“Quan điểm của sở là luôn tạo thuận lợi cho doanh nghiệp đầu tư, nhưng cũng xử lý nghiêm vi phạm”

Cập nhật: 08-08-2019 | 10:17:40

Ông Nguyễn Hồng Nguyên, Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường, cho biết như thế về những vấn đề liên quan đến dự án khu dân cư (KDC) Mỹ Phước 4 - Khu B do Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Thuận Lợi làm chủ đầu tư, tại phường Mỹ Phước, TX.Bến Cát và những nội dung liên quan đến phần diện tích đất công ích nằm trong quy hoạch của dự án.


Dự án khu dân cư Mỹ Phước 4 do Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Thuận Lợi làm chủ đầu tư. Ảnh:
PHƯƠNG LÊ

- Xin ông cho biết cụ thể hơn về tính pháp lý của Dự án KDC Mỹ Phước 4?

- Dự án KDC Mỹ Phước 4 trước đây do Công ty TNHH SX-TM Thiên Phú làm chủ đầu tư được UBND tỉnh chấp thuận chủ trương tại Văn bản số 1950/UB-SX ngày 30-5-2002, Văn bản số 996/UB-SX ngày 13-3-2003, Văn bản số 5673/ UB-SX ngày 18-11-2004. Dự án đã được UBND tỉnh, UBND TX.Bến Cát phê duyệt quy hoạch chi tiết và điều chỉnh quy hoạch chi tiết. Theo đó, dự án chia làm 2 khu: KDC Mỹ Phước 4 - Khu A diện tích 13,6083ha; KDC Mỹ Phước 4 - Khu B diện tích 26,4838ha.

Công ty TNHH SX-TM Thiên Phú thực hiện thủ tục tự thỏa thuận nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất của các hộ dân trong khu quy hoạch. Sau đó, công ty được UBND tỉnh giao đất và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất với diện tích 35,5918ha, trong đó KDC Mỹ Phước 4 - Khu A diện tích 13,3243ha; KDC Mỹ Phước 4 - Khu B diện tích 22,2675ha.

Ngày 22-4-2016, UBND tỉnh có Công văn số 1195/UBND-KTN chấp thuận cho Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Thuận Lợi được làm chủ đầu tư KDC Mỹ Phước 4 do trúng đấu giá quyền sử dụng đất từ ngân hàng. Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Thuận Lợi có trách nhiệm triển khai thực hiện KDC Mỹ Phước 4 theo quy hoạch đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

- Xin ông cho biết rõ hơn vì sao UBND tỉnh ban hành Công văn số 3457/UBND-KTN ngày 16-7-2019?

- Căn cứ theo Luật Đất đai năm 2003, đối với dự án KDC thương mại có quỹ đất công ích nằm xen cài trong ranh dự án tại Khoản 2 Điều 34 Nghị định số 84/2007/NĐ-CP ngày 25-5- 2007 của Chính phủ; Điểm b Khoản 1 Điều 66, Khoản 2 Điều 74 Luật Đất đai năm 2013.

Theo Khoản 15 và Khoản 61 Điều 24 Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 6-1-2017 của Chính phủ và theo Điều 4 Thông tư số 33/2017/TT-BTNMT ngày 29-9-2017 của Bộ Tài nguyên và Môi trường, Dự án KDC Mỹ Phước 4 đã được UBND tỉnh chấp thuận chủ trương đầu tư bằng văn bản trước ngày 1-7-2014 phù hợp với quy hoạch kế hoạch sử dụng đất, do đó không phải đấu giá quyền sử dụng đất nhưng phải xây dựng phương án bồi thường, hỗ trợ trước khi lập thủ tục giao đất, cho thuê đất cho chủ đầu tư. Việc thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư được thực hiện như quy định về thu hồi đất vì mục đích quốc phòng - an ninh; phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng.

Đối với Khu đất diện tích 7.551,1m2 có nguồn gốc đất công ích nằm xen cài trong ranh dự án KDC Mỹ Phước 4 - Khu B đã được UBND tỉnh chấp thuận chủ trương cho Công ty TNHH SX-TM Thiên Phú từ năm 2002 và phê duyệt quy hoạch chi tiết từ năm 2006. Thửa đất này không tiếp giáp đường giao thông do Nhà nước quản lý, Công ty TNHH SX-TM Thiên Phú chưa lập thủ tục đất đai. Do đó, UBND TX.Bến Cát đã ban hành Quyết định số 351/QĐ-UBND ngày 5-2- 2015 thống kê diện tích 7.551,1m2 vào quỹ đất công ích do UBND phường Mỹ Phước quản lý.

Năm 2016, UBND tỉnh chấp thuận cho Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Thuận Lợi được làm chủ đầu tư KDC Mỹ Phước 4 do trúng đấu giá quyền sử dụng đất và công ty này có trách nhiệm triển khai thực hiện KDC Mỹ Phước 4 theo ranh quy hoạch đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt, trong đó có phần diện tích đất công ích nêu trên. Sau khi tiếp nhận dự án từ Công ty TNHH SX-TM Thiên Phú, Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Thuận Lợi đã rà soát lại hồ sơ và kiến nghị lập thủ tục phần diện tích này.

Tại thời điểm khảo sát ngày 2-8-2018, công ty đã san lấp và đầu tư cơ sở hạ tầng trên diện tích 7.551,1m2 theo quy hoạch chi tiết được duyệt. Vi phạm này, Thanh tra Sở Xây dựng đã ban hành Quyết định 53/QĐ- XPVPHC ngày 16-12-2016 xử phạt vi phạm hành chính đối với công ty do tổ chức thi công xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật khi không có giấy phép xây dựng.

Trên cơ sở kiến nghị của công ty, kết quả kiểm tra thực địa, đối chiếu ranh quy hoạch dự án và ý kiến của UBND TX.Bến Cát, Sở Tài nguyên và Môi trường đã có Công văn số 2941/STNMT-CCQLĐĐ ngày 14-6-2019 kiến nghị UBND tỉnh xem xét chấp thuận chủ trương thu hồi phần diện tích đất công ích, công ty có trách nhiệm thực hiện việc bồi thường, hỗ trợ theo quy định. Ngày 16-7-2019, UBND tỉnh có Công văn số 3457/UBND-KTN chấp thuận chủ trương cho công ty thực hiện việc bồi thường, hỗ trợ trước khi thực hiện thủ tục giao đất theo quy định.

Như vậy, việc UBND tỉnh ban hành Công văn số 3457/UBND-KTN ngày 16-7- 2019 về chủ trương, chấp thuận thu hồi diện tích 7.551,1m2 đất trồng cây lâu năm tại thửa đất số 1441, tờ bản đồ 59 thuộc quỹ đất do UBND phường Mỹ Phước quản lý để giao cho Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Thuận Lợi thực hiện Dự án KDC Mỹ Phước 4 - khu theo đề xuất của Sở Tài nguyên và Môi trường là phù hợp với quy định và tình hình thực tế tại thời điểm kiểm tra.

- Thưa ông, vì sao UBND tỉnh ban hành Công văn số 3635/UBND-KTN ngày 25- 7-2019 thu hồi lại chủ trương của Công văn số 3457/UBND-KTN ngày 16-7-2019?

- Ngày 24-7-2019, Sở Tài nguyên và Môi trường tiếp tục phối hợp với địa phương kiểm tra thực tế khu đất, hiện trạng phát sinh 2 căn nhà đang xây dựng trái phép trên diện tích 7.551,1m2, các giao dịch dân sự chưa đủ điều kiện theo luật định.

Do đó, các đơn vị thống nhất kiến nghị UBND tỉnh xem xét thu hồi Công văn số 3457/UBND-KTN ngày 16-7-2019; giao UBND TX.Bến Cát có trách nhiệm xử lý các vi phạm theo đúng quy định. Qua đó cho thấy, việc ban hành Công văn số 3635/UBND-KTN ngày 25-7-2019 là thể hiện tính nghiêm minh của pháp luật.

- Sau khi xử lý hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai, xây dựng theo đúng quy định của pháp luật tại Dự án KDC Mỹ Phước 4 do Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Thuận Lợi làm chủ đầu tư, đối với phần đất công ích tỉnh có hướng xử lý thế nào, thưa ông?

- Sau khi có chỉ đạo của UBND tỉnh, UBND TX.Bến Cát đã yêu cầu Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Thuận Lợi dừng mọi hoạt động đầu tư, khai thác, làm thay đổi hiện trạng diện tích đất nêu trên cho đến khi hoàn tất các thủ tục về đất đai và có quyết định giao đất của cơ quan có thẩm quyền. Đồng thời, UBND TX.Bến Cát đã chỉ đạo các cơ quan chức năng tiến hành kiểm tra, lập biên bản và xử lý nghiêm các vi phạm về đất đai, xây dựng đối với công ty và các đối tượng có liên quan đến khu đất này. UBND thị xã sẽ tiến hành kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm của các cơ quan, cá nhân trong công tác quản lý nhà nước liên quan đến diện tích đất nêu trên và xử lý theo quy định.

Về quyền lợi của người dân, UBND TX.Bến Cát đang yêu cầu công ty báo cáo, giải trình về các giao dịch (hợp đồng nguyên tắc, hợp đồng góp vốn... khi chưa đủ điều kiện luật định); trước mắt yêu cầu chủ đầu tư phải khắc phục hậu quả pháp lý liên quan đến các vi phạm nêu trên.

Quan điểm của Sở Tài nguyên và Môi trường và UBND TX.Bến Cát là luôn khuyến khích, tạo điều kiện để các doanh nghiệp đầu tư, hoạt động có hiệu quả, đúng pháp luật; đồng thời kiên quyết xử lý nghiêm minh đối với các trường hợp vi phạm theo đúng quy định.

Sau khi UBND TX.Bến Cát xử lý các vi phạm và báo cáo kết quả xử lý, Sở Tài nguyên và Môi trường tổng hợp báo cáo UBND tỉnh xem xét, cho chủ trương giải quyết đối với phần đất công ích nêu trên.

- Xin cảm ơn ông!

 PHƯƠNG LÊ (thực hiện)

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên free html hit counter