Phường Phú Mỹ (TP.TDM): “Xây dựng gia đình văn hóa” phát huy nhiều hiệu quả

Cập nhật: 19-03-2013 | 00:00:00

Sau 1 năm thực hiện, thí điểm mô hình “Xây dựng gia đình văn hóa” giai đoạn công nghiệp hóa, hiện đại hóa (CNH-HĐH) đất nước tại phường Phú Mỹ đã phát huy nhiều mặt tích cực, góp phần nâng cao tỷ lệ hộ gia đình đạt tiêu chuẩn danh hiệu văn hóa. Bên cạnh đó, thông qua các hoạt động mô hình đã tạo điều kiện để các thành viên trong gia đình và nhân dân địa phương thực hiện quyền và trách nhiệm của mình…

Thực hiện theo kế hoạch duy trì và triển khai nhân rộng mô hình “Củng cố gia đình văn hóa giai đoạn CNH-HĐH đất nước” của tỉnh, phường Phú Mỹ là thí điểm được UBND TP.TDM chọn để triển khai thực hiện mô hình “Xây dựng gia đình văn hóa” giai đoạn CNH-HĐH. Đầu năm 2012, UBND phường đã ban hành quyết định củng cố đầy đủ Ban điều hành 8 khu phố và đi vào hoạt động. Cho đến nay, 8 khu phố trên địa bàn phường đã được triển khai thực hiện mô hình “Xây dựng gia đình văn hóa”.

Nhiều văn phòng khu phố của phường Phú Mỹ đều được xây dựng khang trang, sạch đẹp nhằm phục vụ tốt nhất cho công tác tuyên truyền, phục vụ nhân dân trên địa bàn. Trong ảnh: Văn phòng khu phố 6, phường Phú Mỹ, khu phố đạt danh hiệu Khu phố văn hóa năm 2012

Trong thời gian thực hiện, phường Phú Mỹ đã thường xuyên tổ chức các chương trình tập huấn, đào tạo (như tổ chức lớp hướng dẫn phương thức tổ chức các hoạt động mô hình ở khu phố cho Ban điều hành 8 khu phố với 49 học viên tham dự…) để nâng cao kiến thức, năng lực tổ chức sinh hoạt cho các ban điều hành khu phố nhằm giúp cho việc triển khai các hoạt động của mô hình có hiệu quả hơn, nhất là trong việc nâng cao nhận thức của các hộ gia đình và cộng đồng về đường lối, chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; nâng cao chất lượng “Xây dựng gia đình văn hóa”, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu “Xây dựng gia đình văn hóa” đã được Chiến lược xây dựng gia đình Việt Nam giai đoạn 2010-2020 xác định. Song song với những việc làm trên, công tác truyền thông vận động cũng được chính quyền địa phương đặc biệt quan tâm. Qua phối hợp, Đài Truyền thanh TP.TDM và Đài Truyền thanh phường đã thường xuyên đưa những tin, bài phong phú về các nội dung “Xây dựng gia đình văn hóa”, tuyên truyền giáo dục đạo đức lối sống trong gia đình Việt Nam, Luật Phòng chống bạo lực gia đình, Bình đẳng giới, Giáo dục gia đình, định hướng xây dựng con người thời kỳ CNH-HĐH… Sự phối hợp hoạt động đồng bộ của các ngành thành viên của Ban quản lý phường, thông qua các hoạt động cụ thể như: tổ chức 53 cuộc học dân cho 2.593 lượt người tham dự, các khu phố tổ chức họp dân đều đặn định kỳ 1 lần/tháng/khu phố, đến nay 8 khu phố tổ chức được 92 cuộc họp với khoảng 5.520 lượt người tham dự. Bên cạnh đó, việc tuyên truyền của mô hình được lồng ghép với các đoàn thể khác như Hội Phụ nữ, Ban vận động phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư” với những nội dung tuyên truyền như: Luật Phòng, chống bạo lực gia đình; Luật Hôn nhân và Gia đình; Giới và bình đẳng giới; Giáo dục truyền thống, đạo đức lối sống; Phòng chống tệ nạn xã hội và lây nhiễm HIV/AIDS… đã tổ chức gần 70 cuộc với hơn 7.000 lượt người tham dự… đã thực hiện tốt công tác triển khai “Xây dựng gia đình văn hóa” trên địa bàn.

Với những hoạt động cụ thể, các buổi tuyên truyền thiết thực, chất lượng phong trào “Xây dựng gia đình văn hóa” ở phường Phú Mỹ ngày càng nâng cao. Năm 2012, toàn phường có 6/8 khu phố đạt danh hiệu khu phố văn hóa, 2.510/2.726 hộ đạt gia đình văn hóa, đạt 92,08%, thành tích tốt nhất so với các năm trước. Thông qua phong trào giúp đỡ nhau phát triển kinh tế, tăng gia sản xuất, đời sống của đại bộ phận các hộ gia đình được cải thiện, cuối năm phường đã xét thoát nghèo 33/42 hộ, đạt tỷ lệ 78,57%. Bên cạnh đó, các phong trào văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao đã trở thành phong trào tự giác trong quần chúng nhân dân. Nhiều phong trào thiết thực của các cấp hội đã góp phần nâng cao nhận thức cho các hộ gia đình chống lại sự xâm nhập của tệ nạn xã hội, xây dựng gia đình ấm no, hạnh phúc, bình đẳng, tiến bộ. Các gia đình văn hóa trên địa bàn đều ý thức thực hiện tốt nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, lễ hội. Nhiều phong tục tập quán truyền thống dân tộc được gìn giữ bảo tồn, phát huy. Các hủ tục lạc hậu, mê tín dị đoan từng bước được đẩy lùi... Song song đó, phường còn tổ chức vận động và tạo điều kiện cho các gia đình thực hiện đầy đủ quyền lợi, nghĩa vụ của mình. Qua đó, giúp từng cá nhân có thêm năng lực sáng tạo trong học tập, có nếp sống lành mạnh vì cộng đồng, có trách nhiệm với xã hội…

Phó Chủ tịch UBND phường Phú Mỹ Võ Hoài Linh: Quan tâm bồi dưỡng cán bộ quản lý

Trong thời gian qua, được sự đồng tình hưởng ứng của các tầng lớp nhân dân trên địa bàn cùng sự phối hợp chặt chẽ của các ban ngành, đoàn thể phường với tinh thần trách nhiệm cao, đồng thời được sự quan tâm của các cấp lãnh đạo và sự nỗ lực của lực lượng cán bộ làm công tác xã hội trong việc triển khai thực hiện mô hình “Xây dựng gia đình văn hóa giai đoạn đẩy mạnh CNH-HĐH đất nước”, qua đó đã giúp việc thực hiện các hoạt động giáo dục, tuyên truyền và phổ biến kiến thức sâu rộng đến nhân dân trên địa bàn phường Phú Mỹ ngày càng đạt hiệu quả. Để mô hình ngày một phát triển sâu rộng hơn, trong thời gian tới phường sẽ đề nghị ban quản lý cấp trên xem xét bố trí kinh phí bồi dưỡng cho ban quản lý phường cũng như khu phố nhằm kịp thời động viên tinh thần, góp phần đạt hiệu quả cao trong công tác tuyên truyền sinh hoạt tại cơ sở. Bên cạnh đó, sẽ cung cấp thêm nhiều đầu sách, tài liệu, báo chí… nhằm làm phong phú thêm tủ sách khu phố, qua đó tạo điều kiện thuận lợi cho việc cung cấp các tài liệu đến hộ gia đình khi cần thiết…

Bình Minh

 

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên free html hit counter