chí Việt Nam”

Tối 18-5, Ban Tuyên giáo Trung ương phối hợp cùng Đài Truyền hình Việt Nam tổ chức cầu truyền hình trực tiếp “Hồ Chí Minh - Sáng ngời ý chí Việt Nam” kỷ niệm 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh

Xem thêm

Quay lên trên free html hit counter